Menu
A+ A A-

Jarosińska-Jedynak: Około 2,6 mld zł z Unii na wsparcie wynagrodzeń Wyróżniony

Mówimy o 2,6 mld zł, które udało się wygospodarować razem z marszałkami województw na wsparcie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzenia Mówimy o 2,6 mld zł, które udało się wygospodarować razem z marszałkami województw na wsparcie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzenia mat.pras

Około 2,6 mld zł ze środków unijnych trafi na wsparcie wynagrodzeń dla pracowników i pochodnych od wynagrodzenia, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Chodzi o środki w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, której wartość oszacowano początkowo na ponad 212 mld zł. Dodatkowe środki w kwocie ponad 11,5 mld zł mają trafić do przedsiębiorców w ramach realizacji ustawy o instrumentach wsparcia.

"Mówimy o 2,6 mld zł, które udało się wygospodarować razem z marszałkami województw na wsparcie wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzenia" - powiedziała Jarosińska-Jedynak podczas telekonferencji.

"Ten program już działa. […] Na chwilę obecną mamy złożonych 8,2 tys. wniosków o tego typu wsparcie" - dodała.

Zaznaczyła, że chodzi o wsparcie w zależności od spadku obrotów od danego przedsiębiorcy.

"Jeżeli spadek wynosi co najmniej 30% obrotów - przedsiębiorca może otrzymać do 50% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia na danego pracownika" - powiedziała Jarosińska-Jedynak.

Dotyczy to także osób samozatrudnionych, organizacji, fundacji i stowarzyszeń.

Jak podał resort w komunikacie, z programu Wiedza Edukacja Rozwój pochodzi 949 mln zł, a z Regionalnych Programów Operacyjnych 1,7 mld zł, podano.

"Firmy (także te, które nie zatrudniają pracowników), którym spadły obroty, mogą skorzystać z dofinansowania do pensji i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Dofinansowanie może być przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie:

  • co najmniej 30% - można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 1500 zł miesięcznie na jednego pracownika, czyli do ok. 4 500 zł w ciągu 3 miesięcy);

  • co najmniej 50% - można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 2100 zł miesięcznie na jednego pracownika, czyli do ok. 6 300 zł w ciągu 3 miesięcy);

  • co najmniej 80% – można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 2 700 zł miesięcznie na jednego pracownika, czyli do ok. 8 100 zł w ciągu 3 miesięcy)" - czytamy w komunikacie.

Z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników mogą skorzystać też organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit.

Wsparcie będzie udzielane przez 3 miesiące. Dofinansowanie może objąć pracowników w stosunku pracy i zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, wskazano również.

"Przedsiębiorca może wskazać dowolne 2 kolejne miesiące w 2020 roku (np. luty-marzec) lub następujące po sobie 60 dni kalendarzowych i zestawić obroty z tego okresu z dwoma analogicznymi miesiącami 2019 roku" - czytamy dalej.

W przypadku organizacji pozarządowych obowiązują progi analogicznie jak w przypadku przedsiębiorców. Dotyczą one jednak nie obrotów, a spadku przychodów z działalności statutowej. Do określenia poziomu spadku przychodów (podobnie jak u przedsiębiorców) brane pod uwagę będą 2 kolejne miesiące w 2020 roku (np. luty-marzec) lub następujące po sobie 60 dni kalendarzowych, który zestawić trzeba z analogicznym okresem z 2019 roku.

Pieniądze są przyznawane przez powiatowe urzędy pracy. Wniosek o dofinansowanie (elektronicznie poprzez platformę praca.gov.pl) należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Możliwość składania wniosków online za pośrednictwem platformy praca.gov.pl udostępniona została przed świętami. Przez niewiele ponad tydzień wpłynęło około 8,2 tys. wniosków o dofinansowanie. To pokazuje, że zaproponowana forma wsparcia spełnia oczekiwania pracodawców i przynosi konkretną pomoc, a przede wszystkim pozwala utrzymać zatrudnienie w trudnym czasie spowodowanym pandemią, podsumowano.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas