Menu
A+ A A-

Podwyżka stawek kolejowych wstrzymana

Podwyżka stawek kolejowych wstrzymana www.sxc.hu

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego odmówił zatwierdzenia złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, (PKP PLK SA) projektu stawek opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2013/2014, obowiązujący od 15 grudnia 2013 r.

Decyzja została wydana po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. W toku postępowania wskazano, że przedstawiony przez PKP PLK SA projekt cechuje nieuzasadniony wzrost stawek jednostkowych za dostęp do infrastruktury kolejowej przy nieprzedstawieniu uzasadnienia zmiany metodologii kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej oraz oceny wpływu i skutków proponowanych rozwiązań na funkcjonowanie rynku kolejowego.

UTK wziął pod uwagę uwagi na ten temat przedstawione przez najważniejszych przewoźników kolejowych, m.in. PKP Cargo i DB Schenker Rail Polska SA. PKP Cargo w swoim stanowisku wskazał na znacznie wyższy poziom opłat niż oficjalnie przedstawiały to PKP PLK. Sama tzw. opłata podstawowa miała wzrosnąć o ok. 8 proc. I to przy założeniu, ze uda się dokładnie zaplanować masę brutto zamawianego pociągu (w praktyce – zdaniem największego przewoźnika towarowego w Polsce – jest to nierealne, z uwagi choćby na technikę załadunku pociągu). Wskazano również, że realny wzrost opat byłby jeszcze wyższy, ponieważ znaczny procent pociągów będzie miał inną od zaplanowanej rzeczywistą masę brutto, ze względu na długość składu. Ponadto PKP Cargo wylicza wzrost na poziomie od 4,04 do 28,52 proc. kosztów usług podstawowych związanych z dostępem do urządzeń do obsługi pociągów. Szczególnie wysoki wzrost - o ponad 28,52 proc. – wystąpiłby dla usługi związanej z dostępem i korzystaniem ze stacji rozrządowych. Zdaniem firmy zaproponowane podwyżki, zwłaszcza w odniesieniu do pociągów o masie brutto do 1100 T, w których realizowane są m.in. przewozy intermodalne, mogą niweczyć efekt podwyższonej niedawno ulgi intermodalnej dla przewoźników realizujących przewozy kontenerów. W rezultacie - zdaniem PKP Cargo – nie zostanie osiągnięty cel, polegający na poprawie konkurencyjności tego segmentu usług względem transportu drogowego.

Z kolei DB Schenker Rail Polska wskazuje także na brak konsultacji projektu nowych stawek jednostkowych opłat do infrastruktury z przewoźnikami przed przedłożeniem ich prezesowi UTK do zatwierdzenia. Zaś, oprócz znacznych wzrostów opłat, przewoźnik ten podkreśla, że nowy cennik wskazuje na brak możliwości zweryfikowania pracy przewozowej na 20-14 r. na podstawie ubiegłych pięciu lat, z uwzględnieniem licznych zmian w zakresie takich czynników, jak maksymalna długość składu i ciężar pociągu.

UTK negatywnie ocenił również brak przedstawienia przez PKP PLK działań zmierzających do ograniczenia kosztów zarządzania infrastrukturą, zwiększenia przewidywalności założeń przyjmowanych do kalkulacji stawek, skutkujących stabilizacją i przejrzystością systemu opłat za korzystanie z infrastruktury w perspektywie kolejnych trzech lat.

W rezultacie, prezes UTK, „w trosce o rozwój i konkurencyjność rynku kolejowego, transparentność i przewidywalność udostępniania infrastruktury kolejowej oraz o ochronę przed nieuzasadnionym wzrostem opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej” – jak napisano w oficjalnym komunikacie - odmówił zatwierdzenia stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, zarządzanej przez PKP PLK.

Od wydanej decyzji PKP PLK służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14. dni od dnia jej doręczenia.

{jumi [*9]}

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas