Menu
A+ A A-

Biomass Energy Project spodziewa się wzrostów przychodów w II półroczu Wyróżniony

Rok 2019 Biomass Energy Project zakończył uzyskując stabilny wzrost przychodów do poziomu 2,2 mln zł Rok 2019 Biomass Energy Project zakończył uzyskując stabilny wzrost przychodów do poziomu 2,2 mln zł mat.pras

- Biomass Energy Project spodziewa się wzrostów przychodów w II półroczu dzięki rozwojowi portfela produktów i bieżącej sytuacji rynkowej, poinformował ISBtech prezes Jerzy Drożniewski.

"Działania prowadzone w dziedzinie nowych technologii mają przełożyć się na zwiększenie przychodów w kolejnych okresach. BEP stworzył Centrum Badawczo Rozwojowe w Lesznowoli pod Warszawą, w którym pracuje nad produktami z zakresu elektromobilności, przechowywania energii oraz medycyny. W oparciu o rozwój naszego portfela produktów oraz bieżącą sytuację w kraju i na świecie, spodziewamy się, że podejmowane przez nas działania przełożą się na wzrosty już w II połowie roku" - powiedział ISBtech Drożniewski.

"Rok 2019 Biomass Energy Project zakończył uzyskując stabilny wzrost przychodów do poziomu 2,2 mln zł. Niewielki spadek zysku do poziomu 0,6 mln zł, to pochodna podjętych inwestycji w projekty pojazdów elektrycznych i baterii. W przychodach widzimy pozytywne efekty inwestycji, co stanowi dla nas potwierdzenie słuszności przyjętej przez nas strategii zmiany profilu działalności spółki w kierunku innowacyjnych technologii, zgodnych z nowoczesnymi trendami w gospodarce" - dodał prezes Jerzy Drożniewski.

.

Wskazał, że w segmencie elektromobilności spółka kontynuowała prace rozwojowe i badawcze związane z energetyką odnawialną oraz magazynowaniem energii, w tym w szczególności w dziedzinie produkcji i magazynowania energii pochodzącej z fotowoltaiki, banków energii na bazie ogniw litowych, jak i baterii litowych do pojazdów elektrycznych. Rozwiązania BEP są możliwe do zastosowania zarówno w energetyce profesjonalnej, jak również przez prosumentów.

"BEP systematycznie rozwija i wprowadza do swojej oferty nowe projekty. Trwają prace nad napędem elektrycznym do pojazdów pływających oraz lądowych. Ze względu na rosnącą świadomość społeczeństwa w związku z ochroną środowiska oraz wprowadzaniem rozwiązań legislacyjnych premiujących użytkowników pojazdów ekologicznych, można zakładać, że jest to bardzo perspektywiczny kierunek rozbudowy spółki" - dodał prezes.

BEP wspólnie z firmą Heron Electric oraz gminami mazurskimi bierze także udział w projekcie powołania Mazurskiej Wodnej Strefy ECO elektrycznej oraz ogólnopolskiego programu "Mazurska Woda bez spalin".

"Reagując na powstałą w związku z pandemią koronawirusa sytuację, BEP przestawił część swojego potencjału badawczego na opracowanie produktów związanych z poprawą sytuacji w służbie zdrowia. Stworzona koncepcja oraz prototyp modułowego szpitala specjalistycznego, w pełni odpowiada na wymagania związane z epidemią. Zbudowany przez konstruktorów i konsultantów BEP system modułów medycznych, pozwala w bardzo szybkim czasie stworzyć z nich szpital z dowolnym układem oddziałów o praktycznie każdej specjalizacji. Jednostki pozwalają również na uzupełnianie istniejącego systemu opieki szpitalnej o przyszpitalne centra triagu, tj. testowania i kwalifikacji pacjentów do dalszego leczenia" – wskazał Drożniewski.

Zastosowano także nowatorski system nadzoru medycznego nad pacjentem, umożliwiający w sposób zdalny ciągły monitoring jego podstawowych funkcji życiowych. Czujniki umieszczone na ciele prowadzą stały pomiar EKG, ciśnienia, temperatury oraz saturacji krwi, dając możliwość wychwycenia najdrobniejszych zmian w stanie zdrowia i szybkiej na nie reakcji. Dodatkowym atutem systemu jest możliwość ograniczenia koniecznych bezpośrednich kontaktów pacjentów z personelem medycznym, co wpływa na ograniczenie transmisji zakażeń, zmniejsza liczbę osób niezbędnych do opieki nad chorymi oraz zwiększa możliwości nadzoru i kontroli ich stanu. Z punktu widzenia ekonomicznego, rozwiązanie obniża koszty i zapotrzebowanie na sprzęt ochrony osobistej, wymienił prezes.

"Grupa podpisała także umowę na dystrybucję systemów masowej kontroli termowizyjnej oraz dostępowych do obiektów publicznych, m.in.: lotnisk, dworców kolejowych, linii metra czy też centrów handlowych. Pozwalają one podnieść poziom bezpieczeństwa użytkowników wspólnej infrastruktury. Działania takie w dużej mierze pozwoliły na ograniczenie rozmiarów i skutków gospodarczych epidemii w krajach azjatyckich" - podsumował Drożniewski.

Biomass Energy Project S.A. to spółka początkowo powołana do działań w obszarze związanych z biomasą, roślinami energetycznymi i technologiami do ich innowacyjnych zastosowań. W okresie ostatnich 2-3 lat jej profil uległ zmianie i aktualnie pracowała głównie nad nowymi innowacyjnymi technologiami szczególnie w zakresie związanym z elektromobilnością oraz kontynuowała prace związane ze wzrostem potencjału badawczego. Od 2011 r. notowana na New Connect.

Sebastian Gawłowski

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas