Menu
A+ A A-

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej www.sxc.hu

Jedna z sieci handlowych nawiązała współpracę z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, który przygotowywać będzie comiesięczny wskaźnik koniunktury konsumenckiej.

Ukazywać się będzie 15. dnia każdego miesiąca pod nazwą Barometr Carrefour (BC). Jest to nowy projekt opracowywany na zlecenie sieci Carrefour. Ma pokazywać stan koniunktury w sektorze handlu w naszym kraju na bieżąco, a także zmieniać się w przedziale od -100 do +100. Wartości poniżej zera wskazują niekorzystną koniunkturę konsumencką, powyżej – korzystną.

Wartości BC obliczane są na podstawie wskaźników związanych z bieżącym stanem koniunktury, siłą nabywczą ludności i zachowaniami konsumentów. Przykładowe zmienne, wykorzystane przy tworzeniu Barometru, to skłonność do zakupów, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wartość kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, realna dynamika sprzedaży detalicznej towarów czy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Pierwszy - marcowy BC – wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł 19,7 pkt (w skali od -100 do +100). Jest to wartość poniżej zera, co oznacza niekorzystny stan koniunktury konsumenckiej.

Wyraźnie ujemna wartość barometru koniunktury konsumenckiej stanowi potwierdzenie obserwowanych na rynku tendencji i świadczy o złym stanie koniunktury. Obniżająca się przez cały 2012 r. dynamika spożycia indywidualnego, czyli konsumpcji, była skutkiem spowolnienia wzrostu gospodarczego, wynikającej z niego złej sytuacji na rynku pracy oraz niekorzystnych oczekiwań i prognoz makroekonomicznych.

- Wg aktualnych prognoz IBnGR, gospodarka polska w 2013 r. znajdować się będzie w niekorzystnej fazie cyklu koniunkturalnego. W pierwszej połowie roku tempo wzrostu gospodarczego utrzyma się na niskim poziomie, co w przeważającej mierze będzie wynikiem niskiego tempa wzrostu spożycia oraz spadku nakładów brutto na inwestycje - zapowiada Bohdan Wyżnikiewicz z IBnGR. Na bardziej znaczącą poprawę sytuacji gospodarczej poczekać trzeba będzie przynajmniej do roku 2014.

{jumi [*9]}

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas