Menu
A+ A A-

Zrównoważone rolnictwo, gospodarka leśna i bioróżnorodność – oczekiwania konsumentów Wyróżniony

Dyskutanci uczestniczący w panelu „Zrównoważone rolnictwo, gospodarka leśna i bioróżnorodność – oczekiwania konsumentów” zauważyli, że wśród rolników brakuje świadomości tych zmian Dyskutanci uczestniczący w panelu „Zrównoważone rolnictwo, gospodarka leśna i bioróżnorodność – oczekiwania konsumentów” zauważyli, że wśród rolników brakuje świadomości tych zmian mat.pras

Podczas II Kongresu ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG w panelu „Zrównoważone rolnictwo, gospodarka leśna i bioróżnorodność – oczekiwania konsumentów” dyskutowano o bezpieczeństwie żywnościowym w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej, która wybuchła na dobre 24 lutego 2022 r.

Rolnicy i leśnicy muszą badać struktury społeczne i przewidywać to, co wydarzy się na przestrzeni kolejnych kilkudziesięciu lat. Debatowano także o stale niedocenionym, a jednak strategicznym sektorze jakim gospodarka leśna w Polsce.

II Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju

 

W panelu wzięli udział Elżbieta Kwiecińska-Prysłopska – dyrektor generalna, Stowarzyszenie Polska Wódka; Jacek Janiszewski – przewodniczący Rady Programowej, Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca”, były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Jan Tabor – zastępca dyrektora generalnego ds. Gospodarki Leśnej, Lasy Państwowe; Michał Orzechowski – kierownik Zakładu Urządzania Lasu w Instytucie Nauk Leśnych, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Krzysztof Stereńczak – zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Badawczym Leśnictwa. Panel poprowadził Wojciech Szeląg, redaktor portalu Interia.pl.

Jacek Janiszewski– przewodniczący Rady Programowej, Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca”, były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uważa, że obecnie trzeba skoncentrować się na przewidywaniu przyszłości, bo sama analiza przeszłości, tego jak rynek reagował na różne wydarzenia kiedyś, nie jest już wystarczająca. Przykładem jest wojna za wschodnia granica Polski czy globalna pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 . – „To wydarzenia, których nikt się nie spodziewał, i których wpływ na gospodarkę żywnościową okazał się olbrzymi. Część artykułów, które można wyprodukować w Polsce, należy produkować. Nie można kierować wyłącznie własnym interesem, ale interesem całego państwa. Taki proces zyskuje wtedy miano polskiej racji stanu, przeciwko któremu nie wolno występować.” – Kwituje Jacek Janiszewski – przewodniczący Rady Programowej, Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca”, były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Elżbieta Kwiecińska-Prysłopska – dyrektor generalna Stowarzyszenia Polska Wódka, podkreślała w swej wypowiedzi, jak ważna jest zrównoważona produkcja i jak bardzo Polska zależna jest od bezpieczeństwa łańcuchów dostaw. – „Przed rozpoczęciem działań wojennych Ukraina była trzecim producentem wódki na świecie, Polska była na czwartym miejscu. Dziś ta produkcja wygląda już zupełnie inaczej. Innym przykładem jest to, że większość producentów kupowała szklane butelki i nakrętki właśnie na Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej. Dziś jest to niemożliwe.”  Przypomniała Elżbieta Kwiecińska-Prysłopska – dyrektor generalna Stowarzyszenia Polska Wódka zwracając przy tym uwagę jak działa system rynku – producenci są zmuszeni szukać nowych dostawców, którzy podnoszą w tej sytuacji ceny, co ostatecznie przekłada się na cenę produktu w sklepie, a w ostatecznym rozrachunku na portfel konsumenta.

Instytut Biznesu – 10 lat

Eżbieta Kwiecińska-Prysłopska – dyrektor generalna Stowarzyszenia Polska Wódka dodała też, że choć polska wódka musi być produkowana w kraju, co wymusza chronione oznaczenie geograficzne produktu, to wojna za wschodnia granicą wpłynęła na wewnętrzny przemysł spirytusowy. Pojawiła się jednak szansa, aby zdegradować dotychczasowego potężnego producenta alkoholu jakim jest Federacja Rosyjska. – „Żeby jednak eksportować wódkę w dużych ilościach musimy być przede wszystkim, jako branża, silni w Polsce.” – Uważa Elżbieta Kwiecińska-Prysłopska – dyrektor generalna Stowarzyszenia Polska Wódka i dodała, że polskie produkty mają szansę zastąpić produkty rosyjskie, na które teraz jest nałożone embargo.

Wojna rosyjsko-ukraińska, choć wydawało się to paradoksalne, ma również duży wpływ na polskie lasy, a co za tym idzie, również na przemysł drzewny. – „Przez wydarzenia na wschodzie Europy nie sprowadza się już drewna z Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi, a były to ogromne ilości. To zmienia układ sił i presję na zasoby w Polsce.” – Wyjaśnia Jan Tabor – zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej w Lasach Państwowych. Zaznaczył przy tym, że to wcale nie oznacza, że wycinamy więcej drzew Polsce. – „Pozyskujemy tyle drewna ile możemy, zgodnie z wiedzą leśną i bez szkody ekosystemu.”

Jan Tabor – zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej w Lasach Państwowych dowodził też, że las jest strategicznym obszarem gospodarki, i podobnie jak rolnictwo, stanowi o jej niezależności. – „Zrównoważona gospodarka leśna opiera się na trzech filarach: funkcji społecznej, ekologicznej i gospodarczej. Dysponując sektorem leśnictwa, zdrowym lasem, stabilną podażą surowca drzewnego, ale też stabilnym ekosystemem, który odpowiada za jakość ludzkiego życia, możemy mówić o suwerenności Polski.”- powiedział Jan Tabor – zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej w Lasach Państwowych dodał też, że obecnie, w sytuacji wojny rosyjsko-ukraińskiej, wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniej podaży surowca, w tym dystrybucji drewna. – „System sprzedaży musi też chronić niewielkie, z perspektywy dużych koncernów, przedsiębiorstwa. To często rodzinne przedsiębiorstwa.” – Zauważa Jan Tabor – zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej w Lasach Państwowych.

 „Wzrost pozyskania drewna w Polsce, czyli surowca, który należy traktować jako strategiczny, nie jest możliwy.” – Michał Orzechowski – kierownik Zakładu Urządzania Lasu w Instytucie Nauk Leśnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wyjątkiem w tej sytuacji mogą być jednak zasoby leśne, którą nie są w rękach skarbu państwa, czyli 20 proc. obszarów leśnych w Polsce. – „To prywatne źródło surowca, które w tej chwili nie jest do końca wykorzystywane.”

Uczestnicy debaty „Zrównoważone rolnictwo, gospodarka leśna i bioróżnorodność – oczekiwania konsumentów” zgodzili się też, że bioróżnorodność nie powinna ograniczać się wyłącznie do lasów, ale przede wszystkim powinna być obecna na terenach rolniczych. – „Różnorodność powinna być kreowana w miejscach, w których jej nie ma, a nie tylko na obszarach silnie różnorodnych biologiczne.” – Przekonuje Michał Orzechowski – kierownik Zakładu Urządzania Lasu w Instytucie Nauk Leśnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, mając właśnie na myśli lasy. Dodał też, że istnieje już program zadrzewień śródpolnych, który może zmienić sytuację bioróżnorodności na terenach rolnych.

Leśnicy znaleźli się w skomplikowanej sytuacji, bo o ile rolnicy planują zasiewy w krótkim okresie czasu, najczęściej w perspektywie roku, leśnicy muszą planować w okresie 100-150 lat, przewidywać postępy ocieplenia i obecność nowych, inwazyjnych gatunków zwierząt. – „Mamy świadomość tych procesów, znamy ich mechanizmy działania i musimy zrobić wszystko, aby przygotować polskie lasy na nadchodzące zmiany.” – Uważa Jan Tabor – zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej w Lasach Państwowych.

II Kongres ESG – Kobieca moc w męskim świecie

Dyskutanci uczestniczący w panelu „Zrównoważone rolnictwo, gospodarka leśna i bioróżnorodność – oczekiwania konsumentów” zauważyli, że wśród rolników brakuje świadomości tych zmian. Jacek Janiszewski – przewodniczący Rady Programowej, Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca”, były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił scenariusz, który może się spełnić, jeśli w sektorze rolnictwa nic się nie zmieni. – „Wciąż będziemy orać tą samą ziemie, która coraz bardziej jest wyjałowiona, coraz więcej będziemy dodawać chemii, tylko po to, aby zwiększyć jej plenność, a siać będziemy to samo zboże, zmieniając je genetycznie, co wcale nie będzie dobre dla naszego zdrowia.” – Uważa Jacek Janiszewski – przewodniczący Rady Programowej, Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca”, były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Brak odpowiedniego poziomu wiedzy i świadomości zrównoważonego rozwoju, to problem, który dotyczy rolników i polityków, którzy myślą w krótkoterminowym okresie, najczęściej czterech lat. – „Ktoś, kto wciąż jeszcze nie do końca rozumie, czym jest zrównoważony rozwój powinien brać przykład z leśników, którzy pracują z bardzo szeroką perspektywą przeszło stu lat, dla dobra przyszłych pokoleń i dobrostanu środowiska.” – Uważa Damian Kuraś – dyrektor Instytut ESG.

II Kongresu ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” został objęty patronatem honorowym: Mateusza Morawieckiego – Prezesa  Rady Ministrów, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Finansów, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Aktywów Państwowych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzeny Machałek, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Piotra Mazurka – Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

 

Patronat nadany został przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Nadzoru Audytowego, Politechnikę Warszawską, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Partnerem strategicznym są: Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, zaś partnerami głównymi: PKO Bank Polski, Żabka Polska, Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji operator „WorldSkills Poland”. Partnerami są: Diaverum, Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Huawei Polska, Totalizator Sportowy oraz DS Smith, a partnerami wspierającymi: HUBMEDIA, Bank Ochrony Środowiska, Bio Planet, PwC, Polish Vodka Association, Tatrzański Park Narodowy, Tarczyński.

Patronami merytorycznymi są: Związek Banków Polskich, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Instytut Staszica, Związek Wbrew – Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Instytut Biznesu, PRME Chapter Poland, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Pracodawcy RP, Fundacja – Polski Instytut Rozwoju Rodziny oraz Global Compact Network Poland, Szkoła ESG, Giełda Papierów Wartościowych. Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Patronami medialnymi są Agencja Informacyjna, portal esg.pl, dziennik „Gazeta Prawna”, „Super Biznes” – dodatek do dziennika „Super Express”, Polska Agencja Prasowa, „Gazeta Polska”, raportcsr.pl, obserwator gospodarczy, pracodawca godny zaufania, raportESG.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 13 luty 2023 18:57
Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas