Menu
A+ A A-

Barometr EFL dla sektora produkcji wzrósł o 4,7 pkt Wyróżniony

Barometr EFL dla sektora produkcji wzrósł o 4,7 pkt

Subindeks Barometru EFL dla produkcji na II kwartał br. wyniósł 54 pkt i był wyższy o 4,7 pkt w porównaniu do poprzedniego kwartału, podał Europejski Fundusz Leasingowy (EFL). To najwyższy wynik od prawie 2 lat.

Poprawy kondycji w branży w ciąg najbliższych 6 miesięcy spodziewa się 39% przedsiębiorców.

"Analizując dane naszego Barometru od początku pandemii COVID-19, produkcja w Polsce radzi sobie najlepiej ze wszystkich sześciu badanych branż. W pierwszym pomiarze 'covidowym' jako jedyna odnotowała subindeks powyżej 40 punktów, podczas gdy pozostałe segmenty gospodarki oscylowały wokół poziomu 30 punktów. W najnowszym badaniu, czyli rok później, również odnotowuje obok transportu najwyższą wartość subindeksu branżowego. Również pozostałe wskaźniki, jak na przykład spodziewany czas powrotu koniunktury w Polsce czy wpływ pandemii na branżę, wskazują, że 'producenci' patrzą w przyszłość z dużym optymizmem. Te opinie są zbieżne z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w marcu br. produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 18,9% rok do roku i 18,6% w porównaniu z lutym br. Choć w dużej mierze to zasługa niskiej bazy z zeszłego roku, to jednak widzimy ożywienie i wiele wskazuje, że w kolejnych miesiącach m oże być jeszcze lepiej" - powiedział prezes EFL Radosław Woźniak, cytowany w komunikacie.

Subindeks Barometru EFL na II kw. br. dla branży produkcyjnej wyniósł 54 pkt, tj. o 4,7 pkt więcej niż w I kw. tego roku. Jest to najwyższa wartość wskaźnika nie tylko od początku pandemii COVID-19 w Polsce, ale od III kw. 2019 r.  wówczas wartość subindeksu wyniosła 57 pkt. W porównaniu z pozostałymi pięcioma branżami - przemysł odnotował drugą najwyższą wartość, po transporcie (54,5 pkt), podkreślono.

"Produkcja jest najbardziej skłonna do inwestowania w II kwartale br. wśród wszystkich badanych branż. Co trzeci przedstawiciel planuje więcej inwestować (33%). Mniej optymistycznie wyglądają prognozy dotyczące sprzedaży. Tylko 14% firm produkcyjnych liczy na większe zamówienia, podczas gdy 15% na niższe. 2 na 3 firmy nie oczekują żadnych zmian".

EFL w badaniu Barometr COVID-19 po raz siódmy zapytał przedstawicieli polskiego przemysłu, czy w kontekście kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa sytuacja w ich branży w ciągu najbliższych 6 miesięcy poprawi się, pogorszy czy pozostanie bez zmian. 39% przedsiębiorców ocenia, że sytuacja się poprawi, a 42%, że pozostanie bez zmian. 8% zapytanych jest zdania, że się pogorszy.

Powyższe wyniki przekładają się na opinie dotyczące powrotu koniunktury. 1 na 3 przedstawicieli polskiego przemysłu jest zdania, że stanie się to jeszcze w tym roku. Tak optymistycznie w przyszłość nie patrzy żadna inna branża. 39% producentów liczy natomiast na koniunkturę w przyszłym roku, a 17% w ciągu 2-3 lat.

Wpływ pandemii koronawirusa na MŚP jest oceniany przez większość przedstawicieli przemysłu jako neutralny biznesowo. Taką opinię wyraziło 56% przedsiębiorców. Co piąty wskazuje na negatywny charakter pandemii (21%) - to najmniej ze wszystkich sektorów. Co więcej, w opinii 23% zapytanych COVID-19 ma raczej lub zdecydowanie korzystny wpływ na kondycję firmy.

"Co ciekawe, produkcja jest branżą, w której upadki firm są najrzadziej wskazywane jako efekt pandemii. Tylko 9% przedsiębiorców uważa, że w wyniku pandemii koronawirusa zamknie się wiele firm produkcyjnych. Dla porównania, w HoReCa tego zdania jest aż 85% zapytanych, w handlu 54%, a w usługach 44%. Ponadto, w opinii 16% zapytanych, dzięki pandemii COVID-19 polski przemysł rozwinie się. Tak wysokiego wyniku nie odnotowała żadna branża".

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja miała miejsce od 22 marca do 7 kwietnia 2021 roku.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas