Menu
A+ A A-

Będą kupować banki Wyróżniony

Zbigniew Jagiełło Zbigniew Jagiełło Fot. PKO BP

Największy w Polsce bank ogłosił swoje główne cele strategiczne na najbliższe trzy lata. Do realizacji przyjętych założeń zamierza wykorzystać „wszystkie przewagi konkurencyjne - najsilniejszą pozycję na polskim rynku pod względem głównych parametrów finansowych, największą bazę klientów i sieć dystrybucji, stabilną bazę finansowania oraz wysoką wydajność kosztową”.

Strategia PKO Banku Polskiego przewiduje m.in., że do 2015 r. nastąpi wypracowanie zwrotu z zainwestowanego kapitału powyżej 15 proc., trwały wzrost wartości dla akcjonariuszy, utrzymanie wysokiej efektowności kosztowej, znaczące obniżenie kosztów ryzyka, wzrost udziałów rynkowych oraz jakości i efektywności obsługi klientów, a także utrzymanie wysokiej adekwatności kapitałowej. Bank będzie także aktywnie poszukiwał możliwości nieorganicznego rozwoju w Polsce oraz w Europie Centralnej poprzez przejęcia lub alianse. Efektem realizacji nowej strategii będzie ponadto wzrost aktywów o ok. 4-5 proc. średniorocznie, utrzymanie wysokiej dochodowości w środowisku niższych stóp procentowych, utrzymanie dynamiki kosztów na poziomie inflacji. Strategia zakłada umocnienie sieci dystrybucji w tzw. Polsce powiatowej oraz w atrakcyjnych lokalizacjach dużych miast.

Alianse strategiczne i przejęcia będą rozpatrywane jako uzupełnienie tradycyjnego rozwoju poprzez wzrost organiczny. Bank planuje m.in. alians strategiczny w obszarze bancassurance i płatności elektronicznych. W tym roku wyznaczył nowy standard płatności mobilnych – IKO. Celem jest zbudowanie we współpracy z innymi bankami i instytucjami finansowymi wspólnej infrastruktury dla płatności mobilnych w Polsce. – nasza nowa strategia odpowiada na długoterminowe wyzwania rozwojowe polskiego i światowego sektora bankowego. Będziemy szukać wielu możliwości rozwoju, w tym strumieni przychodów oraz umacniania pozycji również poprzez przejęcia, na które pozwala siła kapitałowa banku. Aktywnie monitorujemy rynek pod kątem potencjalnych celów akwizycyjnych w Polsce – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP.

Perspektywa banku dotycząca rozwoju polskiego rynku bankowego zakłada duży potencjał wzrostu płatności elektronicznych, wzrost popytu na produkty inwestycyjne, oszczędnościowe i ubezpieczeniowe, dalszy rozwój kredytów hipotecznych. Jednak – wg banku - kluczowe dla rentowności produktu będą marże i umiejętności odsprzedaży innych produktów i usług. Istotnym czynnikiem ograniczającym wzrost wielkości udzielanych kredytów będzie finansowanie.

Według Piotra Lonczaka, analityka obszaru inwestowanie z Bankier.pl PKO BP stawia na zwiększenie skali długoterminowego finansowania działalności banku, „co jest palącą bolączką całego polskiego sektora. Efektem takich rozwiązań jest uzyskanie wartości dla klientów, którzy czują się bezpieczniejsi w banku opartym na długoterminowych pasywach. W dodatku jest to wartość dla akcjonariuszy, który widząc to, co dzieje się w krajach strefy euro, powinni zwracać szczególną uwagę na długoterminowe finansowanie”.

{jumi [*9]}

Artykuły powiązane

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas