Menu
A+ A A-

Pracodawca Godny Zaufania: odpowiedzialna polityka pracownicza i socjalna Wyróżniony

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z rynkiem pracownika. Bezrobocie było na niskim poziomie i firmy musiały z sobą konkurować o najlepszych kandydatów W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z rynkiem pracownika. Bezrobocie było na niskim poziomie i firmy musiały z sobą konkurować o najlepszych kandydatów mat.pras

Pandemia nie zwalnia pracodawców z troski o ludzi. Firmy są oceniane na podstawie tego, jak postępują w trudnych czasach - mówi w rozmowie z Pulsem Biznesu Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Puls Biznesu: Jaki cel przyświeca konkursowi „Pracodawca Godny Zaufania”?

Andrzej Arendarski, prezes KIG: Podstawowym celem konkursu jest promowanie wśród polskich pracodawców odpowiedzialnej, zgodnej z normami europejskimi, polityki pracowniczej i socjalnej. Tytuł Pracodawca Godny Zaufania przyznawany jest firmom, instytucjom i samorządom, które w polityce pracowniczej sięgają po interesujące, atrakcyjne i skuteczne rozwiązania — uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw.

Chcemy, by nasza inicjatywa przyczyniła się do promowania dobrych wzorców. Polskie firmy bardzo często realizują ciekawe i przynoszące znakomite rezultaty inicjatywy adresowane do pracowników. Warto je nagłaśniać. Dobry przykład idzie z góry - wierzymy, że wyróżnienie najbardziej interesujących programów realizowanych przez przedsiębiorców będzie inspiracją dla innych firm.

Państwa pomysł najwidoczniej się sprawdził, skoro konkurs odbywa się już po raz dziesiąty. Co zadecydowało o jego sukcesie?

Jednym z czynników jest kapituła - prestiż instytucji, które wybierają nominowanych i są zaangażowane w tworzenie naszej inicjatywy. Równie istotne są wymagające kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu laureatów. Na popularność przedsięwzięcia wpływa także rosnąca świadomość pracodawców co do znaczenia rynkowej reputacji, wizerunku. Kolejna sprawa: konkurs „Pracodawca Godny Zaufania” jest jedną z pierwszych inicjatyw w Polsce, które promują firmy podchodzące w wyjątkowy sposób do polityki pracowniczej. W tym można upatrywać sukcesu i rozpoznawalności konkursu, którego renoma cały czas rośnie.

Jak na przestrzeni lat zmieniało się podejście polskich pracodawców do pracowników?

Rynek pracy w Polsce przeszedł zauważalną metamorfozę. Na jego kształt wpłynęły takie zjawiska jak bezprecedensowy rozwój technologii wspierających pozyskiwanie pracowników, spadek bezrobocia, wzrost liczby stanowisk o dużej specjalizacji oraz coraz atrakcyjniejsze warunki płacowe i programy motywacyjne. Obecnie pracodawcom zależy na pracownikach, ich utrzymaniu, podnoszeniu umiejętności, identyfikacji z firmą.

Czy wraz z epidemią koronawirusa nie zmalała troska o pracownika?

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z rynkiem pracownika. Bezrobocie było na niskim poziomie i firmy musiały z sobą konkurować o najlepszych kandydatów. To je mobilizowało do zwiększania nakładów na dodatkowe działania, których zadaniem było stworzenie przyjaznego miejsca pracy i przywiązania pracowników do przedsiębiorstwa. Może się to zmienić po pandemii, szczególnie w tych branżach, które wyraźnie wyhamowały. Nie obserwujemy jednak znacznego wzrostu bezrobocia, więc sytuacja nie powinna się zmienić w drastyczny sposób.

Czy polscy pracodawcy chętnie się chwalą swoim podejściem do pracownika?

Tak - i powinni to robić, aby być bardziej atrakcyjni w oczach pracowników. Oczywiście można się chwalić, jeśli jest czym. Wcześniej możliwości pracodawców na tym polu były skromniejsze. Teraz przedsiębiorcy mają do zaoferowania swoim kadrom naprawdę wiele. Powstaje mnóstwo inicjatyw dla pracowników, wolontariatów, programów szkoleniowych. Im więcej firm będzie się takimi działaniami chwaliło, tym większa zachęta dla pozostałych.

(…)Jak prowadzić efektywną politykę pracowniczą w firmie?

Lista czynników decydujących o sukcesie jest długa: określenie ilościowych i jakościowych potrzeb w dziedzinie zasobów pracy, kompetentna rekrutacja i dobór fachowców, zarządzanie kompetencjami menedżerów i pracowników, a także umiejętne obsadzenie poszczególnych stanowisk, tworzenie i rozwój zespołów oraz skuteczne przywództwo. Efektywna polityka pracownicza wymaga też stałego monitorowania efektywności pracy w firmie, przyczyn wzrostów i spadków oraz analizy potrzeb jednostek w przedsiębiorstwie. Nie bez znaczenia jest również odpowiednie projektowanie, wdrażanie oraz przekształcanie systemów motywacyjnych i komunikacji.

Z jakimi wyzwaniami muszą się teraz mierzyć przedsiębiorstwa, które poważnie traktują swoją markę pracodawcy?

Co tu kryć - w ostatnich miesiącach znacząco zmienił się polski rynek pracy, a wraz z nim polityka personalna firm. Konieczna stała się reorganizacja wynikająca z oszczędności, zmiany oczekiwań i dostępności pracowników. To tylko niektóre punkty z długiej listy wyzwań, przed którymi stanęły przedsiębiorstwa. Znakiem obecnych czasów jest niepewność. Aby się w nich odnaleźć, pracodawcy muszą trzymać rękę na pulsie, obserwować rozwój sytuacji w związku z pandemią koronawirusa, dostosowywać swoje działania do zmieniających się warunków. Tajemnica powodzenia tkwi w elastyczności.

(…) Mniej rekrutacji, likwidacja miejsc pracy, obniżenie wynagrodzeń… Jubileuszowa, 10. edycja konkursu wypadła w niezwykle trudnym momencie. Jak najbardziej udręczone kryzysem firmy przekonać, że nadal powinny troszczyć się o ludzi?

To właśnie jest dobry moment, żeby firma wykazała się jako dobry pracodawca. Tegoroczna edycja konkursu jest wyjątkowo istotna, ponieważ w dobie pandemii COVID-19 organizacje muszą w sposób jednoznaczny opowiadać się za wartościami, które wpisują się w ich misję i strategię, a także aktywnie planować, jak w obecnych trudnych czasach chronić wartości pracownicze. W cenie są dziś zwłaszcza dobre modele przywództwa i wzorce osobowe, które oddziałują na wszystkich pracowników.

Co powiedziałby pan przedsiębiorcom, którzy twierdzą, że dziś nie stać ich na działania wizerunkowe?

Są to działania potrzebne, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Na stworzenie dobrego wizerunku firmy pracują latami, a bardzo szybko można go zburzyć, czasem wystarczy chwila. Tym bardziej w obecnej sytuacji łatwo stracić zaufanie. Mimo problemów, niepewności, kryzysu nie warto rezygnować z troski o pracownika, dobrej komunikacji, pozytywnego motywowania. Konsekwencje zaniechań w tej dziedzinie mogą być poważne i dalekosiężne. W obecnych czasach odpowiedzialnym pracodawcom bardziej zależy na wizerunku niż kiedykolwiek wcześniej. O dobrego specjalistę trzeba walczyć, a później go utrzymać. Pracownik, który zna firmę od lat, jest niezwykle cenny.

„Pracodawca Godny Zaufania” to inicjatywa zapoczątkowana w 2009 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” we współpracy z innymi wybitnymi organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami takimi jak: Instytut Staszica (partner merytoryczny); Centrum im. Adama Smitha; Instytut Biznesu; Instytut Libertatis; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Stowarzyszenie Integracja i Współpraca (organizator Welconomy Toruń); Warsaw Enterprise Institute; Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania; Związek Przedsiębiorców i Pracodawców; Instytut Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego oraz Impressarium - organizator techniczny Konkursu.

Wśród partnerów i sponsorów tegorocznej edycji Konkursu znajdują się firmy: Track Tek, Kapsch oraz Diaverum

Żródło: Puls Biznesu

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas