Menu
A+ A A-

Bank sfinansuje A1 Wyróżniony

Bank sfinansuje A1 Fot. BGK

Znalazły się środki na sfinansowanie budowy kolejnego odcinka autostrady A1 Toruń – Stryków.

Bank Gospodarstwa Krajowego pozyskał 250 mln euro na ten cel. Środki w postaci kredytu pochodzą z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Kredyt EBI umożliwi zbudowanie 144 kilometrowego odcinka płatnej autostrady dwupasmowej wraz z drogami dojazdowymi na odcinku z Torunia do Strykowa. Jest to już druga umowa kredytowa z EBI na sfinansowanie budowy tego odcinka. Poprzednio EBI przyznał na ten cel kredyt w wysokości 350 mln euro. - Środki finansowe EBI przyczynią się do mniejszego zatłoczenia i skrócenia czasu przejazdów, a tym samym do dodatkowej przepustowości, poprawy jakości i zwiększenia bezpieczeństwa na jednej z najważniejszych polskich autostrad. Zwiększy to konkurencyjność gospodarki Polski i podniesie poziom życia jej obywateli - powiedział László Baranyay, wiceprezes EBI odpowiedzialny za przyznawanie kredytów dla Polski.

- Bank Gospodarstwa Krajowego pełniąc rolę państwowego banku rozwoju, wykonuje zadania zlecone przez rząd. Kredyt finansujący budowę kolejnego odcinka autostrady A1, doskonale wpisuje się w strategię BGK zakładającą zwiększone zaangażowanie banku w rozwój infrastruktury transportowej – wyjaśnił prezes BGK Dariusz Kacprzyk.

Projekt finansowany przez EBI jest częścią programu budowy 580 km odcinka autostrady A1, która jest jednym z priorytetowych korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) – ważnych osi transportowych wykorzystywanych do przewozu około 80 proc. pasażerów i towarów w Unii Europejskiej. Autostrada A1 łączy polski region Morza Bałtyckiego z Austrią przez Czechy i Słowację. Zapewni nowoczesne połączenie tranzytowe pomiędzy Gdańskiem i Wiedniem przez Katowice i Brno.

Dzięki oferowanym przez EBI konkurencyjnym warunkom finansowania oraz długiemu okresowi spłaty kredytu, BGK będzie mógł skorzystać z niższych kosztów finansowania projektu. BGK, działający w imieniu Krajowego Funduszu Drogowego, jest kredytobiorcą, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) - promotorem projektu.

Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Unii Europejskiej, który udziela kredytów długoterminowych, a którego udziałowcami jest 28 państw członkowskich UE. W 2012 roku EBI przyznał kredyty dla Polski w wysokości 4,4 mld euro, z czego 2 mld przeznaczono na projekty drogowe (przede wszystkim projekty dotyczące sieci TEN-T).

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas