Menu
A+ A A-

Więcej Polski w polskiej gospodarce

We wtorek, 19 kwietnia 2016 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się debata „Jaka strategia dla Polski? Rola patriotyzmu ekonomicznego w rozwoju kraju". Grono ekspertów, przedstawicieli administracji rządowej oraz samorządu przedsiębiorców zastanawiało się nad najważniejszymi wyzwaniami w rozwoju Polski.

Czytaj dalej...

Reforma podręcznikowa przyniosła fatalne skutki

Podział na uczniów lepszych i gorszych w polskich szkołach zaczął się pogłębiać po wprowadzeniu reformy podręcznikowej w 2014 roku. Celem reformy było zapewnienie uczniom darmowych podręczników. Niestety skutki uboczne zastosowanych rozwiązań wpłynęły na obniżenie poziomu edukacji w Polsce oraz spowodowały pogłębiające się podziały na uczniów mających dostęp do prywatnych form edukacji oraz tych, którzy takich możliwości nie mają - stwierdzali uczestnicy debaty „Przyszłość polskiej edukacji – jak nie pogłębiać podziału na lepszych i gorszych”, zorganizowanej przez „Gazetę Polską”.

Czytaj dalej...

W branży paliwowej przestępstwa nie maleją

Wzrost gospodarczy w Polsce oraz korzystne dla klientów ceny paliw to główne powody, dzięki którym rynek paliw ciekłych zanotował istotny wzrost w stosunku do roku 2014. Jednocześnie jako główny problem branży uczestnicy konferencji „Przemysł i handel naftowy 2015” zorganizowanej przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) wymieniali przestępczość w obrocie paliwami.

Czytaj dalej...

Ukraina. Okazja do biznesu

Wspieranie jak najszybszego rozwoju gospodarki Ukrainy zgodnie z zasadami europejskich procesów integracyjnych oraz nawiązanie współpracy między przedsiębiorcami z Ukrainy i Polski to główne cele II Polsko-Ukraińska Konferencji Biznesowej. Odbywa się ona pod hasłem: „Poznaj biznesową społeczność Ukrainy – znajdź nowych partnerów."

Czytaj dalej...

Świadomość i aktywność, to wartości odpowiedzialnego rozwoju

Zaangażowanie polskich organizacji pozarządowych oraz drobnego polskiego biznesu może okazać się kluczowe dla powodzenia Planu Odpowiedzialnego Rozwoju. Drugim niezbędnym warunkiem powodzenia tego projektu pozostaje jednak przełamanie oporu materii ze strony kadry urzędniczej. To najważniejsze wnioski płynące ze spotkania pod hasłem „Społeczne projekty Klubu Ronina dla polskiego biznesu", które w marcu odbyło się w warszawskiej Galerii Delfiny. Spotkanie poprowadził lider Klubu Ronina - Józef Orzeł.

Czytaj dalej...

Spotkanie naukowców w Światowy Dzień dla Ucha i Słuchu

W dniach 3-5 marca 2016 roku w Krynicy Zdrój odbędzie się konferencja naukowa pt. „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii", organizowana pod patronatem prof. Henryka Skarżyńskiego, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii. Podczas spotkania świętowany będzie również Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu.

Czytaj dalej...

Potencjał, który trzeba wykorzystać

Instytuty medyczne, które działają w ramach resortu zdrowia, to fundamenty systemu ochrony i profilaktyki zdrowotnej w Polsce. To wniosek, który wspólnie przyjęli uczestnicy konferencji Dyrektorów i Przewodniczących Rad Naukowych Medycznych Instytutów Badawczych, zorganizowanej w podwarszawskich Kajetanach.

Czytaj dalej...

Helikoptery pod ostrzałem

Śmigłowce, które będą przystosowane do działań bojowych, zwalczania okrętów podwodnych, ratownictwa czy transportu nie można stworzyć w oparciu o jedną platformę – przekonywali eksperci cywilni i wojskowi podczas Konferencji Śmigłowcowej zorganizowanej przez NCSS. Przetarg na zakup śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii wciąż wzbudza kontrowersje.

Czytaj dalej...

Ruch po zdrowie. Konferencja Wellness

Na IX edycję Konferencji Wellness poświęconą tematowi: Ruch po zdrowie do Warszawskiego Domu Technika NOT przy ulicy Czackiego 3/5 organizatorzy zapraszają w sobotę 27 lutego 2016 roku w godzinach 12-18. Wellness to sposób życia pozwalający na osiągnięcie harmonii ciała, ducha i umysłu. Po polsku to oznacza "dobrostan".

Czytaj dalej...

XXIII edycja Welconomy Forum już w marcu

W dniach 7-8 marca 2016 roku Stowarzyszenie Integracja i Współpraca organizuje kolejną, XXIII już edycję Forum Gospodarczego pod nazwą Welconomy Forum in Toruń – jedną z największych imprez ekonomiczno-gospodarczych w Polsce. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest „Integracja i Współpraca. GOSPODARKA – NAUKA – INNOWACYJNOŚĆ".

Czytaj dalej...

Nie tylko banany

Polska powinna rozwijać handel zagraniczny z krajami Ameryki Łacińskiej, jednak ze względu na specyfikę tych rynków wymaga to dodatkowych działań – ocenili eksperci podczas debaty na temat importu z Ameryki Łacińskiej, zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą (KIG) 14 grudnia w Warszawie.

Czytaj dalej...

Grecka Panorama i Cypr

Pomimo, że Grecja jest dla nas najpopularniejszym, zagranicznym kierunkiem wyjazdów turystycznych przedstawiciele greckiej branży turystycznej zabiegali w Warszawie o pozyskanie na przyszły rok jeszcze większej ilości turystów z Polski.

Czytaj dalej...

Nie wylewać dziecka z kąpielą

Trwają prace nad ostatecznym kształtem podatku od wielkopowierzchniowych sieci handlowych. Autorzy pomysłu przekonują, że będzie on skonstruowany tak, by wyrównać szanse między polskimi a zagranicznymi handlowcami oraz by zatrzymać w Polsce generowane przez zagraniczne sieci handlowe zyski. Przedstawiciele branży pomysł krytykują, twierdząc, że jest to rozwiązanie niekonstytucyjne, które odbije się zarówno na dostawcach, jak i na klientach, oraz spowoduje odpływ kapitału z Polski. Debatę na ten temat 7 grudnia br. w warszawskiej siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zorganizowały „Gazeta Polska” i Instytut Staszica.

Czytaj dalej...

Kompetencje cyfrowe Polaków poza listą priorytetów

Zamiast deklarowanych 4,5 mld zł – niespełna 900 milionów na „cyfrowe szkoły" w regionach. Zamiast zmierzenia się z strategicznym problemem „wykluczenia cyfrowego" 10 milionów Polaków, działania adresowane do 400 tysięcy osób w ciągu 7 lat. Tak wygląda bilans możliwości finansowania działań upowszechniających kompetencje cyfrowe dorosłych, zaplanowanych w programach unijnych na lata 2014-2020, przedstawiony podczas II Kongresu Polski Cyfrowej w Warszawie (3 listopada 2015 r.).

Czytaj dalej...

Cyfrowe miraże

Zakończył się II Kongres Polski Cyfrowej „Kompetencje Cyfrowe Polaków – Fakty i Miraże". Spotkanie było adresowane do wszystkich zainteresowanych problematyką deficytu umiejętności cyfrowych, z jakim mamy obecnie do czynienia w Polsce.

Czytaj dalej...

Partnerstwo gazowe USA i Europy

Wraz ze wzrostem roli Stanów Zjednoczonych na globalnym rynku gazu, Europa ma szansę pozyskać nowe źródła dostaw i obniżyć cenę tego strategicznego surowca. Obie strony mogą znacząco skorzystać na otwarciu swych rynków energii i wprowadzeniu ułatwień w transatlantyckim handlu LNG. Wysocy rangą politycy i menedżerowie z obydwu stron Atlantyku spotkali się w Waszyngtonie, by przygotować grunt pod amerykańsko-europejskie partnerstwo gazowe.

Czytaj dalej...

Świat przygotowuje się do konferencji klimatycznej w Paryżu

Za miesiąc w Paryżu rozpocznie się konferencja klimatyczna COP21, podczas której uczestnicy mają wypracować porozumienie w sprawie globalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych. W unijnym mandacie negocjacyjnym zawarto zobowiązanie do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40 proc. w 2030 roku względem 1990 roku. Europa jest w tym zakresie liderem i zgodnie z przewidywaniami ekspertów inne kraje, przede wszystkim te rozwijające się, nie zgodzą się na wyższe cele. Choć postanowienia COP21 prawdopodobnie nie przyniosą rewolucji, czeka nas dalszy wzrost emisji.

Czytaj dalej...

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas