Menu
A+ A A-

Zakaz korzystania z fajerwerków w gestii gmin? Wyróżniony

Projekt podważa istniejące już regulacje w dziedzinie pirotechniki, które są szczegółowe i precyzyjne Projekt podważa istniejące już regulacje w dziedzinie pirotechniki, które są szczegółowe i precyzyjne

Przedstawiamy omówienie artykułu "Kruk: Projekt ustawy dotyczący pirotechniki. Nowe uprawnienia dla gmin wadliwe prawnie?" który ukazał sie na portalu Rzeczpospolita.

Artykuł dotyczy projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, przedstawionego przez Klub Parlamentarny Lewicy, który ma umożliwić gminom wprowadzanie zakazu korzystania z fajerwerków na swoim terenie. Autor artykułu wyraża jednak liczne zastrzeżenia co do merytoryki i zgodności projektu z zasadami prawa.

Projekt zakłada wprowadzenie kompetencji ustawowej dla gmin w zakresie regulacji korzystania z wyrobów pirotechnicznych, co budzi zastrzeżenia pod względem techniki prawodawczej. Krytykowane są braki w uzasadnieniu projektu, zwłaszcza w zakresie analizy społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych skutków, jakie mogą wyniknąć z jego przyjęcia. Eksperci wskazują, że brak tej oceny może istotnie wpłynąć na rynek, szacowany na 700 milionów złotych rocznych obrotów.

Kolejnym zarzutem jest krótki okres vacatio legis (14 dni) przed wejściem projektu w życie, co może skutkować nagłym bankructwem firm branży pirotechnicznej, które już zakontraktowały produkty na kolejny sezon. Istnieje również obawa przed naruszeniem konstytucyjnej zasady proporcjonalności, gdyż zakazy miałyby obowiązywać na całym terenie gminy, także na terenach prywatnych.

Autor zauważa błędy terminologiczne w projekcie, takie jak używanie pojęcia "niedozwolonych wyrobów pirotechnicznych," które nie występuje w polskim i europejskim prawie. Projekt podważa również istniejące już regulacje w dziedzinie pirotechniki, które są szczegółowe i precyzyjne, oraz kwestionuje zasadność wprowadzenia zakazu na produkty spełniające normy bezpieczeństwa i środowiskowe UE.

Krytykowany jest także fakt, że projektodawcy nie uwzględnili znaczenia istniejących przepisów krajowych i europejskich dotyczących branży pirotechnicznej. Zaznacza się, że projekt może skutkować utratą kontroli nad obrotem wyrobami pirotechnicznymi oraz wprowadzeniem szarej strefy.

Podsumowując, autor wyraża obawy, że w miejsce proporcjonalnych rozwiązań poprawiających dobrostan zwierząt, projekt może prowadzić do problemów prawnych, utraty kontroli nad rynkiem pirotechniki i potencjalnego zaszkodzenia przedsiębiorcom branży pirotechnicznej.

Autor orginalnego artykułu Piotr Kruk jest adwokatem z Kancelarii Prawnej Dudkowiak Kopeć &Putyra.

Źródło: Rzeczpospolita

Ostatnio zmienianyczwartek, 07 marzec 2024 15:38
Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas