Menu
A+ A A-

Pierwszy Zintegrowany Raport roczny Leonardo Wyróżniony

W 2020 roku Grupa Leonardo sprostała skutkom pandemii w ramach scenariusza, który był niezwykły i bezprecedensowy W 2020 roku Grupa Leonardo sprostała skutkom pandemii w ramach scenariusza, który był niezwykły i bezprecedensowy mat.pras

Pierwszy Zintegrowany Raport Roczny Leonardo ma na celu zaprezentowanie w pojedynczym dokumencie pełnego, mierzalnego oraz transparentnego obrazu wartości generowanej przez Spółkę, łącząc wyniki finansowe z informacjami dotyczącymi czynników środowiskowych, w zakresie odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego. 

Raport pokazuje strategie rozwoju oraz uzyskane wyniki, a także to, jak spółka tworzy innowacyjne rozwiązania wspólnie ze swoimi partnerami w całym łańcuchu dostaw i poprzez ekosystem badań naukowych, a także to, jak koncern odpowiedzialnie działa w krajach, w których jest obecny, i to, jak wykorzystuje cały swój kapitał, zarówno finansowy jak i nie-finansowy.

Tym samym koncern Leonardo wzmacnia swoją koncentrację na zrównoważonym rozwoju w ramach wizji na następną dekadę wyrażoną w Planie Strategicznym Be Tomorrow – Leonardo 2030, który nakreśla priorytety strategiczne leżące u podstaw ścieżki wiodącej do innowacji i zrównoważonego rozwoju. 

Wyniki za 2020 rok

W 2020 roku Grupa Leonardo sprostała skutkom pandemii w ramach scenariusza, który był niezwykły i bezprecedensowy, dzięki sile i dywersyfikacji swojego portfolio produktów i rozwiązań oraz swojej szerokiej obecności na całym świecie. 

Chociaż pandemia Covid-19 wywarła wpływ na pozycję finansową i wyniki w 2020 roku, podstawy i perspektywy działalności w perspektywie średnio- i długofalowej pozostały niezmienione. 

Alessandro Profumo, CEO Leonardo, stwierdził:
“Uporaliśmy się z trudnym otoczeniem panującym w 2020 roku i uzyskaliśmy dobre wyniki, z zamówieniami o wartości  13,8 miliardów euro, przychodami w wysokości 13,4 miliardów euro, zyskiem EBITA w wysokości 938 milionów euro oraz FOCF w wysokości 40 milionów euro. Nasza prężna działalność w sektorze wojskowym i rządowym ma się dobrze, pozwalając nam uzyskać spodziewane wyniki pomimo wpływu Covid na działalność w sektorze cywilnym. Nasze silne podstawy oraz zasadnicze elementy naszej działalności napawają optymizmem zarówno w perspektywie krótkoterminowej jak i średnioterminowej. Skorzystamy z nowych możliwości jakie mogą pojawić się po Covid, wykorzystując jednocześnie nasze przekrojowe zdolności, a także jesteśmy w pełni skoncentrowani na tworzeniu zrównoważonych wartości dla wszystkich naszych interesariuszy”.

Pomimo poważnego kryzysu, który uderzył w sektor lotnictwa cywilnego oraz jego głównych graczy, koncern Leonardo dowiódł ponownie swojej odporności ponieważ jego wyniki sprzedaży były na takim poziomie, jak w poprzednim roku, jednocześnie korzystając z dużych zamówień ze strony krajowych klientów w sektorze rządowym i wojskowym. 

Nawet jeśli chodzi o przychody, działania podjęte w celu ograniczenia skutków wynikających z działań rządowych na rzecz ograniczenia swobody przemieszczania się i kroków podjętych dla  ochrony zdrowia, oprócz zwiększonej produkcji w ramach programów w sektorze obronnym, zarówno w pionie lotniczym, jak i śmigłowcowym i elektronicznym, sprawiły, że wynik był praktycznie taki sam, jak w 2019 roku, tym samym rekompensując znaczny spadek tempa produkcji narzucony przez głównych klientów lotniczych, czyli firmy Boeing, Airbus i ATR. 

Co prawda działania mające na celu przywrócenie pełnego wolumenu działalności oraz zagwarantowanie redukcji kosztów sprzyjały wynikom przemysłowym i rentowności, ale negatywny wpływ wywarło na nie spowolnienie odnotowane w pierwszej fazie pandemii oraz niższy popyt w sektorze lotnictwa cywilnego, który miał szczególnie negatywny wpływ na Pion Struktur Lotniczych, produkcję śmigłowców w sektorze cywilnym oraz ATR JV, które mocno ucierpiały na skutek spadku popytu ze strony operatorów w tym sektorze.

I wreszcie przepływy gotówkowe, chociaż dotknięte niższymi  przychodami i spowolnieniem wywołanym pandemią, odnotowały lekko dodatnie wartości dzięki wyjatkowo wysokiemu poziomowi przychodów w ostatnim kwartale. Dług netto Grupy pozostał stabilny na poziomie z 2019 roku, czyli sprzed Covid, po wyłączeniu efektów wypłaconych dywidend, strategicznych transakcji w zakresie fuzji i przejęć (M&A) oraz uznania należności finansowych wynikających z nowych umów najmu.

Wyniki handlowe

∙ Nowe zamówienia miały wartość 13 754 milionów euro, dzięki czemu spodziewany spadek wywołamy skutkami pandemii w stosunku do poprzedniego roku został ograniczony do zaledwie 2,5%. To wynikało z uzyskania dużych zamówień od krajowych klientów w sektorach wojskowych i rządowych oraz - bardziej ogólnie - z dobrych wyników we wszystkich sektorach, co potwierdziło dobre pozycjonowanie produktów i rozwiązań Grupy na rynkach docelowych, umożliwiające zrównoważenie efektów spadku popytu w sektorze lotnictwa cywilnego oraz opóźnień w realizacji kampanii eksportowych wynikających z ograniczenia działań sprzedażowych z powodu pandemii.

∙ Portfel zamówień miał wartość 35 516 mln euro, co zapewni produkcję na około 2,5 roku.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas