Menu
A+ A A-
Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 42.

Ile warte jest zdrowie?

Odszkodowanie lub renta                         

Niestety zdarzają się sytuacje, gdy błędy lekarskie powodują nieodwracalne skutki. Szczególnie w takich przypadkach odszkodowanie lub renta, stanowiąca zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu zapewnia poszkodowanym niezbędne środki do dalszego życia Nierzadko są to niebagatelne kwoty - zakażony przez szpital żółtaczką typu C, dostał ponad 314 tys. zł odszkodowania.

Błąd w sztuce lekarskiej, którego następstwem jest długotrwałe cierpienie lub śmierć poszkodowanego pacjenta. Mimo tak traumatycznych doświadczeń tylko nieliczni próbują dochodzić swych praw. Większość poszkodowanych nie
podejmuje jakichkolwiek działań, ponieważ nie wierzy, że ich starania mogą przynieść pozytywny skutek.

Poprawę sytuacji poszkodowanych miały przynieść Wojewódzkie komisje ds.

błędów medycznych. Niestety ich roczna działalność nie spełniła pokładanych w nich oczekiwań. Nadal większość, spośród osób, które decydują się na walkę o swoje prawa składa wnioski do sądów.

Jeden z głównych powodów związany jest z kwestiami natury finansowej ponieważ Wojewódzkie komisje ds. błędów medycznych mogą podejmować decyzje teoretycznie do granicy 100 tys. złotych odszkodowania za zdarzenie medyczne, którego następstwem było "zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia" oraz 300 tys. złotych za śmierć pacjenta, to niezbyt wygórowane odszkodowania. Sądy przyznają znacznie wyższe a należy pamiętać, że decyzji przynajmniej zbliżających się do górnych granic praktycznie nie ma i są one jedynie nierealizowanymi założeniami prawodawcy.

Warto pamiętać, że uzyskanie odszkodowania w sądzie nie jest proste. Uruchomienie sądowej procedury wymaga wiedzy, której brakuje większości poszkodowanym. Między innymi z tego powodu warto skorzystać ze specjalistycznej pomocy prawnej – mówi Piotr Wojtaszak, starszy partner zarządzający w Kancelarii Teodorowski & Wojtaszak.

– Niestety zdarzają się sytuacje, gdy błędy lekarskie powodują nieodwracalne skutki. Szczególnie w takich przypadkach odszkodowanie lub renta, stanowiąca zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu zapewnia poszkodowanym
niezbędne środki do dalszego życia Nierzadko są to niebagatelne kwoty. Jeden z naszych klientów, zakażony przez szpital żółtaczką typu C, dostał ponad 314 tys. zł odszkodowania.

Inny klient Kancelarii, który doznał ciężkich obrażeń na skutek potrącenia przez samochód otrzymał za ponad 100 % uszczerbku na zdrowiu zadośćuczynienie w wysokości 400 tys. złotych. Dodatkowo poszkodowanemu przyznano, jak dotychczas, rentę w kwocie 3,9 tys. zł płatną kwartalnie. Proces likwidacji szkody jest ciągle w toku, w związku z czym świadczenia negocjowane przez Kancelarię w ramach dochodzenia roszczeń tytułem renty ulegają systematycznemu wzrostowi. Kancelaria w tym zakresie zamierza wytoczyć powództwo, żądając renty na poziomie od 7,5-9 tys. zł płatnej miesięcznie.

Specjalistyczna pomoc prawna dotyczyć może także najbliższych krewnych osób, które zmarły na skutek obrażeń odniesionych w wypadku komunikacyjnym. Z tego rodzaju sytuacją zetknęła się rodzina kobiety, w której samochód uderzyła rozpędzona ciężarówka. Wyłącznym sprawcą wypadku był kierowca ciężarówki. Rodzina zmarłej kobiety popadła w dramatyczną sytuację finansową. Jadwiga P. była jedynym żywicielem rodziny. Po wypadku mąż zmarłej przez ponad kwartał przyjmował bardzo silne środki uspokajające. Zwodzony przez towarzystwo ubezpieczeniowe wystąpił do Kancelarii o pomoc w tej sprawie. Kancelaria wywalczyła 120 tys. zł.

- Mam wrażenie, że ubezpieczyciele zbyt często wykorzystują swoją dominującą pozycję wobec poszkodowanych, często niezaradnych życiowo i załamanych psychicznie - mówi Piotr Wojtaszak, - Między innymi z tego powodu warto zastanowić się, czy uregulowania prawne, dotyczące funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych w należyty sposób zabezpieczają interesy osób poszkodowanych.

Niemniej istotną kwestią jest także poprawa stanu wiedzy na temat praw, które przysługują poszkodowanym. Również w tej sferze jest wiele do nadrobienia.

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wynika, że przyznawane przez Ubezpieczycieli świadczenia są zaniżone nawet czterokrotnie. Równie niepokojące informacje zawierają wyniki sondaży przeprowadzonych przez GFK Polonia - tylko jedna piąta Polaków wie o tym, że może walczyć o pieniądze z ubezpieczenia. Ubezpieczyciele skwapliwie korzystają z tej sytuacji.

Można jednak dostrzec symptomy, świadczące o stopniowej poprawie świadomości praw przysługujących poszkodowanym. Świadczą o tym m.in. dane dotyczące systematycznego wzrostu skarg kierowanych przez ubezpieczonych do Rzecznika Ubezpieczonych. Tylko w sprawach dotyczących zaniżenia przez towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacanego odszkodowania do Rzecznika Ubezpieczonych trafia rokrocznie ponad 3000 skarg.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas