Menu
A+ A A-

GUS: Udział OZE w zużyciu energii wyniósł 9,3% Wyróżniony

Zużycie bezpośrednie energii wyniosło w 2019 r. 3 550,8 PJ Zużycie bezpośrednie energii wyniosło w 2019 r. 3 550,8 PJ mat.pras

Udział nośników energii odnawialnej w globalnym zużyciu energii ogółem w Polsce wyniósł 9,3% w 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny.

"Zużycie globalne energii ogółem wyniosło w 2019 r. 4 405,8 PJ. Wielkość ta odbiega nieznacznie od średniej europejskiej - krajowe zużycie energii brutto na jednego mieszkańca wyniosło w Polsce w 2018 r. 117,7 GJ, przy średniej unijnej wynoszącej 136 GJ. Wzrost zużycia globalnego w 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego został zaobserwowany w przypadku ropy naftowej, gazu ziemnego, energii odnawialnej oraz pozostałych nośników, zaś spadek - w przypadku węgla kamiennego i brunatnego. Udział węgla kamiennego wyniósł 37%, węgla brunatnego 9,1%, ropy naftowej 26,3%, gazu ziemnego 16,1%, nośników energii odnawialnej 9,3%, a pozostałych 2,2%" - czytamy w publikacji "Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2018 i 2019".

Zużycie bezpośrednie energii wyniosło w 2019 r. 3 550,8 PJ. Sektorem gospodarki, który miał największy udział w zużyciu bezpośrednim energii był przemysł (34,6%), a kolejnym sektor transportu, obejmujący także prywatne samochody osobowe - udział tego sektora systematycznie wzrastał i wyniósł 28,1% w 2019 r. Gospodarstwa domowe w 2019 r. zużyły 21,7% energii, rolnictwo 4,5%, budownictwo 1,7%, a pozostali odbiorcy 9,4%.

"Najważniejszą grupą nośników w zużyciu bezpośrednim były produkty ropopochodne z udziałem wynoszącym 33,3%. Udział ten zwiększył się od 2013 roku o 6,8 pkt proc. Kolejnym nośnikiem była energia elektryczna, z udziałem wynoszącym 16,7%. Udział gazu ziemnego wyniósł 16,1%, a węgla kamiennego 10,7% - w tym ostatnim przypadku obserwowany jest stopniowy spadek udziału. Udział ciepła wyniósł 8%, nośników energii odnawialnej 6,4%, a pozostałych nośników (głównie koks oraz gazy przemysłowe) 8,8%" - podał także GUS.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas