Menu
A+ A A-

Prezydent podpisał nowelę VAT-owską Wyróżniony

Prezydent podpisał nowelę VAT-owską

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), która zakłada przedłużenie tzw. tarczy antyinflacyjnej do 31 lipca br., wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

"Zmiany wprowadzone w drodze nowelizacji polegają m.in. na: […] przedłużeniu obowiązywania przepisów epizodycznych statuujących zwolnienie od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, a także przepisów epizodycznych, które przewidują obniżenie stawek akcyzy z kwoty 232 zł/1000 litrów do kwoty 97 zł/1000 litrów dla wskazanych olejów napędowych i opałowych oraz pozostałych paliw opałowych; […] przedłużeniu obowiązywania wyłączenia od opodatkowania sprzedaży detalicznej podatkiem od sprzedaży detalicznej określonych: benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa oraz gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych" - czytamy w komunikacie.

Zasadniczym celem ustawy jest implementacja dyrektywy Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii.

Zmiany wprowadzone w drodze nowelizacji polegają m.in. na: ujednoliceniu opodatkowania VAT działań obronnych w ramach Unii Europejskiej i NATO oraz uregulowania zasad dotyczących wywozu i tranzytu na terytorium Ukrainy sprzętu opancerzonego lub ochronnego, konstrukcji oraz ich elementów składowych, oznaczonych kategorią LU13, a także nabycia w celu wywozu na terytorium Ukrainy kamizelek kuloodpornych, hełmów wojskowych i policyjnych, ochraniaczy twarzy, kończyn i innych części ciała; przypadku wywozu lub tranzytu takiego sprzętu na terytorium Ukrainy wystarczające jest zgłoszenie tego faktu ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r., z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących przedłużenia tarczy antyinflacyjnej, które mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas