Menu
A+ A A-

Arbitraż podsumowuje 2017 rok Wyróżniony

Arbitraż podsumowuje 2017 rok

Rok – to średni czas postępowania toczącego się w ub. roku przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

W 2017 r. sąd ten odnotował 195 nowych spraw, z czego ponad 10 proc. miała charakter międzynarodowy. Wydano 142 decyzje kończące postępowanie. Najwięcej sporów rozstrzyganych przez arbitrów dotyczyła sprzedaży, obrotu handlowego i komisu.

- Liczba spraw rozstrzyganych rocznie przez Sąd Arbitrażowy przy KIG od kilku lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie, podobnie jak wartość sporów. To co odróżnia polubowne rozstrzyganie sporów od postępowań przed sądami powszechnymi, to z pewnością szybkość postępowania i jego poufność. Średnio rozpoznanie spraw w sądzie arbitrażowym trwa około roku. Biorąc pod uwagę ich złożoność, to bardzo dobry wynik. Dla stron, zwłaszcza jeśli są nimi przedsiębiorcy, są to czynniki niezwykle istotne – komentuje Agnieszka Durlik, dyrektor generalna Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie.

Najliczniejsza grupa sporów rozstrzyganych w ubiegłym roku przez arbitrów to sprawy z zakresu sprzedaży, obrotu handlowego, komisu – to 43,08 proc. ogółu wszystkich postępowań prowadzonych w ubiegłym roku przez Sąd Arbitrażowy (84 sprawy). Kolejne grupy to: usługi (w tym usługi finansowe) – 16,92 proc. (33 sprawy); budownictwo (roboty budowlane) – 15,38 proc. (30 spraw) oraz najem, dzierżawa – 14,36 proc. (28 spraw).

Sąd polubowny rozstrzygał także spory z zakresu: prywatyzacji, M&A (czyli fuzje i przejęcia) – 4,1 proc. ogółu wszystkich spraw (8 spaw); własności intelektualnej, zaawansowanych technologii – 3,08 proc. (6 spraw) oraz prawa spółek (corpo) – 0,51 proc. (1 sprawa). 2,56 proc. (5 spraw) to sprawy z innych kategorii.

89,74 proc. ogółu wszystkich spraw prowadzonych w 2017 roku przez Sąd Arbitrażowy to sprawy krajowe, a 10,26 proc. – sprawy zagraniczne.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie został powołany 1 stycznia 1950 r. i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych.

Od 1990 r. Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Jest najbardziej uznanym i renomowanym stałym sądem polubownym w Polsce, a jego popularność w tej części Europy wciąż rośnie. Na liście arbitrów, oprócz najlepszych polskich prawników, figurują także nazwiska zagranicznych specjalistów od arbitrażu. Sąd administruje również postępowania ad hoc stosownie do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL, prowadzi mediacje, zajmuje się również promocją idei arbitrażu w środowiskach akademickich i gospodarczych.

Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie zawarł szereg porozumień o współpracy z instytucjami arbitrażowymi znanymi na całym świecie. Jest członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie.

Sąd arbitrażowy może rozstrzygać we wszystkich sporach o prawa majątkowe lub niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Wydany przez arbitrów wyrok ma moc wyroku sądu państwowego.

Ostatnio zmienianypiątek, 09 luty 2018 12:17
Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas