BCC: specjalizacja w medycynie szerzej dostępna Wyróżniony

Przy obecnych brakach kadrowych w ochronie zdrowia, jest to korzystna zmiana, która może wpłynąć na wzrost liczby zainteresowanych przystąpieniem do poszczególnych specjalizacji, co spowoduje zwiększenie wykwalifikowanej kadry medycznej. Przy obecnych brakach kadrowych w ochronie zdrowia, jest to korzystna zmiana, która może wpłynąć na wzrost liczby zainteresowanych przystąpieniem do poszczególnych specjalizacji, co spowoduje zwiększenie wykwalifikowanej kadry medycznej. Photo by Ani Kolleshi on Unsplash

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Efektem proponowanych zmian może być zwiększenie liczby specjalistów.

A co za tym idzie większa dostępność do profesjonalistów w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia – ocenia Wiktor Masłowski, przewodniczący Komisji Business Centre Club ds. usług zdrowotnych.

W art. 1 projektu ustawy dokonano zmiany polegającej na uchyleniu ust. 2, który stanowi, że ustawa z 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia nie dotyczy osób wykonujących zawody medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty określają przepisy regulujące wykonywanie tych zawodów. 

W ocenie BCC uchylenie tego przepisu umożliwi osobom wykonującym zawody medyczne (np. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, fizjoterapeutom czy diagnostom laboratoryjnym) przystąpienie do specjalizacji w dziedzinie określonej w ustawie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia lub uznanie przez ministra zdrowia dorobku naukowego czy zawodowego, jeżeli w swoich regulacjach prawnych dotyczących specjalizacji nie będą mieli wskazanej tej dziedziny albo nie ma jednostki akredytowanej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

Komentuje Wiktor Masłowski, przewodniczący Komisji Business Centre Club ds. usług zdrowotnych:

Przy obecnych brakach kadrowych w ochronie zdrowia, jest to korzystna zmiana, która może wpłynąć na wzrost liczby zainteresowanych przystąpieniem do poszczególnych specjalizacji, co spowoduje zwiększenie wykwalifikowanej kadry medycznej.

Regulacja otwiera możliwości uzyskiwania specjalizacji w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, gdy w katalogu dziedzin określonych dla specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów nie ma takiej dziedziny specjalizacji; także uzyskanie tytułu specjalisty np. w dziedzinie zdrowia publicznego przez farmaceutów, którzy nie mają w swoim katalogu dziedzin z zakresu farmacji – dziedziny zdrowie publiczne lub diagnostom laboratoryjnym, u których dziedzina zdrowie publiczne, pomimo że występuje w wykazie dziedzin, nie została uruchomiona.

Należy mieć nadzieję, że osoby uzyskujące tą drogą  specjalizacje będą cechować się właściwymi kompetencjami, przydatnymi w obszarze ochrony zdrowia, a – poza wzrostem kadry specjalistów –  zyskamy  także specjalistów o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach. Trudno ocenić możliwe zainteresowanie uzyskiwaniem specjalizacji w takim trybie w przypadku lekarzy, wśród których – w zasadzie każdy – ma już określoną, stabilną drogę zawodową.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas