Menu
A+ A A-

GPM Vindexus miała 2,77 mln zł zysku netto Wyróżniony

Giełda Praw Majątkowych Vindexus odnotowała 2,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 4,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie Giełda Praw Majątkowych Vindexus odnotowała 2,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 4,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie mat.pras

Giełda Praw Majątkowych Vindexus odnotowała 2,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 4,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,33 mln zł wobec 6,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 13,95 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 13,59 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 4,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,71 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 35,2 mln zł w porównaniu z 37,05 mln zł rok wcześniej.

"Mimo wzrostu wpłat gotówkowych uzyskaliśmy niższy zysk netto w porównaniu do roku ubiegłego. Wynika to ze zmniejszenia przychodów z wierzytelności nabytych o ok. 4,3 mln zł oraz wzrostu kosztów działalności podstawowej o ok. 2,5 mln zł" - czytamy w raporcie.

W omówieniu wyników grupa wskazuje na:

- Wzrost wpływów z wierzytelności o ok.8% w stosunku do okresu porównawczego. Należy podkreślić, że grupa odnotowuje regularny wzrost kwot odzyskanych z wierzytelności i oceniamy, że w 2020 r. odzyskamy nie mniej niż w roku ubiegłym; 

- Zmniejszenie przychodów z wierzytelności nabytych o 13%. Z uwagi na pandemię wywołaną wirusem covid 19 oraz zmniejszające się wpływy podjęliśmy decyzję o aktualizacji portfela wierzytelności z uwagi na oczekiwane straty kredytowe zgodnie z MSSF 9. Odnotowaliśmy utratę wartości portfela z ujemnym skutkiem odniesionym w przychody z wierzytelności;

- Wzrost kosztów ogólnego zarządu o blisko 16% ze względu na większą ilość obsługiwanych wierzytelności;

- Zmniejszenie kosztów finansowych o 14%, ze względu na spłatę obligacji, która w trzech kwartałach br. wyniosła 15,3 mln zł;

- EBITDA gotówkowy – wyższy o 1,19%, wymieniono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 8,77 mln zł wobec 9,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas