Menu
A+ A A-

Przegląd informacji ze spółek ISBNews Wyróżniony

Przegląd informacji ze spółek ISBNews

Zakłady Magnetyzowe Ropczyce odnotowały 11,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 7,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd MLP

podjął uchwałę w sprawie emisji w ramach oferty publicznej kierowanej do inwestorów kwalifikowanych do 20 000 obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 000 euro każda i łącznej wartości nominalnej do 20 000 000 euro, podała spółka.

Zarząd Grupy Lotos

oraz przedstawiciele związków zawodowych podpisali porozumienie zabezpieczające pracowników spółek, które zgodnie z realizacją środków zaradczych znajdą się poza grupą kapitałową, podała spółka.

Synektik

uzyskał zgodę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na prowadzenie III fazy badań klinicznych kardioznacznika, podała spółka.

Bank Millennium

powrócił do sprzedaży kredytów konsumpcyjnych do okresu sprzed pandemii, notuje także rekordową sprzedaż kredytów hipotecznych, zaś rezerwy na ryzyko prawne kredytów frankowych nie wpływają negatywnie na standardową działalność banku, poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

Intersport Polska

liczy na utrzymanie trendu wzrostowego wyników w całym roku obrotowym 2021/2022, kończącym się 31 marca 2022 roku, poinformował prezes Marek Kaczmarek

Kool Things

- spółka należąca do grupy kapitałowej Kool2Play - w październiku przedłużyła i rozszerzyła umowy z chińskim koncernem medialnym Bilibili, a także innymi kluczowymi klientami Jagex i Private Division, poinformował prezes GK Kool2Play Marcin Marzęcki.

Bank Millennium

planuje emisję obligacji pod wymogi MREL w ciągu najbliższych 6 miesięcy. W grudniu br. bank zamierza zatwierdzić i przedstawić strategię na kolejne 3 lata, poinformowali przedstawiciele zarządu.

Liczba dobrowolnych konwersji i pełnych spłat kredytów we frankach szwajcarskich w Banku Millennium wyniosła 2 583 w III kw., zaś liczba nowych spraw sądowych przeciwko bankowi - 1 762. Bank oczekuje, że w IV. tego roku zawrze ok. 2 tys. dobrowolnych ugód z klientami, poinformowali przedstawiciele banku. Liczba kredytów frankowych w banku spadła o prawie 6,6 tys. od początku roku.

Giełda Papierów Wartościowych

planuje w ciągu 12 miesięcy rozpocząć testy systemu TeO - wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym, czyli giełdy czasu reklamowego. Platforma na być w pełni gotowa w ciągu 24 miesięcy, poinformował ISBnews.TV prezes Marek Dietl.

Strategia ESG Banku Ochrony Środowiska

zakłada m.in. wzrost zielonych aktywów w portfelu kredytowym do 50% w 2023 roku, 400 mln zł wolumenu sprzedaży produktów zrównoważonych w przyszłym roku oraz 100% nowych transakcji z klientami instytucjonalnymi objętych oceną ryzyka ESG od 2022 roku, poinformował bank.

Intersport Polska

odnotował 2 mln zł zysku EBITDA kwartale roku obrotowego 2021/2022 (tj. od 1 lipca do 30 września 2021 r.) wobec 2,39 mln zł straty na tym poziomie rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Bowim

odnotował 136,48 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw. 2021 r., co stanowi wzrost o 132,44 mln zł r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

MLP

wybuduje Business Park Gelsenkirchen w Gelsenkirchen - w Zagłębiu Ruhry, na działce wynoszącej ponad 11 ha, podała spółka. Inwestycja rozpocznie się na przełomie II/III kw. 2023 r., a zakończenie przewidywane jest na II kw. 2024 r.

Bank Millennium

Liczba nowych spraw sądowych wniesionych przeciw Bankowi Millennium w III kw. tego roku wyniosła 1 771, zaś od początku roku do końca września 2021 r. zwiększyła się o 4 636, podał bank. Bank nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej wprowadzenie rozwiązania sektorowego ugód z klientami, zaproponowanego przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacka Jastrzębskiego.

Global Cosmed

rozpoczął produkcję linii asortymentu stworzonego zgodnie z holistycznym podejściem do zrównoważonego zarządzania, podała spółka. Podejściem tym objęta została cała linia płynów do płukania marki Sofin w ramach jej relaunchu.

Bank Millennium

odnotował 311,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 60,15 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Ovostar Union

zwiększył produkcję jaj do 1 254 mln sztuk w okresie styczeń-wrzesień br. z 1 236 mln rok wcześniej, podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj wzrósł do 844 mln sztuk z 768 mln rok wcześniej.

Proglas

szacuje, że wniosek ws. wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect powinien zostać złożony do końca I poł. 2022 r., poinformował ISBnews prezes Robert Tkacz. Spółka ma w planach akwizycję na rynku krajowym.

Artifex Mundi

odnotował 3,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 1,99 mln zł rok wcześniej przy 9,14 mln zł przychodów (wobec 5,55 mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Medicalgorithmics

rozpoczął negocjacje dotyczące objęcia akcji spółki w wyniku złożenia niewiążącej oferty objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przez Rafała Brzoskę, podała spółka. Oferta dotyczy przeprowadzenia transakcji objęcia nowych akcji uprawniających do 50% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

PGNiG Supply & Trading

z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) we współpracy z amerykańsko-ukraińskim ERU wygrały przetarg na sprzedaż gazu ziemnego do Mołdawii, podało PGNiG. Będzie to pierwsza w historii dostawa nierosyjskiego gazu do tego kraju.

Kernel Holding

ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 3 575 818 akcji własnych spółki, stanowiących łącznie nie więcej niż 8,25% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 55-60 zł za sztukę, podała spółka.

Wawel

odnotowało 12,86 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 17,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas