NBP: Firmy nie oczekują znaczącego wzrostu inflacji Wyróżniony

Zgodnie z wynikami SM NBP, drugi kwartał z rzędu obniżył się odsetek firm planujących podnoszenie cen wyrobów własnych Zgodnie z wynikami SM NBP, drugi kwartał z rzędu obniżył się odsetek firm planujących podnoszenie cen wyrobów własnych Photo by AbsolutVision on Unsplash

Ponownie spadła liczba przedsiębiorstw planujących wzrost cen wyrobów własnych w III kw. 2019 r., ale wciąż kształtują się one względnie wysokim poziomie, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

"Zgodnie z wynikami SM NBP, drugi kwartał z rzędu obniżył się odsetek firm planujących podnoszenie cen wyrobów własnych i przewyższa on obecnie o 43 pkt proc. odsetek respondentów planujących redukcję cen (wobec 46 pkt proc. w poprzednim badaniu). Obniżyła się także przeciętna skala planowanych podwyżek - zarówno cen oferowanych produktów, jak i cen materiałów i surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.

Obecne poziomy wskaźników prognozowanych cen własnych oraz prognozowanych cen materiałów i surowców są jednak nadal relatywnie wysokie - zbliżone do obserwowanych w grudniu ub.r. - przed znacznym wzrostem, związanym z obawami o skokowe podwyżki cen energii elektrycznej" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw".

Jak podaje NBP, podwyżki cen prądu nie zmaterializowały się w stopniu, w jakim obawiały się tego przedsiębiorstwa (przed wprowadzeniem rozwiązań administracyjnych w końcu ub.r.) i zgodnie z obecnie formułowanymi oczekiwaniami ankietowanych firm nie nastąpią w perspektywie kolejnego kwartału. Przypuszczenie takie potwierdza także wyraźny spadek współczynnika przeniesienia cen surowców na ceny wyrobów własnych

"Czerwcowe dane wskazują także na zahamowanie - występującej od około roku - tendencji deprecjacyjnej złotego względem dolara oraz euro (w ujęciu rocznym). Z drugiej jednak strony dodatnio na ceny oddziaływać będzie względnie wysoki stopień wykorzystania zdolności wytwórczych oraz relatywnie silna - choć lekko słabnąca - presja płacowa" - czytamy dalej.

W perspektywie najbliższych 12 miesięcy badania nie wskazują na większe zmiany tempa wzrostu cen produkcji przedsiębiorstw objętych SM NBP.

"W niewielkim stopniu wzrósł bowiem zarówno odsetek przedsiębiorstw oczekujących wzrostu cen (do 46%), jak i oczekujących spadku cen (do 5%) i saldo tych tendencji było podobne do zaobserwowanego w poprzednim kwartale. Najczęściej podwyżki były planowane w energetyce (70% firm), w budownictwie (56%) oraz w handlu (52%). Relatywnie rzadziej przedsiębiorstwa spodziewają się wzrostu cen w przetwórstwie przemysłowym (47%), w transporcie (34%) i pozostałych usługach (40%). Oczekiwania inflacji cen producenta w poszczególnych sekcjach także są zbliżone do odnotowanych w poprzednim kwartale" - czytamy także.

Przedsiębiorstwa oczekują także nieco wolniejszego niż w poprzednim kwartale wzrostu - w ciągu najbliższych 12 miesięcy - wskaźnika CPI.

"Przedsiębiorstwa oczekują nico wolniejszego niż w poprzednich dwóch kwartałach 12 miesięcznego wzrostu wskaźnika CPI. Od grudnia ub.r. powoli obniża się bowiem odsetek przedsiębiorstw prognozujących szybszy - niż w kwietniu br. - wzrost cen konsumenta. Jednocześnie lekko wzrósł udział przedsiębiorstw oczekujących wolniejszego wzrostu CPI. Na tle danych historycznych z ostatnich pięciu lat oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw pozostają jednak relatywnie wysokie, wyższe niż przed grudniowym wzrostem wskaźników koniunktury SM NBP w obszarze cen, spowodowanym obawami o skokowy wzrost cen energii elektrycznej na początku br." - podano także. 

W czerwcu 2019 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2597 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 15 lipiec 2019 23:38
Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas