Menu
A+ A A-

Nakłady na realizację Polskiego Ładu to 72,4 mld zł średniorocznie do 2030 Wyróżniony

Trzeci filar programu "Dekada rozwoju" to koszt łącznie 97,2 mld zł, a średniorocznie - 10,8 mld zł. Trzeci filar programu "Dekada rozwoju" to koszt łącznie 97,2 mld zł, a średniorocznie - 10,8 mld zł. mat.pras

Nakłady na realizację programu "Polski Ład" wyniosą łącznie maksymalnie 651,6 mld zł (przy uwzględnieniu wzrostu inwestycji prywatnych) w latach 2021-2030, średni roczny koszt projektów wyniesie 72,4 mld zł, podano w dokumencie.

Pierwszy filar programu "Plan na zdrowie" to koszt łącznie 122,4 mld zł, a średniorocznie - 13,6 mld zł.

Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

 • * osiągnięcie wydatków na sektor na poziomie 7% PKB w 2027 r. "Nowe środki przeznaczymy na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie".
 • * "Profilaktyka 40+": "Uruchomimy program badań profilaktycznych finansowany ze środków publicznych. Aby jak najwięcej Polaków wzięło w nich udział, planujemy połączyć je z okresowymi badaniami w zakresie medycyny pracy" - napisano dalej.
 • * Zniesienie limitów u specjalistów: "Rozszerzymy opiekę ambulatoryjną i zniesiemy limity przyjęć pacjentów poniżej 18. roku życia. W dalszej kolejności planujemy zniesienie limitu dla wszystkich Polaków. Efektem tej zmiany będzie skrócenie kolejek" - czytamy także.

Drugi filar programu "Uczciwa praca - godna płaca" to koszt łącznie 108 mld zł, a średniorocznie - 12 mld zł.

Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

 • * Podniesienie kwoty wolnej od podatków dla wszystkich pracujących do 30 tys. zł. "Oznacza to niższe podatki dla osób o niskich i średnich dochodach oraz w istocie brak podatku od płacy minimalnej. Pierwszy raz od 12 lat podniesiemy również próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. zł, co pozwoli zatrzymać więcej pieniędzy w kieszeniach przedstawicieli klasy średniej" - czytamy w programie.
 • * Likwidacja luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn - "Zobligujemy duże firmy do tego, aby na żądanie pracownika w ciągu 30 dni musiały uzasadnić powód wypłacania określonego wynagrodzenia. Zatrudnieni będą mogli też zażądać informacji o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej wykonujących takie same lub podobne obowiązki. Dodatkowo wzmocnimy edukację antydyskryminacyjną" - czytamy dalej.
 • * Ulga w PIT na powrót z emigracji - poprawa podaży pracy: "Wprowadzimy ulgę dla Polaków powracających z emigracji. Już od 2022 r. będą mogli wskazać w zeznaniach podatkowych kwotę do opodatkowania niższą o 50 tys. zł, podobnie w kolejnym roku" - napisano także.

Trzeci filar programu "Dekada rozwoju" to koszt łącznie 97,2 mld zł, a średniorocznie - 10,8 mld zł.

Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

 • * Czas inwestycji - 500 tys. nowych miejsc pracy: "Uruchomimy fundusz Polski Ład finansujący modernizację kraju. Te środki - oprócz 770 mld zł w ramach polityki spójności i funduszu odbudowy - posłużą do osiągnięcia europejskiego poziomu życia. Będzie wspomagał inwestycje w miastach i wsiach w każdej części Polski" - zapowiedziano.
 • * Subwencja inwestycyjna dla samorządów: "Wprowadzimy nową subwencję dla samorządów na cele inwestycyjne, która pozwoli im zniwelować zmiany w podatku dochodowym" - czytamy dalej.
 • * Polonizacja zamówień publicznych: "Wesprzemy specjalizację polskich spółek w taki sposób, aby stały się atrakcyjnymi partnerami lub samodzielnymi podmiotami w realizacji zamówień publicznych" - napisano także.

Czwarty filar programu "Rodzina i dom w centrum życia" to koszt łącznie 30,6 mld zł, a średniorocznie - 3,4 mld zł.

Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

 • * Mieszkanie bez wkładu własnego i dom 70 m2 bez formalności: "(1) Przedstawimy program zwiększający dostępność do finansowania własnego mieszkania. Państwo będzie gwarantować do 100 tys. zł wkładu własnego dla biorących kredyt lub przekaże dofinansowanie w wysokości do 160 tys. zł dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego czy też dla rodzin wielodzietnych (w zależności od liczebności rodziny). Będzie też pomagać w spłacie kredytu po urodzeniu się dzieci łącznie do poziomu 100 tys. zł. (2) Ponadto, realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia" - napisano w dokumencie.
 • * Większa elastyczność pracy dla rodziców niekorzystających z usług instytucji opiekuńczych: "Wprowadzimy rozwiązania prawne, które przyniosą ulgę pracującym rodzicom. W przypadku, gdy rodzice nie będą mieli dostępu do usługi instytucji opiekuńczych, oboje uzyskają większą elastyczność w wykonywanej pracy" - zapowiedziano także.
 • * Powszechny i bezpłatny dostęp do badań prenatalnych: "Zapewnimy dostęp do diagnostyki prenatalnej dla wszystkich kobiet w ciąży. Rozszerzenie bezpłatnej diagnostyki pozwoli obniżyć śmiertelność okołoporodową, a także umożliwi wczesne leczenie chorób dzieci już w łonie matki" - wskazano również.

Piąty filar programu "Polska - nasza ziemia" to koszt łącznie 45 mld zł, a średniorocznie - 5 mld zł.

Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

 • * Kodeks rolny oddzielający małych od dużych: "Kolejnym krokiem po ustawie o rodzinnych gospodarstwach rolnych będzie opracowanie i przyjęcie Kodeksu rolnego. Nowy akt kompleksowo ureguluje generalne zasady i podstawowe prawa dotyczące gospodarowania rolnego i rozdzieli małe gospodarstwa od farm rolnych" - zapowiedziano.
 • * Jeszcze większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze: "Zwiększymy stawkę dopłat za paliwo rolnicze ze 100 zł za 1 ha - do 110 zł za 1 ha. Przedstawimy także nowy system rozliczeń, wygodny dla rolnika i tańszy dla państwa" - podano także.
 • * Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD): "Zmienimy przepisy dotyczące rolniczego handlu detalicznego na korzyść rolników, umożliwiając sprzedaż na terenie całej Polski i tworząc program pomocowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa" - czytamy też w materiale.

Szósty filar programu "Dobry klimat dla firm" to koszt łącznie 63,9 mld zł, a średniorocznie - 7,1 mld zł.

Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

 • * Niższe podatki dla mikrofirm: "Dzięki reformie wprowadzającej wysoką kwotę wolną od podatków, obniżymy także obciążenia dla 500 tys. firm, których dochody wynoszą do 6 tys. zł miesięcznie. Najmniejsze firmy zaoszczędzą dzięki temu nawet 2 tys. zł rocznie" - czytamy w programie.
 • * Ulga na automatyzację i robotyzację produkcji: "Wprowadzimy ulgę podatkową zachęcającą przedsiębiorców do inwestycji w bardziej efektywne, długoterminowe projekty rozwojowe" - zapowiedziano.
 • * Interpretacje 590, czyli pewność opodatkowania w pierwszych latach inwestycji: "Przygotujemy kompleksowy, wiążący administrację podatkową, dokument, który będzie wspierał potencjalnych inwestorów i gwarantował wysokość opodatkowania w pierwszych latach inwestycji" - wskazano także.

Siódmy filar programu "Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek" to koszt łącznie 64,8 mld zł, a średniorocznie - 7,2 mld zł.

Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

 • * Narodowy Edukacyjny Program Wyrównywania Szans po COVID-19: "Aby zniwelować wzrost luki edukacyjnej i uniknąć efektu straconego pokolenia, uruchomimy dodatkowe zajęcia dla chętnych, nie w formie tradycyjnych lekcji, ale warsztatów lub konsultacji. Oprócz nadrabiania wiedzy, drugim elementem programu będzie promocja sportu przez turnieje w najpopularniejszych dyscyplinach" - czytamy w dokumencie.
 • * "Zielona szkoła" (1000 zeroemisyjnych szkół): "Zrealizujemy termomodernizację szkół obejmującą poprawę efektywności energetycznej budynków, a także wyposażenie ich w instalacje ogrzewania ekologicznego i energooszczędne oświetlenie oraz lepsze systemy wentylacyjne" - zapowiedziano.
 • * Program Świetlica: "Będziemy dążyć do tego, aby szkoły opiekowały się dziećmi w czasie, w którym rodzice pracują. Aby jednak dzieci rzeczywiście chciały zostać po lekcjach, należy zaproponować wartościową ofertę na pograniczu edukacji i rekreacji" - wskazano dalej.

Ósmy filar programu "Czysta energia, czyste powietrze" to koszt łącznie 36,9 mld zł, a średniorocznie - 4,1 mld zł.

Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

 • * Sprawiedliwa transformacja energetyczna: "Przedstawimy całościową wizję polityki klimatycznej obejmującą 'zielone' inwestycje i programy wspierające obywateli. Będziemy dążyć do znacznego zmniejszenia emisji CO 2 i poprawy jakości środowiska w Polsce" - zapowiedziano.
 • * Koniec z betonem w centrach miast: "Wdrożymy nowe narzędzie zwalczania wysp ciepła w miastach, realizowane w ramach projektu 'Miasto z klimatem', polegające na likwidacji betonu i asfaltu w centrach miast oraz nasadzaniu drzew, krzewów oraz tworzeniu mikroparków, zielonych ścian i dachów. Ustanowimy minimalny procentowy udział przestrzeni biologicznie czynnej w miastach (w tym także zielone dachy i trawniki z rzadko koszoną trawą)" - zaplanowano także w dokumencie.
 • * Nowe parki narodowe: "W celu zwiększenia ochrony środowiska naturalnego zmienimy obowiązujące regulacje, aby łatwiej można było powiększyć istniejące parki narodowe i utworzyć nowe" - wskazano również.

Dziewiąty filar programu "Cyber Poland 2025" to koszt łącznie 36,9 mld zł, a średniorocznie - 4,1 mld zł.

Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

 • * Cała Polska w zasięgu: "Do 2024 r. umożliwimy każdemu gospodarstwu domowemu w Polsce dostęp do szerokopasmowego internetu z możliwością modernizacji do prędkości dostępnej w gigabitach na sekundę. Wyeliminujemy też ostatnie 'białe plamy' zasięgu telefonii komórkowej" - czytamy w dokumencie.
 • * e-doręczenia: "Wprowadzimy system pozwalający obywatelowi załatwić zdalnie takie sprawy, jak wizyta w urzędzie lub osobisty odbiór listu poleconego. Komunikację elektroniczną będzie mogła zainicjować każda ze stron, zarówno urząd, jak i obywatel" - czytamy dalej.
 • * Bez opłaty skarbowej za usługi cyfrowe: "Zwolnimy z opłaty skarbowej obywateli, którzy zdecydują się na realizowanie usługi publicznej w formie cyfrowej" - zapowiedziano również.

Dziesiąty filar programu "Złota jesień życia" to koszt łącznie 45,9 mld zł, a średniorocznie - 5,1 mld zł.

Najważniejsze zmiany w ramach tego filaru to:

 • * Emerytury bez podatku do 2500 zł: "W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł. To oznacza, że przeciętny emeryt będzie otrzymywał nawet 2000 zł rocznie więcej" - czytamy w programie.
 • * Zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego: "Wprowadzimy nowy instrument zachęcający do kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego - PIT-0 dla Seniora" - zapowiedziano.
 • * Placówki łączące pokolenia: "Umożliwimy łatwiejsze tworzenie placówek, które łączą dzienne domy opieki z przedszkolami. Dzięki nim dzieci będą rozwijały kompetencje emocjonalne i społeczne, a seniorzy zaangażują się w wychowanie najmłodszego pokolenia" - podano także w dokumencie.

W "Polskim Ładzie" podkreślono także, że "nasza sytuacja makrofiskalna umożliwia nam dalsze wspieranie gospodarki w powrocie na ścieżkę wzrostu przez odłożenie w czasie głębszej konsolidacji finansów publicznych".

"Dług, mimo znacznego wzrostu w relacji do narodowego PKB, będzie o wiele niższy od średniej dla całej Unii Europejskiej. Powrót na ścieżkę wzrostu umożliwi szybką redukcję zadłużenia do PKB, co miało już miejsce w latach 2016-2019" - czytamy dalej.

Wśród wskaźników monitoringu "Polskiego Ładu" wymieniono PKB per capita, który ma sięgnąć 100% średniej unijnej w 2030 r. wobec 77% w 2020 r. Poziom zatrudnienia (odsetek osób zatrudnionych w wieku 20-64 lata) ma wzrosnąć w tym czasie odpowiednio do 80% z 73%.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas