Menu
A+ A A-

Instytutu Biznesu o nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Instytutu Biznesu o nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Stanowisko Instytutu Biznesu w związku nowelizacją kpc dotyczącą obowiązku przywracania pracownika do pracy.

 

Pod pretekstem nowelizacji art. 477² kodeksu postępowania cywilnego bardzo znacząco została osłabiona pozycja pracodawcy w sporze z pracownikiem i obciążając go dodatkowymi, trudnymi do oszacowania kosztami. Nowelizacja doprowadza relacje pracodawca pracownik do absurdu i podważa całą filozofię zatrudniania jako idei prowadzenia przedsiębiorstwa gospodarczego w celu osiągania zysku.

Nowelizacja umożliwia przywrócenie do pracy zwolnionego pracownika na podstawie nieprawomocnego wyroku sądu, co zdaniem Instytutu Biznesu będzie negatywnie wpływać na wyniki finansowe przedsiębiorstw.

4 lipca 2019 roku uchwalono nowelizację kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 6 sierpnia 2019 r. poz. 1469). Zmiana art. 477² kpc umożliwia sądowi pierwszej instancji orzekającemu przywrócenie pracownika do pracy nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego wyroku.

Dotychczas przywrócenie do pracy zwolnionego pracownika było możliwe jedynie po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu. Natomiast zmiana omawianego przepisu umożliwia przywrócenie do pracy zwolnionego pracownika, jeszcze przed zakończeniem postępowania przed sądem. Sąd pierwszej instancji będzie mógł nakazać pracodawcy przywrócenie pracownika do pracy na jego wniosek do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, które może trwać kilka lat. Ten przepis spełnia funkcję zabezpieczenia powództwa. Jest to na tyle kontrowersyjne, że tego typu działanie jest nie tylko zabezpieczeniem, ale spełnieniem roszczeń pracownika, jeszcze przed rozstrzygnięciem ich zasadności.

Co więcej, jeśli w trakcie procesu przedsiębiorca wykaże, że rozwiązanie umowy o pracę było zasadne i zgodne z przepisami, to i tak nie będzie mógł domagać się zwrotu kosztów przymusowego zatrudniania osoby, którą prawidłowo zwolnił.

Zważywszy jak opieszale działają sądy w Polsce, to taki przymus może trwać nawet kilka lat, narażając organizacje na dodatkowe obciążenia finansowe, chaos i niepewność prawną. Teoretycznie pracodawcy będą mogli domagać się od Skarbu Państwa odszkodowania jednakże tylko pod warunkiem wykazania, że w związku z nakazem sądu ponieśli szkodę, co wcale nie będzie oczywistą ani prostą sprawą.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas