Menu
A+ A A-
Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 1034.

Wirtualna, nc+, dzienniki... Wyróżniony

Dalsze spadki sprzedaży dzienników, spekulacje wokół sprzedaży Wirtualnej Polski, kryzys i dymisje w nc+ i reakcje innych operatorów na kłopoty tej platformy. Poniżej przedstawiamy przegląd wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 2 kwietnia – 5 kwietnia br.


Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji: UOKiK zdecydował o wszczęciu postępowania przeciwko spółce ITI Neovision w reakcji na skargi konsumentów na dokonaną przez ITI Neovision wobec abonentów platformy n jednostronną zmianę ceny oraz oferty programowej - polegającą na wprowadzeniu oferty nc+, podał Urząd w komunikacie. Postępowanie przeciwko ITI Neovision może zakończyć się nałożeniem kary finansowej do 10% ubiegłorocznego przychodu.

"Do UOKiK napływają liczne skargi konsumentów na dokonaną przez ITI Neovision wobec abonentów n jednostronną zmianę ceny oraz oferty programowej - polegającą na wprowadzeniu oferty nc+. Ze skarg wynika, że gdy konsument nie zrezygnuje do 19 kwietnia z dotychczasowej umowy, zostanie ona od 1 maja automatyczne zastąpiona ofertą nc+ obowiązującą przez 18 miesięcy. Analiza skarg dała podstawę do wszczęcia postępowania przeciwko spółce ITI Neovision 2 kwietnia 2013 roku" - czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews

Dostęp do danych: Przedsiębiorcy telekomunikacyjni otrzymali ok. 1,8 mln żądań o udostępnienie danych od uprawnionych podmiotów, sądów i prokuratorów w 2012 roku, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

"W roku 2012 zmalała liczba zapytań kierowanych przez uprawnione podmioty, sądy i prokuratury. W 2012 roku przedsiębiorcy telekomunikacyjni otrzymali ok. 1,8 mln żądań o udostępnienie danych od uprawnionych podmiotów, sądów i prokuratorów. W stosunku do 2011 roku mimo wzrostu o 44% liczby raportujących przedsiębiorców odnotowano spadek ilości żądań udostępnienia danych o 111 487 przypadków (tj. około 6 % ogółu zapytań w 2012 roku). Jednocześnie ok. 70 % podmiotów składających informacje za 2012 rok wykazało, że nie były do nich kierowane żądania udostępniania danych retencyjnych" - czytamy w komunikacie.

Do 5 największych operatorów (Telekomunikacja Polska, PTK Centertel, Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa i P4) skierowano 78% wszystkich ujętych w statystyce zapytań. Ich liczba w stosunku do roku 2011 zmalała o 20%. Ponadto w 2012 roku odmówiono udzielenia odpowiedzi na 44 505 żądań uprawnionych podmiotów, sądów i prokuratur, co stanowi 2,59% ogólnej liczby żądań i jest to najwyższy wskaźnik od czasu rozpoczęcia sporządzania przedmiotowych informacji.

Źródło: ISBnews

Dzienniki: "Rzeczpospolita" zanotowała spadek średniej sprzedaży ogółem o niemal 31,8% r/r w lutym. "Gazeta Polska Codziennie" ponownie okazała się jedynym ogólnopolskim dziennikiem, który zanotował wzrost średniej sprzedaży ogółem, wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP), opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.

W lutym 2013 roku średnia sprzedaż ogółem liderującego dziennika "Fakt" (Ringier Axel Springer Polska) wyniosła 360 388 egz., co oznacza spadek o 10,76% w porównaniu do lutego 2012 roku.

Druga pozycja należała do "Gazety Wyborczej" (Agora). Każde jej wydanie w lutym br. sprzedawało się średnio w liczbie 213 335 egz., po spadku o 14,26%. Na podium znalazł się jeszcze „Super Express" (Murator) ze średnią sprzedażą ogółem na poziomie 158 776 egz., czyli o 5,49% mniejszą niż rok wcześniej.

Czwartą lokatę zajęła "Rzeczpospolita" (Gremi Media, dawniej Presspublica), a jej średni wynik uplasował się na poziomie 63 001 egz. Zanotowała ona tradycyjnie największy spadek w zestawieniu, wynoszący tym razem 31,83%. Drugi największy spadek średniej sprzedaży ogółem zanotował inny dziennik Gremi Media - "Gazeta Giełdy Parkiet", plasujący się na ostatnim miejscu. Jego wynik zmalał o 19,18%.

Jedynym wzrostem w zestawieniu pochwalić się może "Gazeta Polska Codziennie" (Forum), której średnia sprzedaż ogółem w lutym br. wyniosła 29 639 egz. To o 15,56% więcej niż w lutym 2012 roku. Tytuł ten w rankingu znalazł się na miejscu siódmym.

Źródło: ISBnews

Rynek płatnej telewizji w Polsce: Według wstępnych danych PMR zawartych w raporcie „Rynek usług dodanych i multimedialnych 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2017", na koniec 2012 r. w Polsce było ok. 12 mln abonentów płatnej telewizji. Mimo rosnącego nasycenia usługami rynek ten nadal rośnie. W tym roku przychody operatorów z dostarczania płatnej telewizji ponownie się poprawią. Polski rynek, choć nadal stosunkowo konserwatywny, stopniowo ewoluuje w stronę większej personalizacji i rozwoju usług na żądanie.

Dynamika zmian wartości rynku usług telekomunikacyjnych (rozumianego jako telefonia stacjonarna, telefonia komórkowa i internet) i rynku płatnej telewizji w Polsce nadal wykazuje wyraźną dysproporcję. Wartość przychodów z usług płatnej telewizji stale rośnie, podczas gdy rynek usług telekomunikacyjnych po wyraźnym spadku w 2009 r. w ostatnich trzech latach znajduje się w stagnacji. W tym roku, na skutek zmian regulacyjnych, rynek telekomunikacyjny po raz kolejny bardziej zdecydowanie straci na wartości. Sprzedaż usług płatnej telewizji, pomimo rosnącego nasycenia rynku, ponownie wzrośnie.

Źródło: PMR

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

GPW: Warszawska giełda zakłada, że funkcjonalności nowego systemu transakcyjnego UTP będą stanowić zachętę dla światowych inwestorów wykorzystujących handel algorytmiczny do uczestnictwa w handlu na GPW, co przełoży się na wzrost płynności notowanych instrumentów i spadek kosztów transakcyjnych. Głównie będzie to dotyczyć najpłynniejszych instrumentów. Śladowy obecnie udział handlu algorytmicznego w obrotach będzie systematycznie rósł po wdrożeniu systemu UTP, poinformował agencję ISBnews dyrektor Działu Rozwoju Systemów Obrotu GPW Artur Wrotek.

"Warset miał wystarczającą wydajność na nasze krajowe potrzeby, ale zbyt niską, by przyciągnąć niektórych światowych graczy. Wraz z uruchomieniem UTP umożliwiamy inwestorom handel automatyczny - algorytmiczny, który bazuje na formułach reagujących na wydarzenia na rynku, takie jak np. raporty emitentów, bieżące kursy instrumentów finansowych, wskaźniki mikro- i makroekonomiczne. Te czynniki mogą stanowić bodziec do zawierania transakcji. Zakładamy, że parametry tego systemu sprawią, że profesjonalni, światowi gracze algorytmiczni zwrócą większą uwagę na warszawską giełdę" - powiedział ISBnews Wrotek.

W jego ocenie, tzw. algotraderzy skoncentrują się przede wszystkim na handlu najpłynniejszymi instrumentami - kontraktem na WIG20 i akcjami spółek z indeksu WIG20. "Poziom obrotów może istotnie rosnąć dzięki UTP wraz z dopływem nowych inwestorów. Oczekiwana aktywność algotraderów powinna zaowocować dodatkowym wzbogaceniem arkuszy zleceń notowanych instrumentów i zmniejszeniem spreadu rynkowego co wpłynie na podniesienie jakości rynku i przełoży się na zmniejszenie kosztów transakcyjnych" - wskazuje dyrektor GPW.

Źródło: ISBnews

GPW: Zmierzona pojemność nowego systemu obrotu warszawskiej giełdy UTP to 15 mln zleceń w trakcie sesji, poinformował agencję ISBnews dyrektor Działu Rozwoju Systemów Obrotu giełdy Artur Wrotek.

"Zmierzona pojemność nowego systemu to 15 mln zleceń w trakcie sesji. System jest skalowalny, co oznacza, że w razie potrzeby będzie go można rozbudować i zwiększyć jego możliwości" - powiedział ISBnews Wrotek.

UTP zaoferuje inwestorom możliwości przetwarzania 20 tys. zleceń na sekundę wobec około jednego tysiąca obecnie. Czas odpowiedzi między przekazaniem zlecenia do systemu notującego a uzyskaniem potwierdzenia jego realizacji to 650 mikrosekund wobec ok. 50 tys. mikrosekund w obecnie funkcjonującym Warsecie.

Źródło: ISBnews

TVN: Na podstawie danych Nielsen Audience Measurement TVN podał, że oglądalność kanału TVN w grupie wszyscy 4+ spadła w marcu 2013 roku do 13,3% z 15,5% rok wcześniej.

Źródło: DM PKO BP

TVN, Polsat: Z danych Nielsen Audience Measurement wynika, że w dniach od 25 do 31 marca udział TVN w oglądalności wyniósł 13,44% wobec 13,81% tydzień wcześniej. W przypadku Polsatu udział w oglądalności wyniósł 12,99% wobec 12,79% przed tygodniem.

Źródło: DM PKO BP

TVN, Polsat: Z danych Nielsen Audience Measurement wynika, że w dniach od 25 do 31 marca największy udział w wydatkach na reklamę wśród stacji TV zanotował TVN. Udział ten wyniósł 20,87%, co oznacza 87,11 mln zł wpływów. Drugie miejsce zajął Polsat z udziałem na poziomie 16,53%, czyli wpływami rzędu 69,01 mln zł.

Źródło: DM PKO BP

4fun Media: Zgodnie z danymi NAM w marcu oglądalność głównego kanału grupy, 4fun.tv ukształtowała się na poziomie 0,244 proc. w grupie 4+, a więc o 0,026 pkt.proc. poniżej oglądalności notowanych w roku poprzednim. Oglądalność zyskały natomiast dwie mniejsze stacje grupy: TV.DISCO (wzrost z 0,043 do 0,09 proc.) oraz RBL.TV (0,031 proc obecnie z 0,017 proc przed rokiem).

Źródło: Trigon

Kino Polska: Zgodnie z danymi NAM w marcu oglądalność stacji KINO POLSKA TV wyniosła 0,61 proc. w grupie 4+ (przed miesiącem 0,7 a przed rokiem 0,65). Stracił udziały w oglądalności nny kanał filmowy grupy, Filmbox, którego oglądalność w grupie 4+ wyniosła 0,138 proc. (przed rokiem 0,195 proc.).

Źródło: Trigon

TV Republika: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) przyznała Telewizji Republika koncesję na nadawanie programu telewizyjnego (o charakterze publicystyczno-informacyjnym) drogą satelitarną i kablową, podała stacja na swojej stronie internetowej.

Źródło: ISBnews

TPSA, Sygnity, Comp: Oferta spółki została uznana za najkorzystniejszą w jednej z trzech części przetargu na dostawę i wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia. W drugiej części zwyciężyła oferta konsorcjum TP SA, Integrated Solutions i Compu, a w trzeciej Sygnity . Pierwsza część przetargu organizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) dotyczy usług na rzecz wdrożenia scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia. Zwycięska oferta TP SA opiewała na 12,79 mln zł.

W drugiej części zamówienia (dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury teleinformatycznej) konsorcjum Integrated Solutions (grupa TP SA), TP SA i Comp, zaproponowało cenę 9,41 mln zł brutto.

Sygnity, które zwyciężyło w trzeciej części przetargu (dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w centrum przetwarzania danych) za wykonanie przedmiotu zamówienia chce 9,96 mln zł brutto.

Źródło: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL)

TPSA: Oferta konsorcjum TPSA za 29,6 mln zł najtańsza w przetargu na sieć woj. łódzkiego.

Źródło: Trigon

Grupa SMT: Grupa podpisała umowę z Ministerstwem Finansów o wartości 5 mln zł brutto dotyczącą zaprojektowania, wykonania, wdrożenia, rozwoju i wsparcia utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem (ZISAR). Projekt ZISAR będzie realizowany przez SMT Software we współpracy z producentem oprogramowania ESKORT, firmą: Intrasoft International. Wdrożenie tego systemu w Polsce jest wymagane przez Unię Europejską.

„Zaproponowaliśmy Izbie Celnej sprawdzone oprogramowanie – system analizy ryzyka ESKORT, który dopasujemy do wymagań polskiego programu podczas wdrożenia. Jest to rozwiązanie zastosowane z dużym sukcesem w jednostkach administracji publicznej na wielu innych rynkach"   - podkreśla Szymon Pura, wiceprezes zarządu Grupy SMT.

Źródło: spółka

Agora: Z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy wynika, że rozpowszechnianie płatne razem "Gazety Wyborczej", wydawanej przez Agorę, wyniosło w lutym 2013 r. 235.589 sztuk i było o 11,7% niższe niż rok wcześniej. Rozpowszechnianie płatne razem "Gazety Wyborczej" w lutym 2013 było niższe o 0,2% w stosunku do stycznia  2013 r.

Źródło: DM PKO BP

GIEŁDA, FUZJE I PRZEJĘCIA

TPSA, wp.pl: Z informacji "Dziennika Gazeta Prawna" wynika, że doradcy wynajęci do sprzedaży Wirtualnej Polski kończą przygotowania portalu od strony formalnej do rozpoczęcia procesu. Gazeta podała, że za sprawy prawne odpowiada kancelaria Greenberg Traurig, a za część finansową, a potem znalezienie potencjalnych chętnych, Rothschild, który z oficjalnymi ofertami do kupujących prawdopodobnie jeszcze w kwietniu.

Źródło: DGP

Cyfrowy Polsat, Bauer Media, TP SA, wp.pl: Reuters, powołując się na nieoficjalne informacje, podał że Cyfrowy Polsat znalazł się wśród inwestorów zainteresowanych przejęciem portalu Wirtualna Polska (wp.pl) od TPSA. Cyfrowy zdementował te wiadomości. Według agencji, wycenianym na max. 500 mln zł przejęciem zainteresowana jest także spółka Bauer Media, właściciel m.in. portalu Interia.pl.

Źródło: ISBnews, DM PKO BP

Cyfrowy Polsat, TP SA, wp.pl: Cyfrowy Polsat zdementował informacje mediów, według których spółka "weszła do walki" o zakup Wirtualnej Polski. Spółka podała, że aby Cyfrowy Polsat był zainteresowany taką akwizycją, cena aktywa musiałaby być co najmniej dwukrotnie niższa niż podawane 500 mln zł, wynika z jej komunikatu.

"Stanowczo dementujemy informację, że 'Cyfrowy Polsat wszedł do walki o zakup Wirtualnej Polski'. Jak wielokrotnie powtarzaliśmy, nie widzimy bezpośrednich synergii pomiędzy działalnością Wirtualnej Polski i naszej Grupy w obszarze nadawania i produkcji telewizyjnej oraz płatnej telewizji" - głosi komunikat. "Niewątpliwie pewne synergie moglibyśmy zidentyfikować w związku z posiadaną przez nas telewizją internetową ipla, ale żeby Cyfrowy Polsat był zainteresowany taką akwizycją, cena aktywa musiałaby być co najmniej dwukrotnie niższa niż podawane 500 mln zł" - czytamy dalej.

Źródło: ISBnews

Merlin.pl: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał decyzję zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Czerwoną Torebkę kontroli nad Merlin.pl, podała spółka w komunikacie.

Źródło: ISBnews

CAM Media: Zarząd spółki ma wnioskować o wypłatę dywidendy w wysokości od 30% do 60% zysku netto w przypadku wypracowania przez spółkę w danym roku zysku, wskaźnika płynności bieżącej nie niższego niż 1,80, rentowność kapitału własnego nie niższą niż 2,4%. Wartość wypłacanej dywidendy  nie może przekroczyć poziomu 20% CAPEX przewidzianego na kolejny rok obrotowy.

Źródło: Trigon

TVN: Zarząd zmienił rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy z zysku za 2012 rok i proponuje wypłatę 0,64 zł dywidendy na akcję. Wcześniejsza rekomendacja zakładała wypłatę 0,72 zł na akcję w przypadku refinansowania obligacji senior notes do czasu walnego zgromadzenia, zaplanowanego na 15 kwietnia lub lub 0,59 zł na akcję w przypadku, gdy spółka nie zrealizuje refinansowania obligacji przed tym terminem.

TVN chce wypłacić dywidendę w dwóch  ratach. „Proponowana część dywidendy do wypłaty w dniu 8 maja wynosi 0,29 zł na jedną akcję oraz proponowana część dywidendy do wypłaty w dniu 5 listopada wynosi 0,35 zł na jedną akcję" – podała spółka. Proponowany dzień dywidendy to 22 kwietnia 2013 roku.

Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Erste ocenia, że po przejęciu Polskich Mediów dywidenda Cyfrowego Polsatu za 2012 rok może być bliższa dolnym widełkom przedziału 33-66% zysku, wynika z raportu Erste CEE Equity Strategy 2Q 2013.

"Cyfrowy pokazał mocne wynika za IV kw. 2012 z wyższym ARPU i synergiami kosztowymi, które zniwelowały słabość rynku reklamy. TV4 i TV6 mają oglądalność rzędu ok. 3%, co pomoże Cyfrowemu zbliżyć się do poziomu TVN. Cena akwizycji wygląda całkiem dobrze biorąc pod uwagę poziom oglądalności, ale nie znamy wyników finansowych tych stacji. Wartość transakcji to 20-30% spodziewanych wolnych przepływów gotówkowych za 2013. Uważamy, że to pozytywna informacja, pomimo faktu, że może spowodować, że dywidenda za 2012 może być w okolicach dolnego przedziału dywidendy 33-66%" - czytamy w strategii Erste.

Źródło: ISBnews

Tro Media, WDSP Holding:  Notowane na NewConnect Tro Media podpisało plan połączenia z WDSP Holding. WDSP to specjalistyczny software house dostarczający rozwiązania informatyczne dla firm. Są to zarówno dedykowane rozwiązania informatyczne dla konkretnych odbiorców, jak również autorskie narzędzia implementowane na życzenie klienta.

Źródło: spółka

Internet Group: Giełdowa spółka stała się udziałowcem inkubatora przedsiębiorczości działającego w obszarze e-biznesu. Za 50 proc. udziałów w TechnoBoard. Internet Group zapłaciło 1,5 mln zł, podczas gdy wycena spółki, sporządzona na potrzeby wygasłego Porozumienia Inwestycyjnego, to 22,4 mln zł, podała spółka. Jednocześnie największym akcjonariuszem Spółki, z 42,8% akcji w kapitale, został Bryan Lee Brewer, prezes amerykańskiej firmy inwestycyjnej Trax Capital Management.

Źródło: spółka

 

Netmedia: Umowa zobowiązująca spółkę do zbycia całości lub części posiadanych akcji firmy Finder nie została zrealizowana, gdyż nie wpłynęła na konta spółki zapłata za akcje Finder.

Źródło: spółka

PC Guard: Spółka prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia dwóch spółek. Pierwsza działa w branży teleinformatycznej, druga zajmuje się produkcją gier. Jest notowana we Frankfurcie. Spółka jest w trakcie plasowania obligacji serii B. Chce z tego źródła pozyskać do 20 mln zł.

Źródło: Trigon

 

KADRY

4Fun Media: Marek Tarnowski zrezygnował z funkcji członka rady nadzorczej.

Źródło: spółka

nc+: Beata Mońka, wiceprezes nc+, odchodzi ze spółki w trybie natychmiastowym - poinformowała nc+ w komunikacie. "Decyzja ta jest efektem różnicy zdań na temat przyjętej strategii firmy oraz jej komunikacji" - podano w komunikacie. Platforma nc+ zmaga się z krytyką związaną z cenami oferowanych pakietów oraz obsługą klienta. Z firmą rozstała sie również Kamila Barabasz, szefowa HR. W zeszłym tygodniu pracę w nc+ zakończył Marek Staniszewski, dyrektor marketingu.

Źródło: spółka

PRODUKTY I WDROŻENIA, INNE WIADOMOŚCI

Forever Entertainment: Rozpoczęła się sprzedaż gry - "Teddy Floppy Ear - Kayaking" na komputery Mac w Apple MacAppstore. Gra w pierwszych dniach dostępna jest w promocyjnej cenie 1.99 USD. Po zakończeniu promocji gra będzie kosztowała 5.99 USD. Gra dostępna jest na całym świecie. W najbliższych tygodniach gra będzie miała swoją premierę na komputerach PC.

Źródło: spółka

Arcus: Spółka otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej od międzynarodowej wywiadowni gospodarczej Dun&Bradstreet. Arcus uzyskał ten certyfikat już trzeci rok z rzędu. Przyznanie tego wyróżnienia oznacza, że Arcus ma bardzo dobrą kondycję i płynność finansową, systematycznie realizuje swoje zobowiązania, a ryzyko transakcji z firmą jest minimalne.

Źródło: spółka

Arcus: Oferta konsorcjum ze spółką za 139 mln zł najkorzystniejsza w  przetargu CSIOZ. Przetarg dotyczy dostawy infrastruktury techniczno-systemowej dla części II-IV projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Budżet zamawiającego był ustalony na 123,5 mln zł brutto oraz 24,7 mln zł na  zamówienia dodatkowe.

Źródło: spółka

Asseco Business Solutions: Grupa Maspex Wadowice, jeden z największych producentów spożywczych w Europie Środkowo - Wschodniej, wdrożyła system klasy SFA Mobile Touch firmy Asseco BS, dedykowany do zarządzania siłami sprzedażowymi. Celem implementacji było podniesienie efektywności codziennej pracy przedstawicieli handlowych Maspex, dzięki wykorzystaniu najbardziej nowoczesnych technologii dotykowych i zwiększeniu udziału multimediów w prezentacji oferty Maspex u klientów.

Źródło: spółka

X-Trade Brokers: Dom Maklerski udostępnił klientom swoje najnowsze rozwiązanie technologiczne – Complete Trading Solution (CTS). Jego podstawowym komponentem jest webowa platforma transakcyjna xStation. Funkcjonowanie platformy jest wspomagane przez dwa dodatkowe środowiska – xSocial oraz xStore. Complete Trading Solution to najnowsze rozwiązanie technologiczne X-Trade Brokers, które umożliwia inwestorom pełną kontrolę nad swoimi inwestycjami poprzez platformę xStation, narzędzie do handlu społecznościowego xSocial z mozliwością handlu kontrariańskiego oraz xStore – e-sklep z aplikacjami tradingowymi.

Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Spółka poszerza swoją ofertę o kolejne nowe kanały: 13th Street Universal należący do Universal Networks International (UNI) i TLC HD, którego właścicielem jest Discovery Communications. Pierwszy z nich wzbogaci pakiet dodatkowy Film HD, drugi – pakiet dla całej rodziny Familijny Max HD. TLC HD jest 37 stacją w jakości HD dostępną dla abonentów platformy.

Źródło: spółka

Polkomtel: Operator Plusa zaoferował nowe, sprofilowane taryfy z dedykowanymi starterami i usługami dodatkowymi pozwalającymi jeszcze bardziej obniżyć koszty to najnowsza, dostępna od 4 kwietnia, oferta Plus na Kartę, w której za darmo dostępna jest technologia LTE. Plus na Kartę, to po doładowaniu odpowiednią kwotą, w zależności od wyboru taryfy, na przykład takie korzyści: tylko 9 gr za minutę połączenia do wszystkich sieci oraz 1 gr za SMS-y do wszystkich sieci, darmowy pakiet 1000 SMS-ów do wszystkich sieci, pakiet internetowy 200 MB za 1 zł, nielimitowane rozmowy i SMS-y w Plusie, a wkrótce także rok ważności konta po każdym doładowaniu. We wszystkich nowych taryfach jest także dostępne LTE.

Źródło: spółka

Netia: Spółka udostępniła we wszystkich swoich kanałach sprzedaży specjalną ofertę Na Maxa V – 6 miesięcy za 1 zł (CU, ETTH), w ramach której Pakiet TV Praktyczny i dostęp do internetu Max 20 kosztuje tylko 1 zł przez pierwsze 6 miesięcy. Po okresie promocyjnym cały pakiet (z e-fakturą) kosztuje 79,90 zł miesięcznie. Oferta Pakiet TV Praktyczny i internet Max 50 lub 100 (w zależności od technologii) kosztuje w ramach tej promocji 11 zł miesięcznie (z e-fakturą) przez pierwsze 6 miesięcy a od 7. miesiąca 89,90 zł miesięcznie.

Źródło: spółka

Cyfrowy Polsat: Operator wprowadza nową promocję i udostępnia pakiety premium HBO HD i Cinemax HD razem z pakietem Familijny Max HD już za 79,90 zł/mies. i nawet na 3 miesiące bez opłat. Dodatkowo klient otrzyma trzymiesięczny dostęp do serwisu HBO GO i pakietów Sport HD i Film HD w prezencie. Promocja przewiduje na start pakiet Familijny Max HD z 6 kanałami HBO i 4 Cinemax nawet na 3 miesiące bez opłat. Jednocześnie podczas tego okresu klient będzie mógł w prezencie skorzystać z dostępu do oferty najpopularniejszych pakietów dodatkowych: Sport HD z dziesięcioma kanałami sportowymi, m.in. Polsat Sport HD, Eurosport HD, FightBox i Film HD z dziewiętnastoma kanałami filmowymi, m.in. Polsat Film HD, Universal HD, FilmBox HD, Sundance HD czy AXN Crime oraz serwisu HBO GO.

Źródło: spółka

(ISBnews)

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 08 kwiecień 2013 10:14
Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas