Menu
A+ A A-

22 pytania operatora

22 pytania operatora www.sxc.hu

Polkomtel zwrócił się do UOKiK z pismem oraz wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Operator domaga się wyjaśnienia szeregu kontrowersji związanych z materiałem UOKiK.

Urząd określił go jako „Opinia Prezesa UOKiK dotycząca zachowania warunków konkurencji w związku z postępowaniem przetargowym w sprawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 1729,9 - 1754,9 MHz oraz 1824,9-1849,9 MHz na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej lub stałej”. Opinia została przedstawiona w toku przetargu prowadzonego przez UKE na rezerwację częstotliwości z zakresu 1800 MHz.

Podstawową kwestią wymagającą wyjaśnienia opinii publicznej jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Polkomtel, pomimo wniosków w tej sprawie, nie otrzymał od UOKiK analiz, na podstawie których Urząd wydał swoją opinię do postępowania przetargowego, co może rodzić wątpliwości czy takie analizy w ogóle zostały sporządzone. UOKiK swoją opinię sporządził natomiast na podstawie np. danych z raportu prezesa UKE o stanie rynku w latach 2009-2011. Pomijając fakt, iż opierano się na starych i nieaktualnych danych, nie przeprowadzono w ogóle analizy sytuacji w przyszłości, czyli tego jak rynek będzie wyglądał po przyznaniu częstotliwości danym firmom.

Niezrozumiała jest negatywna ocena współpracy Polkomtel z Grupą Midas w kwestii korzystania i posiadania częstotliwości. Orange i T-Mobile robią dokładnie to samo w ramach spółki Networks!, a mimo to UOKiK nie wziął tego zupełnie pod uwagę. Nieracjonalne wydaje się również uznanie przez Urząd, że firmy Orange i T-Mobile, posiadające więcej klientów niż Polkomtel, a dodatkowo posiadające znaczną część rynku w Unii Europejskiej, są mniejszym zagrożeniem dla konkurencji niż Polkomtel.

Naszym zdaniem, działania UOKiK są sprzeczne z ustawowym obowiązkiem tej instytucji do podejmowania w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Wspierają one umacnianie silnej pozycji rynkowej dwóch przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, czyli Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. (operatora sieci Orange) i Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. (operatora sieci T-Mobile), które w ramach współpracy w spółce Networks! współdziałają na wielu obszarach, w tym również wspólnego wykorzystywania częstotliwości.

Działania UOKiK są także kontynuacją prowadzonej od kilku lat polityki uprzywilejowania P4 spółki z o.o. (operator sieci Play). W ocenie sieci Plus opinia Urzędu nie służy zachowaniu warunków konkurencji, a jej uwzględnienie skutkowało będzie zakłóceniem konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. P4 nie jest już małą spółką, ale – jak sama twierdzi – ma wielomiliardowe przychody. Zagadką pozostaje więc, dlaczego z takim uporem i wytrwałością zarówno UKE, jak i UOKiK wspierają ten prywatny podmiot gospodarczy.

Według naszej opinii, zarówno UKE, jak i UOKiK w ramach postępowania przetargowego nie wypełniły swoich podstawowych, ustawowych obowiązków. W związku z powyższym podjęliśmy szereg działań prawnych mających na celu ochronę i obronę naszej spółki przed współdziałaniem Orange, T-Mobile i Play, dodatkowo wpieranych i faworyzowanych przez UOKiK i UKE.

Operator m.in. korzystając z przysługujących mu praw określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, wystąpił do UOKiK z 22. szczegółowymi pytaniami.

{jumi [*9]}

 

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas