Menu
A+ A A-

Przegląd informacji ze spółek ISBNews Wyróżniony

Przegląd informacji ze spółek ISBNews

Przegląd informacji ze spółek ISBNews

Ovostar

odnotował 4,72 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,16 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unimot

miał 28,3 mln zł skorygowanej EBITDA w I kw. 2021 r. (wobec 32,9 mln zł rok wcześniej) przy 1 572,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ogółem (wobec 1 200,5 mln zł mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne, szacunkowe dane.

Develia

nabyła nieruchomość we Wrocławiu przy ul. Buforowej, o powierzchni 1,1457 ha za 5 mln zł, podała spółka.

Develia

odnotowała 34,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 65,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

i2 Development

odnotował 0,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 24,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GI International

W wyniku wezwania GI International na akcje Work Service zawarto transakcje, których przedmiotem było 16 164 779 akcji spółki, podał pośredniczący w wezwaniu mBank.

Novaturas

miał 10,2 tys. klientów w kwietniu, a w okresie styczeń-kwiecień 19 tys., tj. mniej o 31% r/r i o 71% mniej niż w 2019 r., podała spółka. Przychody osiągnęły 6,4 mln euro w kwietniu i 12 mln euro w okresie styczeń-kwiecień (-49% r/r i -72% w stosunku do 2019 r.).

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź

powołała Dariusza Świderskiego na wiceprezesa ds. produkcji, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownicto (PGNiG)

otrzymało zgodę ukraińskiego urzędu antymonopolowego na przejęcie większościowego pakietu udziałów w spółce należącej do Energy Resources of Ukraine (ERU), podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

wyraziła zgodę na powierzenie Joannie Erdman funkcji członka zarządu ING Banku Śląskiego nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym, podała Komisja.

Impel otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)

na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) akcji spółki, podał Impel. Wycofanie z obrotu nastąpi 28 maja 2021 r.

Movie Games

odnotowało 6,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mennica Polska

rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 25,57 mln zł, tj. 0,5 zł na akcję, z zysku za 2020 rok, podała spółka. 

Erbud

podpisał umowę, wartą 38,5 mln zł netto, na przebudowę i rozbudowę budynku usługowo-mieszkalnego Hotelowy Resort Vital & Spa "Sanssouci" w Karpaczu, podała spółka.

Getin Noble Bank (GNB)

spodziewa się, że we wrześniu będzie mógł przedstawić aktualizację planu naprawy, nad którym pracuje obecnie z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Bank liczy także, że do tego czasu zyska większą jasność w kwestii ewentualnych ugód dotyczących kredytów w CHF i czeka na orzeczenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, poinformował prezes GNB Artur Klimczak. Jak zaznaczył prezes, skłonność klientów do składania nowych pozwów jest mniejsza niż w innych bankach ze względu na dotychczasową przewagę wyroków korzystnych dla banku. 

Kombinat Konopny

pozyskał prawie 5 mln zł z nowej emisji akcji, podała spółka. Planuje debiut na NewConnect w 2022 roku, a może go jeszcze poprzedzić oferta publiczna w formie finansowania społecznościowego.

Mennica Skarbowa

zwiększyła sprzedaż złota o 59% r/r do 842 kg w I kw. 2021 r., podała spółka. Przychody spółki w I kw. br. zwiększyły się o 67% r/r do 201,6 mln zł.

Orange Polska

będzie przechodzić na odnawialne źródła energii (OZE) w swojej strukturze zużycia energii, za pomocą tzw. PPA, czyli długoterminowych kontraktów zakupowych, zawieranych bezpośrednio z producentami energii odnawialnej, poinformował ISBtech prezes Julien Ducarroz.

Nakłady inwestycyjne Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy)

- spółki zależnej Grupy Azoty - wyniosą 996 mln zł w całym 2021 roku, w porównaniu do 827 mln zł w 2020 roku, poinformował wiceprezes Grupy Azoty i prezes ZA Puławy Tomasz Hryniewicz.

Plantwear

odnotował 2,34 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kw. wobec 2,08 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 8%, podała spółka.

Konsorcjum Wasko (lider) i Voltar System (konsorcjant)

podpisało z konsorcjum m.in. Mirbudu (lider) i Kobylarni umowę na wykonanie prac polegających na wyposażeniu tunelu na odcinku drogi ekspresowej S1 w systemy zarządzania bezpieczeństwem za 89,02 mln zł brutto, podało Wasko.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

podpisała z Budimeksem umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8. Jest to pierwsza umowa na realizację podpisana w województwie podlaskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Jej wartość to 249,14 mln zł brutto, podała Dyrekcja.

Aplisens

bierze pod uwagę przeprowadzenie skupu akcji zarówno do celów programu motywacyjnego, jak i celem umorzenia w tym roku, poinformował prezes Adam Żurawski.

Oferta Izostalu,

warta 208,7 mln zł brutto (169,7 mln zł netto), została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 o długości około 75 km dla zadania inwestycyjnego Gazociąg Gustorzyn - Wronów zamówienie 1, podała spółka.

PunkPirates

odnotowało 0,29 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Aplisens

zakłada wzrost sprzedaży w kolejnych kwartałach, co powinno przełożyć się na lepsze wyniki pomimo wzrostu kosztów, poinformował prezes Adam Żurawski. Spółka podtrzymuje, że zrealizuje strategię na lata 2020-2022.

PZ Cormay

odnotowało 0,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 7,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Nakłady inwestycyjne Aplisensu

mogą być w 2021 r. niższe od zakładanych w strategii 10 mln zł i częściowo zostać przesunięte na 2022 r., poinformował prezes Adam Żurawski.

Seco/Warwick

Wartość portfela zamówień Seco/Warwick na koniec I kwartału br. wynosiła 300,2 mln zł, podała spółka.

Miraculum

odnotowało 0,73 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2021 r. wobec 0,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Seco/Warwick

Seco/Warwick odnotowało 3,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ulma Construction

odnotowała 0,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 3,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Konsorcjum Polimexu Mostostal i Polimexu Infrastruktura

zawarło z innogy Stoen Operator umowę na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku biurowego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Pory 80 w Warszawie, podał Polimex Mostostal. Wynagrodzenie za realizację zadania ma charakter ryczałtowy i wynosi 44 980 000 zł netto.

11 bit studios

odnotowało 3,56 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 16,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kino Polska TV

odnotowało 6,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 4,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Mabionu odwołała Dirka Kredera

ze stanowiska prezesa zarządu, jednocześnie powołując na to stanowisko Krzysztofa Kaczmarczyka, podała spółka. Głównym celem stawianym przez radę nadzorczą przed Krzysztofem Kaczmarczykiem jest efektywne przeprowadzenie procesu pozyskania inwestora strategicznego.

Ipopema Securities

odnotowała 3,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy

(ZA Puławy) odnotowały 33,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 80,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Grupy Azoty

odwołała wiceprezesa Witolda Szczypińskiego i członka zarządu Artura Kopcia, jednocześnie powołując Marka Wadowskiego na wiceprezesa zarządu spółki nowej XII kadencji oraz Zbigniewa Paprockiego na członka zarządu spółki nowej XII kadencji z dniem 18 maja 2021 roku, podała spółka.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police)

odnotowały 15,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 13,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cena akcji w pierwszej ofercie publicznej (IPO) Pepco

została ustalona na 40 zł za akcję, podała spółka.  Przedmiotem oferty publicznej jest 80 388 350 istniejących akcji spółki, a wpływy brutto ze sprzedaży akcji wynieść mają około 3,2 mld zł (0,7 mld euro).

Getin Noble Bank (GNB)

odnotował 87,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 109,63 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

PKN Orlen

ustanowił program emisji średnioterminowych euroobligacji (program EMTN) umożliwiający emisje euroobligacji do wartości 5 mld euro lub równowartości tej kwoty w innych walutach, podała spółka. Pierwsza emisja euroobligacji w ramach Programu planowana jest "w najbliższym czasie". 

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego,

spółka zależna Mostostalu Zabrze, zawarł z Posco Engineering & Construction (Posco E&C) umowę podwykonawczą dotyczącą prac projektowych i robót konstrukcyjno-budowlanych w ramach projektu rozbudowy instalacji termicznego przekształcania odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie (ZUSOK), podał Mostostal Zabrze.

Grupa Azoty

odnotowała 87,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 151,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Archicomu

rekomenduje wypłatę 95,24 mln zł dywidendy z zysku za 2020 r., podała spółka. Zgodnie z propozycją, dywidenda na jedną akcje wyniesie 3,71 zł, przy czym w 2020 r. spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 2,53 zł, więc pozostała kwota do wypłaty dywidendy wynosi 1,18 zł na jedną akcję.

Energa

odnotowała 382 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 113 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Firma Oponiarska Dębica

odnotowała 20,7 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 22,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas