Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 1031.
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 1035.

Banki zaczną udzielać więcej kredytów

Choć banki coraz chętniej udzielają kredytów, klienci nadal ostrożnie podchodzą do zadłużania się.  Jak tłumaczy Michał Krajkowski, wstrzymywanie decyzji o zaciągnięciu kredytu wynika przede wszystkim z obawy o ich przyszłą sytuację finansową. Jest jednak przekonany o tym, że akcja kredytowa ruszy i dynamicznie  pójdzie w górę w sytuacji, gdy nasza gospodarka ustabilizuje się i zacznie notować wzrosty.

Czytaj dalej...

(Na razie) bez większych problemów

Spowolnienie gospodarcze nie powinno zagrozić stabilności krajowego systemu finansowego. Jednak przyczyni się ono do zmniejszenia zyskowności instytucji finansowych (m.in. poprzez wyższe koszty materializacji ryzyka kredytowego) i może prowadzić do wystąpienia napięć w części słabszych instytucji finansowych.

Czytaj dalej...

Rządowe papiery zachowują oprocentowanie

W lipcu Ministerstwo Finansów oferuje klientom indywidualnym cztery rodzaje obligacji detalicznych o łącznej wartości nominalnej 2,5 mld zł. Oprocentowanie papierów skarbowych utrzymane jest na poziomie z ostatnich dwóch miesięcy, podobnie jak wysokość marż w kolejnych okresach odsetkowych i mnożnika.

Czytaj dalej...

Polski system jak światowy

W związku z ostatnim raportem KNF i komentarzom medialnym na ten temat rzecznik Kasy Krajowej SKOK Andrzej Dunajski poinformował, że system tworzonych przez SKOK-i odpisów na przeterminowane należności dostosowany jest do standardów unii kredytowych na całym świecie.

Czytaj dalej...

Działa system SORBNET2

10 czerwca 2013 r., po trwających ponad trzy lata przygotowaniach, Narodowy Bank Polski uruchomił nową odsłonę najważniejszego, polskiego systemu płatności, w którym prowadzone są rachunki bieżące banków i dokonywany jest rozrachunek międzybankowy dla płatności w złotych.

Czytaj dalej...

Transakcje bankowe pod lupą

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie na zasadzie pilotażu przystąpi systemu OGNIVO, który umożliwia elektroniczną wymianę informacji między bankami i innymi podmiotami. Ma to przede wszystkim usprawnić i przyspieszyć prowadzone postępowania, ale i obniżyć koszty działania prokuratury, związane z korespondencją papierową.

Czytaj dalej...

Rządowe zabezpieczenia kredytów dla firm

 

Już od ponad dwóch miesięcy przedsiębiorcy mogą korzystać z kredytów przeznaczonych na sfinansowanie bieżącej działalności, na które gwarancji udziela Skarb Państwa. Jeden z portali sprawdził, w którym banku całkowity koszt kredytu jest najmniejszy.

Czytaj dalej...

Stopy znów w dół

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt procentowych. W ten sposób stopa podstawowa osiągnęła najniższy poziom w historii.Wynosi ona obecnie 3,00 proc.

Czytaj dalej...

Zaostrzanie polityki kredytowej wobec MSP

Zmiany polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw w ostatnich miesiącach dotyczyły przede wszystkim warunków udzielania kredytów. Kolejny kwartał z rzędu banki podnosiły koszty obsługi kredytów oraz skracały maksymalny okres kredytowania przedsiębiorstw.

Czytaj dalej...

Ponad 3,5 mln e-PIT-ów

Zakończyła się piąta edycja ogólnopolskiej akcji Szybki PIT, w której padła rekordowa liczba rocznych deklaracji podatkowych złożonych przez internet. Wg informacji ministerstwa finansów Polacy przesłali w ten sposób 3 mln 557 tys. 207 PIT-ów.

Czytaj dalej...

Lepsze wyniki OFE

Stopy zwrotu OFE (otwartych funduszy emerytalnych - tzw. II filar) w IV kwartale ub.r. były wysokie. Efektywność inwestycyjna funduszy była zdecydowanie wyższa niż przeciętnie w poprzednich kwartałach.

Czytaj dalej...