Menu
A+ A A-

Przegląd informacji ze spółek ISBNews Wyróżniony

Przegląd informacji ze spółek ISBNews

Przegląd informacji ze spółek ISBNews.

Atal

odnotował 48,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 22,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Oponeo.pl

odnotowało 2,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 3,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CEZ

zarekomendował przeznaczenie na dywidendę całości skonsolidowanego zysku netto za 2020 rok w kwocie 28 mld CZK, tj. 52 CZK na akcję, podała spółka.

Forte

odnotowało 26,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 4,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Inter Cars

odnotował 116,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 26,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PMPG Polskie Media

odnotowało 2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jastrzębska Spółka Węglowa

(JSW) odnotowała 187,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 211,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Master Pharm

zarekomendował niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 rok i przekazanie go na kapitał zapasowy, podała spółka.

Rada nadzorcza Develii 

powołała Andrzeja Oślizło na stanowisko prezesa zarządu oraz Pawła Ruszczaka i Mariusza Poławskiego na wiceprezesów zarządu, na nową trzyletnią kadencję  podała spółka.

yestersen

zamierza przeprowadzić emisję crowdfundingową, a docelowo ma wejść na rynek NewConnect, poinformował założyciel i CEO yestersen Karol Misztal.

CEZ

przedstawił strategię Vision 2030, zgodnie z którą przekształci portfel wytwórczy w kierunku niskoemisyjnym i zgodnie z Porozumieniem Paryskim do 2030 r., zredukuje emisje do tego czasu o 55%, a do 2050 r. osiągnie neutralność emisyjną, podała spółka.

Synektik

zakłada, że liczba procedur w robotyce chirirgicznej będzie rosnąć średniorocznie w tempie 50% dzięki wzrostowi liczby użytkowanych w Polsce systemów da Vinci, jak i wyższej średniej utylizacji systemów, zaś w tym roku wzrost r/r sięgnie 60-70%, poinformował wiceprezes spółki Dariusz Korecki. Spółka szacuje, że do 2025 r. udział przychodów z usług wsparcia i usług serwisowych będzie sięgał ok. 55% przychodów ogółem. 

Akcjonariusze Unimotu

zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia o wypłacie dywidendy z zysku za 2020 rok w kwocie 16,15 mln zł, co oznacza 1,97 zł na akcję, podała spółka.

Bank Millennium

uprościł proces wnioskowania o produkty pożyczkowe, korzystając z otwartej bankowości i usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS), podał bank. Proces przebiega w pełni online i nie wymaga załączania dokumentów o dochodach ani logowania do innego banku. Bank potwierdza dochód klienta na podstawie informacji o rachunkach w innych bankach, na których przekazanie klient wcześniej wyraził zgodę. 

Atende

liczy na dobrą współpracę z Apatorem w segmencie energetycznym i nadal nie wyklucza akwizycji, poinformowali przedstawiciele spółki.

Zarząd TIM

ocenia, że oczekiwania analityków co do wypracowania ok. 90 mln zł zysku EBITDA przez spółkę w 2021 r. są konserwatywne, poinformował członek zarządu

Budimex

Zwyczajne walne zgromadzenie Budimexu podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za 2020 rok w kwocie 16,7 zł brutto na jedną akcję, podała spółka.

Dom Development

rozpoczął sprzedaż 153 mieszkań w ramach kolejnego etapu Dzielnicy Mieszkaniowej Metro Zachód na warszawskim Bemowie, podała spółka. Przekazanie kluczy planowane jest na przełomie 2022 i 2023 roku. 

Tauron Ciepło

- spółka zależna Taurona Polskiej Energii - szacuje, że będzie przyłączać ok. 45 MW do sieci ciepłowniczej rocznie w najbliższych latach, podała spółka. W kończącym się sezonie grzewczym spółka wyprodukowała ok. 12 mln GJ ciepła.

Grupa Work Service

dokona akwizycji należących do jej akcjonariusza większościowego - Gi Group International - dwóch agencji działających w Polsce w obszarze zatrudnienia tymczasowego, stałego i outsourcingu - Gi Group sp. z o.o. oraz Generale Industrielle Polska sp. z o.o., podała Gi Group International.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

(PGNiG) planuje mieć 80 wyspowych stacji regazyfikacji LNG do końca roku, poinformował wiceprezes Arkadiusz Sekściński.

Akcjonariusze Biura Inwestycji Kapitałowych

(Grupa BIK) zdecydują 16 czerwca br. o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z projektów uchwał.

Asseco Poland

Zwyczajne walne zgromadzenie Asseco Poland zdecydowało o podziale zysku netto wypracowanego w 2020 r., w wysokości 265,65 mln zł, w następujący sposób: 258,13 mln zł przeznaczono do podziału między akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy po 3,11 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku netto przekazano na kapitał zapasowy, podała spółka.

Rada nadzorcza Infoscanu powołała z dniem 1 lipca na stanowisko prezesa Kamila Gaworeckiego, który jest jednocześnie prezesem Movie Games Mobile, podał Infoscan. Wcześniej z funkcji prezesa, z dniem 30 czerwca, zrezygnował Piotr Sobiś. 

Elektrotim

zakłada, że tegoroczna sprzedaż będzie oparta głównie o zamówienia z sektora przemysłowego, liczy też na zamówienia z sektora obronnego i dystrybucji energii elektrycznej, poinformował prezes Ariusz Bober. W tym roku grupa powinna także zrealizować 5-10 mln zł przychodów z nowego segmentu trakcji.

Fabryk Farb i Lakierów Śnieżka

ocenia, że zawirowania na rynku surowców (w tym wzrost ich cen) będą miały - przy utrzymaniu obecnej sytuacji - negatywny wpływ na grupę w dłuższym okresie. W związku z tym niewykluczone są ponowne podwyżki cen produktów w ciągu roku, poinformowali członkowie zarządu. Jednocześnie zarząd jest "umiarkowanie optymistyczny" co do tegorocznego popytu na rynku krajowym.

Modern Commerce

 przejmie 100% udziałów spółki IT Fashion Polska Group & Partners, właściciela marki Moliera2.com za 100 mln zł, podała spółka. Równolegle zostaną przejęte pozostałe udziały należącej do grupy spółki Mamissima.

Woodpecker.co

Oferta publiczna od 733 333 do 916 667 akcji spółki technologicznej Woodpecker.co rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu w transzy dużych inwestorów oraz od zapisów w transzy małych inwestorów, podała spółka w memorandum informacyjnym. Maksymalna wartość oferty to 11 mln zł, a cena sprzedaży oferowanych akcji zostanie ustalona przez oferujących po zakończeniu probook-buildingu i będzie wynosić 12-15 zł za walor. Spółka na przełomie II i III kwartału 2021 r. planuje debiut na rynku NewConnect.

Tower Investments

sprzedał Budimex Nieruchomości działkę w Warszawie o wartości 21 mln zł, podała spółka. Na działce tej powstanie ponad 200 mieszkań.

Asbis Enterprises Plc

osiągnął w kwietniu br. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 230 mln USD wobec 91 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o ok. 152%, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Rada nadzorcza Benefit Systems

odwołała ze skutkiem na koniec dnia 19 maja 2021 roku wszystkich dotychczasowych członków zarządu i od dnia 20 maja 2021 roku powołała na kolejną, czteroletnią, wspólną kadencję nowy zarząd, podała spółka.

Synektik

podpisał aneks do umowy zawartej z Intuitive Surgical w sprawie współpracy w zakresie sprzedaży na polskim rynku systemów chirurgicznych da Vinci, podała spółka. Na mocy aneksu współpraca pomiędzy spółką a Intuitive została przedłużona do 30 kwietnia 2026 r.

Zarząd Ten Square Games

zarekomendował przeznaczenie 72,67 mln zł z zysku netto za 2020 r., wynoszącego 150,59 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 10 zł na akcję, podała spółka.

Unimot

odnotował 30,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 10,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Wielton

odnotował 18,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 6,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TIM

odnotował 13,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG)

odnotowało 1 747 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 779 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Orange Polska

zarekomendował niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 rok, podała spółka. Jednocześnie zarząd zadeklarował zamiar wypłaty dywidendy - pod pewnymi warunkami - w wysokości 0,25 zł na akcję w 2022 roku z zysków za 2021 rok. 

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas