Menu
A+ A A-

Informacje ze spółek ISBNews Wyróżniony

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zdecydowało o rozpoczęciu procesu optymalizacji działalności operacyjnej grupy kapitałowej, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zdecydowało o rozpoczęciu procesu optymalizacji działalności operacyjnej grupy kapitałowej,

Informacje ze spółek ISBNews.

Famur

zdecydował o emisji obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400 mln zł, podała spółka. Obligacje serii C zostaną wyemitowane jako zielone obligacje (green bonds).

Tier 1 Getin Noble Banku

Wartość współczynnika kapitałowego Tier 1 Getin Noble Banku w ujęciu jednostkowym obniżyła się do poziomu ok. 5,8% według stanu na 11 października br., tj. o ok. 0,2 pkt proc. poniżej progu określonego w Rozporządzeniu CRR, w związku m.in. z wyraźną aprecjacją kursu franka szwajcarskiego, podał bank. 

Zarządy spółek Icos, Theysohn Kunststoff i Theysohn Formenbau

(Grupa Icos) - pośrednio zależnych od Boryszewa - podjęły decyzje o zamiarze zgłoszenia do właściwych sądów wniosków w sprawie ogłoszenia upadłości, podał Boryszew. Zgodnie z przedstawioną propozycją wnioski będą dotyczyć upadłości pod zarządem własnym realizowanej zgodnie z niemieckim prawem upadłościowym.

Marvipol Development

nabył od osób fizycznych niezabudowaną nieruchomość o powierzchni około 1,18 ha położoną w Warszawie, w dzielnicy Białołęka, podała spółka. Wartość transakcji wyniosła 10,5 mln zł.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG)

zdecydowało o rozpoczęciu procesu optymalizacji działalności operacyjnej grupy kapitałowej, podała spółka. Planowane zmiany mają na celu utworzenie modelu bazującego na strukturze holdingowej. 

Onde

zawarło umowę nabycia 100% udziałów w spółce celowej, będącej właścicielem projektu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 25 MW w województwie warmińsko-mazurskim, podała spółka.

Unimot

miał 663,85 mln zł jednostkowych przychodów netto we wrześniu 2021 r., co oznacza wzrost o ok. 78% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Akcjonariusze JR Holding ASI

zdecydowali o zmianie rynku notowań akcji na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) z rynku NewConnect, wynika z podjętych uchwał. Prezes January Ciszewski wskazał, że realizacja planu pozwoli spółce na otwarcie się na nowe grupy inwestorów.

Dino Polska

zdecydowało o emisji 4-letnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 200 mln zł serii 1/2021  w ramach programu emisji obligacji do 1 mld zł, podała spółka.

Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia"

(PG Silesia) - spółka zależna Bumechu - zawarła umowę na sprzedaż węgla z krajową spółką kapitałową, będącą częścią międzynarodowego koncernu, podał Bumech. Szacunkowa wartość umowy to ok. 145 mln zł netto.

Mostostal Zabrze

sprzedał działkę o powierzchni 24,7 ha w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich za
25,8 mln zł netto, podała spółka.

Dantex

Trakcja sprzedała na rzecz spółki Dantex nieruchomość o powierzchni 2,1 ha przy ul. Oliwskiej 11 w Warszawie za 25 mln zł netto, podała spółka.

International Personal Finance

W wyniku wezwania ogłoszonego przez International Personal Finance (IPF) zawarto transakcje, których przedmiotem było 1 673 203 akcji spółki, podał podmiot pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. 

Gra "Punk Wars"

zadebiutuje na platformie PC 11 listopada 2021 r., poinformowało Jujubee.

Tauron Polska Energia

wybudował już 4 214 km sieci światłowodowej, co oznacza 75% inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), podała spółka. Do końca 2022 r. w zasięgu sieci światłowodowej ma znaleźć się ponad 205 tys. gospodarstw domowych w województwach małopolskim, śląskim i dolnośląskim, z czego ponad 102 tys. w związku z realizacją projektu w ramach POPC.

Skarbiec

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny, tj. 30 września 2021 r. lub na dzień ostatniej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosła 6,64 mld zł, podał Skarbiec Holding. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 6,8 mld zł.

Komitet Stabilności Finansowej (KSF)

wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na ING Bank Śląski bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. 

Torpol

odebrał uniwersalną podbijarkę Unimat 09-4x8/4S Dynamic firmy Plasser&Theurer, podała spółka. Obecnie maszyna o długości niemal 43 metrów jest przygotowywana do rozpoczęcia pracy. 

Baked Games

zaplanował debiut gry "Prison Simulator" na platformie Steam na 4 listopada 2021 r., podała spółka.

True Games

W ramach pierwszej kampanii crowdfundingowej na platformie Raisemana.com, True Games pozyskało ponad 319 tys. zł na projekt "Nightclub Manager: Violet Vibe", czyli symulator klubu nocnego, podały we wspólnym komunikacie True Games oraz Raisemana.com. Środki zostaną przeznaczone na marketing gry oraz stworzenie unikalnego DLC dla odbiorców 18+.

JR Holding

odnotował wzrost wartości aktywów o kwotę 41,5 mln zł, a wartość portfela na koniec września osiągnęła poziom 653,7 mln zł, poinformował prezes January Ciszewski.

Asseco Poland

powołało nową spółkę - Asseco Cloud, która wspiera klientów w projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze rozwiązań chmurowych, podała spółka. Strategicznym celem nowego podmiotu jest również podnoszenie bezpieczeństwa dostarczanych rozwiązań IT.

FrogVille Games

- spółka zależna Play2Chill - w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego pozyskało 1 mln zł na realizację projektów, podał Play2Chill. W zaplanowanym budżecie powinna zostać zrealizowana gra "Far North Survival" oraz kilka preprodukcji, dzięki którym spółka zależna będzie mogła wyszukać kolejną dobrze rokującą grę.

Image Games

w ramach subskrypcji prywatnej pozyskała środki na realizację pierwszej gry studia o roboczym tytule "Rookie". Będzie to gra klasy AA z gatunku RPG, podała spółka. Współproducentem gry jest studio developerskie Anshar Studios z Katowic specjalizującym się w grach typu role-playing.

Rada wierzycieli Ursusa

w upadłości wyraziła zgodę na prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka do 31 grudnia 2021 roku, podała spółka.

Część akcjonariuszy All in! Games

posiadających akcje serii H złożyła zobowiązania dotyczące niezbywania części posiadanych przez nich akcji przez okres 24 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia ich notowania na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. 

Rada nadzorcza Ten Square Games

postanowiła zrewidować powtarzalną EBITDA za 1 rok programu motywacyjnego (rok obrotowy 2021) o maksymalnie 8%. W wyniku tego powtarzalna EBITDA została ustalona w wysokości nie mniejszej niż 228,9 mln zł, podała spółka.

Consiliul Concurenţei

Rumuński organ antymonopolowy - Consiliul Concurenţei - oraz Najwyższa Rada Obrony Narodowej Rumunii wydały decyzję o braku sprzeciwu w odniesieniu do planowanej sprzedaży akcji Idea Bank Rumunia, podał Getin Holding.

Mabion S.A.

ma pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego leku MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), podała spółka.

NanoVelos

- spółka zależna NanoGroup - na podstawie umowy z Guangdong Sunho Pharmaceutical Co. i aktualizacji jej założeń poinformowała, że produkcja pierwszej partii kandydata na lek onkologiczny o nazwie PolEpi oraz placebo ma zostać zakończona zakończona nie później niż do końca I kw. 2022 r., podało NanoGroup.

Ten Square Games

podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych, podała spółka. Zarząd deklaruje, że skoncentruje się na obecnej strategii spółki, która pozostanie notowana na GPW.

Prime Bit Games

spodziewa się, że przychody ze sprzedaży w III kwartale 2021 r. wyniosą ok. 3 tys. Spółka planuje wykazać pozostałe przychody operacyjne na poziomie ok. 216 tys. zł [subwencja PFR], natomiast wynik netto za III kwartał 2021 r. będzie kształtował się na poziomie ujemnym ok 4 tys. zł.

Akcjonariusze Carbon Studio

zdecydują o podwyższeniu kapitału przez emisję akcji serii E, podwyższając kapitał zakładowy spółki o 8 tys. zł, i o emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w dniu 8 listopada. 

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas