Średnia płaca bliska magicznej granicy i mieszkaniowa hossa

Średnia płaca bliska magicznej granicy i mieszkaniowa hossa fot. pexels.com

Dobra koniunktura gospodarcza w polskiej gospodarce wciąż przynosi owoce. Potwierdzają to ostatnie dane GUS.

Na koniec grudnia ub.r. przeciętna miesięczna płaca w sektorze przedsiębiorstw (w firmach zatrudniających powyżej 9 osób) bez wypłat nagród z zysku wyniosła 4972,92 zł.

Zbliża się więc do magicznej granicy 5 tys. zł. Tym samym średnia płaca urosła od końca 2016 r. o 7,3%.

Zdaniem dyr. Andrzej Kubisiaka z Work Service dynamika wynagrodzeń w 2018 r. powinna przyspieszyć, wobec rosnących niedoborów kadrowych, które szczególnie widać w tak dużych sektorach gospodarki jak produkcja, budownictwo czy logistyka. Co jednak istotne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu ub.r. wzrosło o 4,6% wobec grudnia 2016 r. - (...)Dynamika wzrostu płac w kolejnych miesiącach będzie szybsza niż w przypadku najniższych wynagrodzeń i należy się spodziewać, że średnio będzie wynosić 6-7% - dodał Kubisiak. (...)Dobra koniunktura na rynku pracy zaczyna być coraz bardziej widoczna w całej Polsce. Choć sytuacja nie jest jednolita, to obecnie notujemy już ponad 20 powiatów w z wynikiem bezrobocia nieprzekraczającym 3%. Na drugim biegunie nadal pozostają 4 powiaty, w których stopa rejestrowanego bezrobocia wynosi ponad 20%.

Nie dziwi w tej sytuacji, że – jak również podał GUS – obecny rok rozpoczął się poprawą bieżących i przyszłych nastrojów konsumenckich. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był wyższy o 4,1 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 6,2. W porównaniu do stycznia 2017 r. obecna wartość BWUK jest natomiast wyższa o 7,4 p. proc. Wszystkie składowe BWUK uzyskały wartości wyższe niż miesiąc wcześniej. Najwyższe dotyczyły ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost odpowiednio o 5,0 i 4,9 p. proc.) – dodał GUS.

Jednocześnie trwa hossa w budownictwie mieszkaniowym. W całym 2017 r. w porównaniu z 2016 r. nastąpił wzrost liczby mieszkań i domów zarówno wybudowanych (o ponad 9%), jak i tych, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 18,3%) oraz takich, których budowę rozpoczęto (o 18,4%). Wzrosty oddanych do użytku lokali mieszkalnych odnotowano we wszystkich województwach. A najbardziej w kujawsko-pomorskim (o 23,1 proc.) i pomorskim (o 20,1 proc.). Wszystkich lokali mieszkalnych oddano do użytku w ub.r. niemal 180 tys. (178.258). Z tego największa część przypada na deweloperskie (89.817) i indywidualne (82.679). Pozostałe niecałe 6 tys. lokali wybudowały spółdzielnie (2376) oraz w ramach budownictwa komunalnego, zakładowego, społecznego czynszowego (3360).

W związku z rozwojem programu Mieszkanie+ (rządowego programu budowy mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności po upływie określonego terminu) należy się spodziewać, że w kolejnych latach ta ostatnia kategoria odnotuje znaczący rozwój. BGK Nieruchomości, spółka zajmująca się realizacją tego typu inwestycji, poinformowała, że wznoszone są one obecnie m.in. w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Wałbrzychu, Kępnie i Katowicach. Łącznie w budowie znajduje się teraz ok. 1,7 tys. mieszkań, a ok. 15 tys. jest w przygotowaniu. W styczniu zawieszono wiechę (oznaczającą zakończenie budowy tzw. stanu surowego) na pierwszym z budynków nowo powstającego osiedla w Gdyni. Wybudowanych na nim zostanie 172 lokali na wynajem. Na ok. 1,5 hektarowej działce w południowej części dzielnicy Wielki Kack powstaje łącznie sześć czterokondygnacyjnych bloków.

Także pozostałe rodzaje budownictwa powinny odnotować rozwój w kolejnych latach. Świadczą o tym dane GUS dotyczące liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, a także tych, których budowę rozpoczęto. Tych pierwszych w ciągu całego 2017 r. było ogółem 250.218, tj. 118,3% stanu z 2016 r., w tym: 114.905 indywidualnych (116,6% stanu z 2016), deweloperskich  - 128.484, (tj. 120,5% 2016 r.). Ponadto 1619 spółdzielczych (92,5% 2016 r.) oraz 5210 komunalnych, zakładowych, społecznych czynszowych  (113,2% 2016 r.).
Z kolei mieszkań, których budowę rozpoczęto było w ciągu 2017 r. ogółem 205.990 (118,4% w porównaniu z 2016 r.), w tym: 114.905 indywidualnych (116,6% 2016 r.), deweloperskich: 128.484 (120,5% 2016). Ponadto 1619 spółdzielczych: (tj. 92,5% 2016), oraz 5210 komunalnych, zakładowych, społecznych czynszowych (113,2% 2016).

Wygląda na to, że także budownictwo infrastrukturalne (m.in. drogowe i kolejowe) w naszym kraju czeka w najbliższych miesiącach znaczący rozwój, o czym świadczą informacje o realizacji najnowszych inwestycji budowlanych pochodzące od ministerstwa infrastruktury czy spółki PKP PLK.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas