Menu
A+ A A-

Przejmujemy sprawę od KE

Przejmujemy sprawę od KE www.sxc.hu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbada koncentrację grup działających w sektorze spożywczym – Auchan i Real.

To już trzeci przypadek, gdy przedsiębiorcy proszą Komisję Europejską o przekazanie transakcji polskiemu urzędowi antymonopolowemu. KE oraz krajowe organy antymonopolowe uprawnione są do badania rynkowych skutków fuzji i przejęć. Zasadniczym warunkiem, który przesądza o tym czy wniosek rozpatruje Komisja Europejska jest „wspólnotowy wymiar” danej koncentracji. KE analizuje transakcje, w których łączny światowy obrót wszystkich uczestników wynosi co najmniej 2,5 mld euro. Z kolei prezes UOKiK właściwy jest w sprawach koncentracji, które wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Polski i jednocześnie nie mają wymiaru wspólnotowego.

Uczestnicy transakcji, która ma wymiar wspólnotowy mogą jednak złożyć do KE wniosek o zbadanie jej skutków przez kraj członkowski – jeżeli może wywierać ona znaczący wpływ na konkurencję w danym państwie. W takim przypadku Komisja może przekazać sprawę do narodowego organu antymonopolowego, który może wyrazić zgodę na ocenę skutków danej transakcji. Tak było w przypadku przekazanej polskiemu urzędowi antymonopolowemu przez Komisję Europejską koncentracji obejmującej transakcję przejęcia przez grupę Auchan spółek należących do grupy Real z Polski.

Grupa Auchan prowadzi działalność w sektorze handlu detalicznego artykułami konsumpcyjnymi codziennego użytku poprzez sieci hiper- i supermarketów. Posiada sklepy w 11 krajach m.in. we Francji, na Węgrzech, w Rosji i Chinach. W Polsce Grupa Auchan prowadzi sieć supermarketów „Elea” i hipermarketów „Auchan”. Real należy do międzynarodowego koncernu handlowego – Grupy Metro, działającego w 30 krajach Europy i Azji Wschodniej. W Polsce Grupa Metro to pięć sieci dystrybucyjnych: Real, Makro Cash&Carry, Media Markt, Saturn i Praktiker. Sieć Real prowadzi działalność w sektorze handlu detalicznego artykułami konsumpcyjnymi codziennego użytku, z przewagą produktów żywnościowych poprzez sieć hipermarketów.

Biorąc pod uwagę, że planowane efekty rozpatrywanej transakcji będą miały miejsce w Polsce oraz Rumunii, sprawa została przekazana do dwóch urzędów antymonopolowych: polskiego i rumuńskiego. UOKiK zgodził się na przejęcie sprawy. Postępowanie antymonopolowe w tej sprawie zostanie wszczęte przez prezes Urzędu po wpłynięciu wniosku do UOKiK. To trzeci przypadek, kiedy przedsiębiorca wnioskuje o przejęcie transakcji przez polski urząd antymonopolowy. Pierwszy raz z tego przywileju skorzystała spółka ITI, drugi raz było to na wniosek PKN Orlen. W obu przypadkach UOKiK zgodził się na badane transakcje.

{jumi [*9]}

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas