Menu
A+ A A-

Informacje ze spółek - ISBNews Wyróżniony

Informacje ze spółek - ISBNews Photo by Nicholas Cappello on Unsplash

ISBNews - przegląd informacji ze spółek.

TXM

odnotował 12,29 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2020 r. wobec 12,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistal

Gdynia odnotował 0,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 271,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako

w restrukturyzacji odnotowało 11,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 24,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pragma Inkaso

odnotowało 0,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tarczyński

odnotował 35,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 13,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Libet

odnotowało 0,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Maxcom

odnotował 1,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A.

spółka zależna od Mennicy Polskiej - zrezygnowała z prowadzenia negocjacji z GGH PF Project 3 GGH Management 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w sprawie nabycia 50% akcji w kapitale zakładowym spółki celowej Mennica Towers GGH MT, podała Mennica Polska. W wyniku transakcji grupa kapitałowa Mennica Polska stałaby się właścicielem 100% akcji w kapitale zakładowym SPV.

Bank Pekao

jest zainteresowany inicjatywą powołania Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego (PCOL), podał bank. Dzięki wspólnej dla przewoźników i zleceniodawców cyfrowej platformy służącej zamawianiu usług transportowych Pekao liczy, że mógłby zaoferować jej uczestnikom usługi finansowe, takie jak leasing czy faktoring, dodano także.

Pekabex

ocenia, że aby zrealizować strategiczny cel znalezienia się w europejskiej czołowej piątce, powinien ok. dwukrotnie zwiększyć przychody, poinformował prezes Robert Jędrzejowski. Podkreślił, że nawet w kontekście trudnej sytuacji gospodarczej spółka nie rezygnuje - przynajmniej na razie - z ekspansji.

Zarząd Pekabeksu

będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2020 r., poinformował prezes Robert Jędrzejowski.

Zarząd Pekabeksu

ocenia, że proces przejęcia spółki w Niemczech jest mocno zaawansowany i wkrótce zostanie sfinalizowany, poinformowali prezes Robert Jędrzejowski i wiceprezes Beata Żaczek. Zarząd w przyszłości nie wyklucza kolejnych akwizycji za granicą.

Enea zakłada poprawę EBITDA

w segmentach wydobycia, obrotu i OZE, stabilnego poziomu w obrocie, natomiast EBITDA w wytwarzaniu będzie "pod presją", poinformował prezes Paweł Szczeszek.

Nakłady inwestycyjne Enei

w 2021 r. będą zbliżone lub nieco niższe niż w 2020 r., a segment odnawialnych źródeł energii będzie odgrywał w nich większą rolę niż dotychczas, poinformował prezes Paweł Szczeszek.

Lubelski Węgiel Bogdanka

podtrzymuje plan wyprodukowania 7,4 mln ton węgla w 2020 r., poinformował prezes Artur Wasil.

Enea

może podać informacje związane z udziałem w budowie morskich farm wiatrowych w ciągu kilku dni, poinformował prezes Paweł Szczeszek.

Szpital im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

Tymczasowy oddział dla pacjentów chorych na koronawirusa, zarządzany przez szpital im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, zostanie uruchomiony w poniedziałek, 30 listopada, podał KGHM. Dzięki współpracy KGHM Polskiej Miedzi, Ministerstwa Aktywów Państwowych, wojewody dolnośląskiego, miasta Wałbrzych i Agencji Rezerw Materiałowych, przygotowano kilkadziesiąt dodatkowych łóżek dla pacjentów, podkreśliła spółka.

Enea

ocenia, że optymalne byłoby podniesienie taryfy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych (taryfy G) o kilkanaście procent, poinformował prezes Paweł Szczeszek.

Best

planuje przeprowadzenie w przyszłym roku emisji publicznej obligacji, z której środki w całości przeznaczy na zakup nowych portfeli wierzytelności. Spółka oczekuje, że IV kwartał 2020 roku pod względem podaży portfeli wierzytelności będzie podobny lub nieco lepszy od III kw. br., poinformowali przedstawiciele zarządu. 

Tauron Polska Energia

przeznaczy ok. 0,5 mld zł na inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznej na terenie Dolnego Śląska w tym roku, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych

w Warszawie (GPW) zadeklarowała przystąpienie do projektu utworzenia Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego (PCOL), poinformowała spółka.

Tauron Polska Energia

przeznaczy ok. 0,5 mld zł na inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznej na terenie Dolnego Śląska w tym roku, podała spółka.

Sfinks Polska

na terenie całego kraju uruchomił łącznie 93 wirtualne restauracje, podała spółka.

Tech Invest Group

(TIG) sfinalizował przejęcie Erato Energy, podała spółka. W wyniku tej transakcji podstawową aktywnością spółki będzie działalność na rynku fotowoltaiki, jednocześnie dotychczasowa działalność inwestycyjna zostanie utrzymana.

Larq

odnotowało 38,15 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w I-III kw. 2020 r. wobec 19,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tower Investments

uruchomi platformę zakupową online deli2.pl, skupiająca delikatesy spożywcze na rynku aglomeracji warszawskiej, w grudniu br., zapowiedział prezes Tower Bartosz Kazimierczuk.

Tower Investments

odnotował 0,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 6,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Serinus Energy

warunkowo pozyskał 21 mln USD z oferty przeprowadzonej w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) z redukcją zapisów 787 936 852 akcji oferowanych i akcji w subskrypcji w cenie 0,02 GBP za nową akcję zwykłą, podała spółka.

Kernel Holding

odnotował 204,05 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2020/2021, tj. w od 1 lipca do 30 września 2020 r. wobec 59,44 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CDRL

postanowił przedstawić akcjonariuszom spółki na walnym zgromadzeniu zwołanym na 2 grudnia wniosek o wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku za 2019 rok w wysokości 1,05 zł na jedną akcję, podała spółka.

CDRL

odnotował 24,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2020 r. wobec 7,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Warimpex Finanz

und Beteiligungs odnotował 8,88 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 39,08 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Skarbiec Holding

zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 grudnia br. o niewypłacaniu dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019/2020, podano w projektach uchwał na ZWZ.

Dadelo z grupy Oponeo

ma zamiar przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną akcji oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Środki z IPO Dadelo planuje przeznaczyć na podwojenie oferty produktowej i rozwój infrastruktury magazynowej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

(NCBR) podpisało umowy dotyczące dofinansowania dwóch projektów Celon Pharma: projektu rozwoju CPL'116 w leczeniu idiopatycznego zwłóknienia płuc kwotą 18,7 mln zł oraz projektu rozwoju CPL'36 w leczeniu dyskinez w chorobie Parkinsona kwotą 8,1 mln zł, podała spółka.

Boryszew

zakończył przegląd stanu podatkowych postępowań kontrolnych oraz ryzyk, jakie mogą powstać w spółkach zależnych grupy kapitałowej, i dokonał ponownej oceny ryzyk związanych z tymi postępowaniami, podała spółka. W wyniku dokonanej oceny, zidentyfikowane zostało potencjalne dodatkowe ryzyko związane z toczącymi się postępowaniami podatkowymi w kwocie ok. 223,5 mln zł.

DataWalk

odnotował 1,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 3,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TIM

zawarł warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Rotopino.pl na rzecz Oponeo.pl za 35 mln zł, podała spółka.

Marvipol Development 

odnotował 25,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 28,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

DB Energy

planuje nową emisję akcji i przeniesienie spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2021 r., podała spółka. Walne zgromadzenie w tej sprawie zaplanowano na 22 grudnia br.

Zarząd Livechat Software

podjął decyzję o zwróceniu się do rady nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020/2021, w wysokości 22,92 mln zł (0,89 zł na akcję), podała spółka.

Kredyt Inkaso

odnotowało 9,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku finansowego 2020/2021 (trwającego od 1 kwietnia do 30 września) wobec 6,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CI Games

prognozuje, że przychody grupy ze sprzedaży w IV kwartale 2020 r. osiągną poziom 11 mln zł, podała spółka.

PlayWay

odnotował 21,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 6,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mimo prognozowanego spowolnienia gospodarczego, Selena FM nie wyklucza możliwości nowych przejęć i akwizycji, podała spółka. Budżet M&A Grupy Selena to 100 mln euro, do alokowania w takich segmentach jak: hydroizolacja, wykańczanie wnętrz, dachy oraz okna i drzwi.

Selena FM

odnotowała 44,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 26,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CI Games

odnotował 0,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 2,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Idea Bank

zawarł z RB Investcom umowę zamiany posiadanych przez bank 7 009 055 akcji Idea Money (IM) reprezentujących 65% kapitału zakładowego IM i dających prawo do 65% głosów na walnym zgromadzeniu IM na 6 547 akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (NF TFI), stanowiących 3,4% kapitału zakładowego NF TFI i dających prawo do 3,4% głosów na walnym zgromadzeniu NF TFI, posiadanych przez RB Investcom, podał bank. W przypadku dojścia transakcji do skutku wartość akcji NF TFI zwiększy wynik finansowy Idea Banku, podkreślono.

Livechat Software

odnotowało 25,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku obrotowego 2020/2021 (zakończonym 30 września 2020) wobec 16,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ursus w restrukturyzacji odnotował 31,05 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w okresie I-III kw. 2020 r. wobec 38,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BBI Development

odnotowało 0,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Groclin

odnotował 1,27 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferro

w ramach realizacji strategii F1 zawarło umowy, w wyniku finalizacji których stanie się większościowym akcjonariuszem spółki Termet (70,65%) i wyłącznym właścicielem spółki Tester, podało Ferro. Finalizację transakcji poprzedza badanie przejęcia kontroli nad Termetem przez UOKIK, zakończone wydaniem decyzji w sprawie koncentracji.

Komisja Nadzoru Finansowego

(KNF) zaleciła utrzymywanie przez Bank Millennium funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie jednostkowym w wysokości 3,41 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Nowy poziom w/w wymogu kapitałowego jest niższy o 1,55 pkt proc., w porównaniu z poziomem, ogłoszonym w listopadzie 2019 roku.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 30 listopad 2020 14:45
Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas