Menu
A+ A A-

Niekonstytucyjny zakaz reklamy Wyróżniony

Niekonstytucyjny zakaz reklamy

Ekspert z UJ: Zakaz reklamy aptek jest niekonstytucyjny.

Warszawa, 27.06.2013 (ISBnews) - Nowelizacja ustawy refundacyjnej, która została w środę podpisana przez Prezydenta, nie objęła zapisów dotyczących zakazu reklamy aptek. Zapisy te, zdaniem prof. Elżbiety Traple z Uniwersytetu Jagiellońskiego, są niekonstytucyjne i sprzeczne z regulacjami unijnymi, czytamy w opinii opublikowanej w dzienniku "Rzeczpospolita".
Tekst ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych został wczoraj podpisany przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Jak zwraca uwagę profesor Elżbieta Traple z Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pomimo negatywnej opinii prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w odniesieniu do tak szerokiego zakazu reklamy aptek oraz wielu negatywnych opinii o skutkach tej regulacji dla pacjentów, artykuł 94a nie został zmieniony w obecnej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Artykuł ten stanowi: zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działania. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.
"Nieścisłości wynikające z braku jasnego rozróżnienia między reklamą a informacją wprowadzają niepewność wśród właścicieli aptek co do tego, czy określone działanie podlega karze czy nie. Zakaz reklamy aptek, rozumiany jako zakaz podawania jakichkolwiek informacji o ich działaniu, nie daje także możliwości promowania placówek zapewniających klientom usługę na wyższym poziomie, a więc działa na ich niekorzyść" - czytamy w opinii opublikowanej na łamach "Rzeczpospolitej".
Według Traple, placówki farmaceutyczne, które mogą sprzedawać leki nie na receptę: suplementy diety, środki higieniczne oraz dermokosmetyki, nie mogą się reklamować, chociaż reklama powyższych produktów nie jest zabroniona. "Z drugiej strony, sklep czy stacja benzynowa, która sprzedaje te same produkty, może reklamować się bez żadnych ograniczeń" - podkreśla prof. Traple.
Konstytucja RP wymaga w przypadku ograniczenia podstawowych swobód, takich jak swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, zachowania zasady proporcjonalności ograniczenia w stosunku do jego celu. Profesor Traple zwraca uwagę, że zgodnie z art. 22 Konstytucji RP ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.
"Całkowity zakaz informacji o działalności aptek nie znajduje, w mojej ocenie, dostatecznego uzasadnienia w konieczności ochrony zdrowia publicznego ani w żadnym innym interesie publicznym. Dodatkowo zakaz taki stawia w nierównej pozycji podmioty znajdujące się w takiej samej sytuacji prawnej i faktycznej" - uważa Traple.
W jej opinii, tak daleko idący zakaz reklamy aptek, jaki obecnie jest przyjmowany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) i w orzecznictwie sądów administracyjnych jest sprzeczny również z regulacjami unijnymi.
"Sytuacja, w której nie można reklamować aptek, a można reklamować lekarstwa, prowadzi do kuriozalnych sytuacji. Nawet lista aptek uczestniczących w programie opieki farmaceutycznej również uznana została za niedozwoloną reklamę. Praktycznie wszyscy przedsiębiorcy i aptekarze wycofali się z tych programów ze szkodą przede wszystkim dla pacjentów" podsumowała profesor Traple.
Z informacji medialnych wynika, że jesienią tego roku planowana jest kolejna większa nowelizacja tej ustawy. Nie są obecnie jeszcze znane kierunki tych zmian.
(ISBnews)

{jumi [*9]}

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas