Menu
A+ A A-

GK Gobarto: 92,7 mln zł EBITDA oraz 21,8 mln zysku netto Wyróżniony

Dobre wyniki Gobarto zostały również uzyskane w segmencie Przetwórstwo, gdzie widoczne są pierwsze efekty procesu optymalizacji działalności Dobre wyniki Gobarto zostały również uzyskane w segmencie Przetwórstwo, gdzie widoczne są pierwsze efekty procesu optymalizacji działalności mat.pras

W 2019 r., na skutek większego popytu na wieprzowinę ze strony Chin i innych krajów azjatyckich, Wietnamu, Tajwanu i Japonii, eksport produktów wieprzowych z UE na rynki krajów trzecich był większy niż rok wcześniej.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa Gobarto wypracowała blisko 22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach w wysokości 2,39 mld zł. Zysk EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wzrósł r/r niemal o 100% i wyniósł 92,7 mln zł.

W Polsce od kwietnia zeszłego roku ceny żywca wieprzowego utrzymują się na wysokim poziomie, co skutkowało znaczącą poprawą opłacalności chowu trzody chlewnej. Presję na wzrost cen wywierał duży popyt na wieprzowinę ze strony Chin, dotkniętej wirusem ASF, przy jednoczesnej niskiej podaży surowca na rynku unijnym, w tym również w Polsce. W grudniu 2019 roku ceny żywca wieprzowego w skupie ukształtowały się na poziomie 6,30 zł/kg i były wyższe o 51,1% niż przed rokiem.

W 2019 r., na skutek większego popytu na wieprzowinę ze strony Chin i innych krajów azjatyckich (m.in. Wietnamu, Tajwanu i Japonii), eksport produktów wieprzowych z UE na rynki krajów trzecich był większy niż przed rokiem. Polska jest ważnym eksporterem wieprzowiny poza obszar celny UE, ale głównymi odbiorcami polskiego asortymentu wieprzowego są kraje Unii Europejskiej - Niemcy (15%), Włochy (10%), Czechy i Słowacja (po 6%). W okresie styczeń–grudzień 2019 r. z Polski wyeksportowano ponad 445 tys. ton mięsa wieprzowego, czyli o 12,6% mniej niż przed rokiem.

W takim otoczeniu rynkowym, dodatkowo naznaczonym rosnącymi kosztami pracy oraz problemami ze znalezieniem pracowników, Grupa Gobarto osiągnęła dobre wyniki finansowe w 2019 r. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 41,55 mln zł przy przychodach wyższych niż rok wcześniej (w analogicznym okresie) o blisko 11,3% i wynoszących 2,39 mld zł. Przychody z eksportu osiągnęły wartość 292,86 mln zł, co dało 12,25 proc. udziału w przychodach ogółem. Przyczyną spadku eksportu były ograniczenia w handlu zagranicznym związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa ASF. Grupa wypracowała również 92,75 mln zysku EBITDA, notując wzrost r/r aż o 99,1%, natomiast zysk netto uzyskał poziom 21,85 mln zł, (wzrost r/r o 222,4%), a zysk ze sprzedaży – 42,36 mln zł.

Koncentracja Gobarto na obszarze zwierzęcym i produkcyjnym

Obszarem działalności, który miał największy wpływ na osiągnięte wyniki Grupy był segment Mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. Mimo znaczącego wzrostu cen żywca wieprzowego, jego przychody były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 12,84% i wyniosły 1,90 mld mln zł. Zysk segmentu urósł o 124,44% do wartości 38,94 mln zł. Wysoki poziom cen sprzyjał wzrostom w segmencie Trzoda Chlewna. W raportowanym okresie osiągnięto 223,69 mln zł przychodów ze sprzedaży w tym segmencie (wzrost r/r o 64,67%) przy zysku na poziomie 20,82 mln zł oraz zysku EBITDA w kwocie 29,82 mln zł.

Dobre wyniki zostały również uzyskane w segmencie Przetwórstwo, gdzie widoczne są pierwsze efekty procesu optymalizacji działalności, który polegał na przeniesieniu całej produkcji do jednego zakładu w Sosnowcu. W najbliższym kwartałach Grupa będzie ograniczać działalność w tym segmencie zgodnie z aktualną strategią rozwoju na lata 2019-2024.

- W 2020 rok chcemy się skupić na umocnieniu naszej pozycji jednego z czołowych producentów mięsa wieprzowego w Polsce. Dlatego zdecydowaliśmy się na ograniczenie naszej aktywności w segmencie przetwórczym. Zamierzamy skoncentrować naszą działalność na segmencie zwierzęcym, produkcyjnym oraz dystrybucyjnym – tłumaczy Marcin Śliwiński, prezes zarządu Gobarto S.A.

Grupa Gobarto nie odczuwa skutków koronawirusa SARS-CoV-2

GK Gobarto nie odnotowała dotychczas znaczących zakłóceń w obszarach związanych z prowadzoną działalnością i łańcuchem dostaw w związku z trwającym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz pandemii wywoływanej nim choroby COVID-19. Wszystkie jednostki produkcyjne, handlowe i usługowe Grupy Kapitałowej, w tym również szeroko rozumiany sektor przetwórstwa rolno-spożywczego i produkcji mięsa, obecnie prowadzą swoją działalność bez większych zakłóceń.

- Na przestrzeni ostatnich tygodni Grupa realizowała względnie stabilną, a nawet okresowo zwiększoną sprzedaż, a jej działalność gospodarcza, w tym dostawy miały charakter ciągły. Spodziewamy się, iż w najbliższym czasie wydarzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa mogą mieć wpływ na sytuacje gospodarczą w kraju, a tym samym wyniki całej GK Gobarto w II kwartale br. Niestety na tym etapie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak duży będzie to wpływ. Wdrażamy jednak szereg rozwiązań mających na celu ograniczenie skutków rozwoju epidemii i jej oczekiwanego wpływu na Grupę oraz środowisko gospodarcze, w którym prowadzimy naszą działalność – przekonuje Marcin Śliwiński, prezes zarządu Gobarto S.A.

Inwestycje w toku, program Gobarto 500 intensywnie się rozwija

Mimo trudnej sytuacji rynkowej, Gobarto realizuje duże projekty inwestycyjne w zakresie rozbudowy zaplecza surowcowego, co jest konieczne dla dalszego, intensywnego rozwoju kluczowych obszarów działalności Grupy. W zeszłym roku został rozpoczęty program modernizacji fermy w Zalesiu, a jej efektem będzie uruchomienie już wkrótce nowoczesnej fermy zarodowej z obsadą prawie 6 000 loch. Zakupione zostały również funkcjonujące fermy od podmiotów zewnętrznych – m.in. ferma zarodowa w Klępsku wraz z biogazownią oraz ferma tuczowa w Bukowie (9 000 stanowisk tuczowych). Obecnie kontynuowany jest proces inwestycyjny w Zalesiu.

Z kolei w ramach projektu odbudowy polskiego rynku trzody chlewnej prowadzony jest program integracji tuczu – Gobarto 500 - skierowany do hodowców trzody, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa. Dzięki współpracy z dużym producentem rolnik otrzyma pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń w budowie nowoczesnego budynku inwentarskiego, stałe miesięczne wynagrodzenie i dostęp do innowacyjnych technik hodowli. Łącznie do programu zostało już pozyskanych 100 rolników, znajdujących się na różnym etapie procesu inwestycyjnego.

– Do tej pory uruchomiliśmy już 8 obiektów i szacujemy, że tylko w 2020 r. uda na się otworzyć kolejnych 15. Biorąc pod uwagę długi proces inwestycyjny, który ze względu na konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń może potrwać więcej niż 2 lata, jest to dobry wynik, ale nie spoczywamy na laurach – aktywnie szukamy kolejnych zainteresowanych programem – dodaje Marcin Śliwiński.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas