Menu
A+ A A-

Ziemianie popierają zmiany prawne dot. własności Wyróżniony

Ziemianie popierają zmiany prawne dot. własności fot. freeimages.com

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego (PTZ) powołany został Parlamentarny Zespół ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych. W jego skład weszli przedstawiciele czterech ugrupowań partyjnych (PiS, PO, Kukiz15 i Nowoczesna), reprezentujących zarówno Sejm jak i Senat. Jego głównym zadaniem będzie edukacja i oddziaływanie na parlamentarzystów w celu budowania klimatu sprzyjającego uchwaleniu w przyszłości ustawy reprywatyzacyjnej. Zarząd Główny PTZ deklaruje wszelkie możliwe wsparcie dla Zespołu.

PTZ jest jedyną organizacją, przedstawicielem środowiska ziemiańskiego, cieszącą się autorytetem wśród ziemian i uznawaną przez organy administracji państwowej. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi i muzealnymi organizując konferencje, wystawy i sesje naukowe poświęcone ziemiańskiej tożsamości i historii. Utrzymuje także kontakty z politykami czołowych partii, starając się doprowadzić do sprawiedliwego uregulowania stosunków własnościowych w Polsce.

- Uważamy, że ostateczne zerwanie z niechlubnym dziedzictwem komunizmu jest niezbędne. Warunkiem tego jest rozliczenie doznanych krzywd i ustawowe przeprowadzenie zadośćuczynienia za doznane starty poszkodowanym osobom. Takie działanie umożliwi odbudowę społeczeństwa obywatelskiego, szanującego prawo, nie wykluczającego żadnej ze stron – mówi Marcin Schirmer, Prezes ZG PTZ - Dlatego pragniemy włączyć się w działania rządu. Oczekujemy od przedstawicieli administracji państwowej rozpoczęcie rozmów z naszym środowiskiem. Liczymy na nawiązanie rzeczowego dialogu, prowadzącego do wypracowania kompromisowego stanowiska w tym zakresie – dodaje Schirmer

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie bierze czynny udział w procesach legislacyjnych ustaw dotyczących sfer: kultury, ochrony zabytków, ochrony prawa własności, ładu przestrzennego na wsi oraz wszelkich kwestii związanych z gospodarką rolną. W ostatnim okresie prace PTZ uległy zintensyfikowaniu. W tym czasie przedstawiciele PTZ uczestniczyli w pracach nad procedowaniem m.in. następujących aktów prawnych:

• nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP
• ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
• tzw. małej ustawie reprywatyzacyjnej (dotyczącej Warszawy)
• ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie powstało w 1990 r. jako reprezentacja spadkobierców właścicieli majątków ziemskich, bezprawnie znacjonalizowanych bez odszkodowania przez komunistyczne władze, po drugiej wojny światowej. Podstawowym celem stowarzyszenia jest doprowadzenie do reprywatyzacji w Polsce lub uzyskanie godziwego zadośćuczynienia za utracone mienie. Niestety pomimo usilnych starań ustawy takiej nie udało się dotąd skutecznie przeprowadzić. Pozostałe cele PTZ to: integracja środowiska ziemiańskiego, podtrzymywanie tradycji narodowej, popieranie wychowania młodzieży w duchu patriotycznym, propagowanie i ochrona dorobku kulturalnego polskiego ziemiaństwa oraz działanie na rzecz rozwoju gospodarki narodowej, szczególnie rolnej i leśnej.

Aktualności oraz szczegóły dot. działań Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego dostępne są na stronie www.ziemianie.org.pl

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas