Menu
A+ A A-

30-procentowy zysk banku

30-procentowy zysk banku www.morguefile.com

Wynik netto Grupy BOŚ po trzech kwartałach 2013 r. wyniósł 40,7 mln zł w porównaniu do 31,1 mln zł uzyskanych po pierwszych dziewięciu miesiącach minionego roku.

Oznacza to wzrost o 30,5 proc. Zysk brutto Grupy wyniósł 52,8 mln zł i był wyższy o 39,0 proc.

Zysk netto Grupy za sam trzeci kwartał 2013 r. wyniósł 1,2 mln zł. Istotny wpływ na finalny wynik III kwartału miała dalsza restrukturyzacja umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia spółki budowlanej będącej generalnym wykonawcą odcinków autostrad. Uzgodnienia dotyczyły restrukturyzacji zadłużenia finansowego (kredytów, gwarancji oraz wierzytelności obligatariuszy) oraz restrukturyzacji operacyjnej i majątkowej spółki. BOŚ zadecydował o zwiększeniu odpisów na zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe w tej spółce. Wpłynęło to na obniżenie wyniku Grupy BOŚ za okres lipiec – wrzesień.

Jednocześnie BOŚ Bank systematycznie zwiększa zaangażowanie w finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska. W ciągu trzech kwartałów 2013 r. kwota nowo podpisanych umów na kredyty proekologiczne sięgnęła 1,5 mld zł i była większa o 222,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.

BOŚ Bank jest aktywnym uczestnikiem Inicjatywy JESSICA. Jako pierwszy bank w Europie wykorzystał powierzone mu w ramach tej inicjatywy środki w jednym z przydzielonych mu obszarów – woj. zachodniopomorskim. Łącznie, do listopada 2013 r., w całej Polsce podpisał 24 umowy na rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich. Cztery przedsięwzięcia już są sfinalizowane i korzystają z nich m.in. okoliczni mieszkańcy.

Artykuły powiązane

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas