Menu
A+ A A-

Bolek: Piekielne zabezpieczenie powództwa Wyróżniony

Klu sprawy tkwi w tym, że taki zakaz wydano dla przedsiębiorstwa Forum SA wydawcy „Gazety Polskiej Codziennie” Klu sprawy tkwi w tym, że taki zakaz wydano dla przedsiębiorstwa Forum SA wydawcy „Gazety Polskiej Codziennie” mat.pras

Zabezpieczenie powództwa to jedno z bardziej interesujących narzędzi stosowanych w sądownictwie. W ciągu ostatnich dwudziestu lat w znacząco zyskało na popularności. Okazuje się jedna, że co za dużo to nie zdrowo.

Instytucja zabezpieczenia powództwa ma w założeniu za zadanie chronić prawa i interesy powoda. Polskie sądy potrzebują bardzo dużo czasu, aby rozpatrzeć sprawy cywilne, co związane jest ze zbyt mała liczbą arbitrów oraz dużego nakładu obowiązków. W tym przypadku, długotrwałe rozpatrywanie sprawy może narazić powoda na niekorzystne skutki, nawet jeśli po kilku latach wygra sprawę. Tyle teoria. W praktyce zabezpieczenie powództwa bywa wykorzystywane do walki, w której sąd jest narzędziem.

9 sierpnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny podjął decyzję o zabezpieczeniu powództwa poprzez zawieszenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum I. Takie postanowienie wydała Sędzia Agnieszka Wlekły-Pietrzak. Abstrahując w tej chwili od motywacji Sądu i powoda, warto zauważyć że od 13 już miesięcy nie ma żadnego rozstrzygnięcia w tej sprawie i brak przesłanek, które pozwalałyby mieć nadzieję na rychłe zakończenie postępowania sądowego.

Zawieszenie Rady Nadzorczej wywołuje dramatyczne skutki. Spółdzielnia została decyzją sądu pozbawiona organu nadzorczego. Zarząd nie może otrzymać skwitowania za swoją działalność w 2019 r. Nie można przeprowadzać remontów, inwestycji ani przetargów, albowiem na te wszystkie czynności musi wyrazić zgodę Rada Nadzorcza, a ta dzięki sądowemu zabezpieczeniu powództwa tkwi w zawieszeniu.

Generalnie decyzja sądu doprowadziła do ponad rocznego sparaliżowania podmiotu społecznego-gospodarczego zrzeszającego kilkaset osób. W moim przekonaniu, to przykład wskazujący, że, sąd powinien nie tylko rozpatrywać kierowane do niego sprawy, lecz również przewidywać i ważyć skutki swoich decyzji.

Mam wrażenie, że podobnej przenikliwości zabrakło też sędziemu Rafałowi Wagnerowi z Sądu Okręgowego w Warszawie, który 27 sierpnia 2020 r. wydał zabezpieczenie powództwa, polegające na zakazie pisania artykułów o Zbigniewie Bońku – Prezesie Polskiego Związku Piłki Nożnej, w których zawarte będą zarzuty i twierdzenia dotyczące: powiązania (w przeszłości lub obecnie) z władzami komunistycznej Polski, Służbą Bezpieczeństwa, pełnienia w PZPN roli gwaranta i rzecznika systemu komunistycznego, sprawowania funkcji prezesa PZPN w sposób nieetyczny, naruszający prawo i nietransparentny, popełniania przestępstwa karnoskarbowego poprzez nieujawnianie przed urzędem skarbowym 1.100.000 euro dochodu i nie odprowadzenia podatku od tej kwoty. Z tak rozpisanego zakazu właściwie już wszystko wiadomo o Zbigniewie Bońku.

Klu sprawy tkwi w tym, że taki zakaz wydano dla przedsiębiorstwa Forum SA wydawcy „Gazety Polskiej Codziennie”. Naruszenie postanowienia grozi nakazem zapłaty 10.000 zł za każde takie zdarzenie. Zakaz dotyczy wszystkich pracowników i przedstawicieli Wydawcy w dowolnym medium.

Takie rozciągnięcie zobowiązania na Forum jest absurdalne, albowiem Spółka nie ma narzędzi do jego przestrzegania. Pracownicy i przedstawiciele Wydawcy „Gazety Polskiej Codziennie” są wolnymi ludźmi i każdy z nich ma prawo korzystania ze swoich praw tak jak uważa, a przedsiębiorstwo Forum nie ma ani możliwości, a co więcej prawa ograniczania im tego, a zatem nie może być pociągany do odpowiedzialności za ich działania.

Decyzja sędziego naraża Wydawcę na koszty, a nawet straty, z powodów na które Spółka nie ma wpływu. To zbyt daleko idąca, nieuzasadniona ingerencja w obrót gospodarczy. Sąd powinien przychylając się do wniosku powoda o zabezpieczenie powództwa uwzględnić konsekwencję takiego postanowienia.

Temida zapewne powinna być ślepa, niemniej powinna ważyć społeczne i gospodarcze skutki swoich decyzji. Brak tej roztropności zamiast minimalizować krzywdy może prowadzić do ich potęgowania. Jak się okazuje każde działanie wymaga namysłu. W przeciwnym razie może prowadzić do sytuacji, które w swych konsekwencjach zamiast stać na straży sprawiedliwości mogą naruszać porządek prawny.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas