Menu
A+ A A-

PKO BP przyjął politykę dywidendową przewidującą m.in. buy-back Wyróżniony

Zarząd PKO Banku Polskiego przyjął politykę dywidendową, zakładającą m.in., że dodatkowym narzędziem redystrybucji kapitałów jest skup akcji własnych w celu ich umorzenia.

"Celem polityki dywidendowej jest optymalne kształtowanie struktury kapitałowej banku i grupy kapitałowej banku z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu oraz potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej".

Polityka dywidendowa banku zakłada intencję stabilnego realizowania przez bank w długim terminie wypłat dywidendy, z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania, podkreślono.

"Według treści przyjętej polityki dywidendowej, dodatkowym narzędziem redystrybucji kapitałów jest skup akcji własnych w celu ich umorzenia, przy czym skup akcji może być realizowany w sytuacji, gdy wartość księgowa akcji jest wyższa niż ich aktualna cena rynkowa, po uzyskaniu wymaganej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)".

Warunki wypłaty przez bank dywidendy zostały dostosowane do wymogów określonych przez KNF w Rekomendacji Z. Wymogi te mają również odpowiednio zastosowanie do skupu przez bank akcji własnych, podkreślono.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas