Menu
A+ A A-

718 mln zł premii

siedziba BGK siedziba BGK Fot. BGK

Ponad 700 inwestycji w polskich przedsiębiorstwach powstaje dzięki kredytowi technologicznemu.

Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawił podsumowanie realizacji tego działania. Od lipca 2009 r. dzięki temu kredytowi uruchomiono ponad 700 inwestycji, które realizowane są przez firmy z sektora MŚP. Ponad połowę technologii stanowią opatentowane lub zgłoszone do opatentowania. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3,7 mld zł, z czego 1,2 mld zł to środki własne przedsiębiorców, a 2,5 mld zł – środki banków udzielających kredytów we współpracy z BGK. Łączne dofinansowanie projektów ze środków publicznych wynosi  ponad 1,8 mld zł.

- Polscy przedsiębiorcy zrealizowali już 351 inwestycji technologicznych a kwota wypłaconych przez nas premii technologicznych przekroczyła wielkość zaplanowaną na ten rok – zaznaczył Jarosław Bełdowski, wiceprezes BGK. Bank wypłacił w 2013 r. 718 mln zł, przekraczając tym samym o 18 mln zł plan wypłat premii technologicznych na ten rok. Począwszy od 2009 r. BGK przekazał beneficjentom łącznie 1,03 mld zł. Inwestycje były wybierane do dofinansowania w latach 2009-2013, a wypłaty premii technologicznych zakończą się w grudniu 2015 r.

Istotą kredytu technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (działanie 4.3) jest przeznaczenie środków publicznych na spłatę części kapitału kredytu technologicznego (tzw. premia technologiczna), udzielonego MŚP przez bank komercyjny. Kredyt ten finansuje wdrożenie nowej technologii w postaci wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R), która prowadzi do wytworzenia nowych lub ulepszonych towarów, procesów lub usług. Nowość proponowanych przez przedsiębiorców rozwiązań technologicznych na etapie oceny propozycji projektów musiała być potwierdzona przez niezależną instytucję naukową. Premia technologiczna wspiera inwestycje, w których dochodzi do komercjalizacji twórczej i oryginalnej myśli technologicznej. Beneficjentem działania 4.3 PO IG nie mógł więc zostać przedsiębiorca, który planował jedynie unowocześnienie produkcji poprzez zakup i uruchomienie nowej linii technologicznej, w których nowa technologia została już wdrożona przez jej producenta. W przypadku kredytu technologicznego, akcent położony jest na wspieranie własnej działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorców - firm, które potrzebują dofinansowania na zakup urządzeń pozwalających na wdrożenie opracowywanych przez siebie (lub na swoje zlecenie) nowych technologii. Maksymalna kwota premii technologicznej dla projektu to 4 mln zł.

Kredyt technologiczny jest udzielany przez 18 banków, które podpisały z BGK umowę o współpracy. Aktywną rolę w procesie promocji kredytu technologicznego i aktywizacji środowiska bankowego w zakresie finansowania innowacji technologicznych odgrywa Związek Banków Polskich. ZBP przeprowadził badanie na temat oceny jakości współpracy i kompetencji pracowników BGK. W gronie 25 badanych krajowych instytucji wdrażających środki unijne, Bank Gospodarstwa Krajowego został oceniony najwyżej i został wskazany jako instytucja nr 1 do współpracy z bankami komercyjnymi w nowej perspektywie finansowej w zakresie instrumentów zwrotnych.

Kredyt technologiczny w pełni wpisuje się w cele Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2012 (PO IR), który kładzie duży nacisk na rozwój innowacyjności polskiej gospodarki, m.in. poprzez zwiększanie kompetencji przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i transferu technologii, wdrażania technologii, wsparcie potencjału do prowadzenia prac rozwojowych. Aktualny projekt PO IR przewiduje realizację projektów w ramach „Kredytu technologicznego na wdrożenie B+R” w II osi priorytetowej pt. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas