Firmy spodziewają się pogorszenia swojej sytuacji Wyróżniony

Firmy spodziewają się pogorszenia swojej sytuacji fot. Pixabay

Przedsiębiorcy wskazują na możliwość dalszego pogorszenia kondycji w ciągu najbliższego kwartału, jak i całego roku, a wskaźnik prognoz sytuacji własnej przedsiębiorstw na I kw. 2018 r. spadł trzeci kwartał z rzędu i osiągnął jeden z najniższych historycznie poziomów po 2008 r., poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). 

"W świetle oczekiwań na I kw. 2019 r. kwartał można się spodziewać pogorszenia kondycji przedsiębiorstw. Wskaźnik prognoz sytuacji własnej spadł trzeci kwartał z rzędu i osiągnął jeden z najniższych historycznie poziomów po 2008 roku. Pogorszenie oczekiwań odnotowano w większości analizowanych przekrojów i klas. Podkreślić jednak trzeba, że odsetek firm spodziewających się pogorszenia sytuacji, mimo wzrostu, jest niewielki (8,2% próby). Wyraźniejszy spadek nastrojów zanotowano w branży górniczej (21% branży oczekuje pogorszenia, zaś 5% poprawy) oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków (uzyskano odpowiednio 10,4% i 7,7% odpowiedzi)" -  czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw".

Według NBP, przewidywania na cały 2019 r. pozostały na dość niskim, ale stabilnym poziomie.

"Obserwowany w 2018 r. spadek prognoz o horyzoncie rocznym wyhamował osiągając poziom z poprzedniego kwartału. Na brak bodźców do odwrócenia niekorzystnego trendu mogą wskazywać pogarszające się przewidywania co do wielkości popytu oraz rosnąca bariera kosztowa (która wydaje się mieć obecnie silny wpływ na kierunek prognoz ze względu na silny związek między prognozami zmian rentowności i zmian sytuacji)" - czytamy dalej. 

W grudniu 2018 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2730 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas