Menu
A+ A A-

„Wyłączenie arbitra” - konferencja Arbitrażowego Forum Młodych Wyróżniony

„Wyłączenie arbitra” - konferencja Arbitrażowego Forum Młodych

Gościem specjalnym Arbitrażowego Forum Młodych działającego przy Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej będzie niezależny arbiter Niels Schiersing, Partner w kancelarii Copenhagen Chambers.

Spotkanie Arbitrażowego Forum Młodych odbędzie się w 21 marca 2017 r. w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej i poświęcone będzie zagadnieniu wyłączenia arbitra.

Podczas Forum Niels Schiersing przedstawi kwestię wyłączenia arbitrów z perspektywy spraw w arbitrażu inwestycyjnym

Wykład wprowadzający oraz omówienie przypadków wyłączenia arbitrów w oparciu o Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wygłosi Dr Rafał Morek, adwokat i partner w kancelarii K&L Gates. Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Druga część spotkania rozpocznie się o godz. 13:00, w formie zamkniętych warsztatów poświęconym praktycznym aspektom wyłączeń napotykanych przez arbitrów. Warsztaty będą oparte na analizie kazusów tematycznych „case study” poświęconych tematyce wyłączenia arbitrów. Warsztaty prowadzone będą w języku polskim.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej jest organizatorem Arbitrażowego Forum Młodych na których cyklicznie zapraszani są specjaliści związani z polubownym rozstrzyganiem sporów.

Dodatkowe informację dotyczące Arbitrażowego Forum Młodych znajdują się również na stronie internetowej SA KIG: www.sakig.pl.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie powołany został 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych. Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. SA KIG jest członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie. W lutym 2013 roku tygodnik Wprost docenił promocję idei arbitrażu - prostszego i szybszego sposobu rozwiązywania sporów - realizowaną przez SA KIG w środowiskach akademickich i gospodarczych i wyróżnił nagrodą Kod Sukcesu 2012.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas