Menu
A+ A A-

Przegląd informacji z sektora TMT biznes i finanse, gaming, development Wyróżniony

Gra "Cyberpunk 2077" otrzymała certyfikację na platformy Microsoft Xbox oraz Sony Playstation Gra "Cyberpunk 2077" otrzymała certyfikację na platformy Microsoft Xbox oraz Sony Playstation mat.pras

Przegląd informacji ze spółek - ISBNews - TMT biznes i finanse, gaming, development.

Skarbiec Holding

odnotował 29,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020 (trwającym od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020 r.) wobec 31,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ten Square Games

miał szacunkowo 177,8 mln zł skonsolidowanych przychodów w III kw. 2020 r. (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie) wobec 170,3 mln zł kwartał wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Ronson Development

podpisał ostateczną umowę nabycia w celu umorzenia wszystkich obligacji serii S, wyemitowanych 14 czerwca 2017 roku, tj. 20 tys. obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda, podała spółka.

Akcjonariusze Warimpex Finanz- und Beteiligungs

zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu na dywidendę 1,56 mln euro z łącznego zysku bilansowego za 2019 rok w wysokości 27,31 mln euro, co daje wypłatę 0,03 euro na akcję, podała spółka.

Best

zdecydował o przedterminowym wykupie 200 tys. tj. wszystkich obligacji serii Q1 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, wyemitowanych na podstawie uchwały z 15 czerwca 2016 r.  podała spółka 

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl we wrześniu 2020 roku wyniosła 61,8 mln zł, co oznacza wzrost o 6% r/r, podała spółka.

Intersport Polska

miał 46,68 mln zł przychodów netto w II kwartale roku obrotowego 2020/2021 (tj. od 1 lipca do 30 września 2020 r.), co oznacza spadek o 17% r/r, podała spółka. Dynamika obrotów za pośrednictwem kanału e-commerce wzrosła w tym okresie o 48% i stanowiła 8,6% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Całkowita sprzedaż Tatry Mountain Resorts

(TMR) spadła o 15,7% r/r w sezonie letnim 2020 (1 maja - 30 września), podała spółka. W tym sprzedaż biletów na koleje linowe spadła o 16,7% r/r, sprzedaż w parkach rozrywki o 34,9%, sprzedaż w gastronomii o 11,7%, sprzedaż sklepów sportowych i usług o 18,2%, a hoteli o 5,3%. Wzrosły przychody w segmencie golf - o 18,6% r/r.

Rada nadzorcza Wasko

powołała Łukasza Mietłę na członka zarządu z dniem 5 października 2020 r.  , podała spółka.

Akcjonariusze Aplisensu

złożyli oferty sprzedaży na łącznie 1 356 822 akcji spółki, w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 249 tys. akcji własnych po 11,9 zł za sztukę, podała spółka.

Develia sprzedała

781 lokali w ciągu trzech kwartałów 2020 r. wobec 928 rok wcześniej, podała spółka. Natomiast przekazania, które zostaną rozpoznane w wyniku za trzy kwartały br. zamknęły się liczbą 746 (wobec 1 778 rok wcześniej).

Inpro

zrealizowało przedsprzedaż na poziomie 193 umów w III kwartale 2020 r., czyli o 12% mniej r/r, podała spółka. Jednocześnie grupa przekazała łącznie 144 lokale w porównaniu do 83 sztuk rok wcześniej.

Konsorcjum firm: Unibep (lider), Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Maksbud oraz Value Engineering

podpisało umowę na realizację w formule "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka" za 93,5 mln zł netto, z czego wynagrodzenie Unibepu stanowi kwota ok. 44,7 mln zł netto, podała spółka.

BNP Paribas Bank Polska podpisał z firmą Respect Energy

(dawniej TRMEW Obrót) umowę, na podstawie której 100% energii elektrycznej kupowanej bezpośrednio przez bank będzie pochodzić z elektrowni wodnych. Dzięki temu bank znacząco przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a także obniży emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów zawieszonych.

Gra "Cyberpunk 2077"

otrzymała certyfikację na platformy Microsoft Xbox oraz Sony Playstation, poinformował CD Projekt.

T&T Inwestycje 01 - spółka zależna 01Cyberaton -

zawarła umowę dzierżawy nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Osowo Lęborskie (woj. pomorskie) o łącznej powierzchni 59,74 ha w celu realizacji budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 40 MW, podał 01Cyberaton.

S&P Global Ratings

podwyższył rating Kernel Holding z poziomu B do B+, jednocześnie potwierdzając stabilną perspektywę ratingu, podała spółka.

Rola banków centralnych

w końcówce tego roku może ponownie wzrosnąć, zaburzając funkcjonowanie rynków, uważa założyciel i prezes Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) Sebastian Buczek.

T&T Inwestycje 01 -

spółka zależna 01Cyberaton - zawarła umowy dzierżawy 14,6 ha pod budowę dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 9 MW, podał 01Cyberaton.

Marvipol Development

sprzedał 160 mieszkań i lokali usługowych w III kwartale 2020 roku, a wydał 257, podała spółka. Narastająco od stycznia 2020 r. deweloper sprzedał 384 lokale, a wydał 348.

Spółka PBDI - podmiot zależny w 90% od Erbudu -

zawarła umowę na prace projektowe i roboty drogowe w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - budowa obwodnicy m. Lubraniec", podał Erbud. Wartość kontraktu to 38,98 mln zł netto.

Oferta ZUE,

warta 47,7 mln zł netto (58,6 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w przetargu ZDM w Grudziądzu na wykonanie II części zadania pn. "Przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Toruńskiej do pętli tramwajowej na OM Rządz" oraz "Przebudowa ulicy Chełmińskiej na odcinku od ul. Laskowickiej do ul. Wiejskiej", podała spółka.

Unibep

zawarł umowę na realizację inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim wraz z przebudową pompowni głównej z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach projektu zatytułowanego "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski", podała spółka. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi 31,2 mln zł netto.

Alior Bank

umożliwił klientom biznesowym podpisywanie w oddziałach banku umów o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym (PPK) z funduszem TFI PZU - PPK inPZU SFIO, podał bank. Jest to możliwe dzięki strategicznemu partnerstwu w ramach Grupy PZU.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

sprawdza praktyki spółki Eurocash wobec dostawców produktów rolnych i spożywczych, a zarzuty dotyczą nieuzasadnionego pobierania dodatkowych opłat, podała instytucja.

PKN Orlen

zajął piątą pozycję spośród 86 firm z segmentu Oil & Gas Refining and Marketing (kategoria Refiners & Pipelines) w ratingu agencji Sustainaltytics, dotyczącym obszaru ESG (Environmental; Social Responsibility; Governance), podała spółka. Jednocześnie koncern awansował do kategorii ocen "medium risk" (w 2019 r. znajdował się w kategorii "high risk"), dla której istnieje średnie ryzyko wystąpienia negatywnych skutków finansowych ze względu na czynnik ESG.

Polska Grupa Energetyczna (PGE)

jest zainteresowana złożeniem oferty na aktywa CEZ w Polsce, poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Atal

zakłada, że w całym 2020 r. liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie ok. 2,8 tys. wobec 2 083 w okresie styczeń-wrzesień, podała spółka.

Kernel

przewiduje, że zbiory ziarna słonecznika spadną o 14% r/r do 14,2 mln ton w r.obr. 2020/2021 (rozpoczynającym się 1 lipca 2020 r.). Ponadto marża EBITDA na przetwórstwie ziarna powinna się "unormować" się w stosunku do wysokich 100 USD na tonę oleju w r.obr. 2019/2020, podała spółka.

Kernel Holding

odnotował 117,87 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020 r. (zakończonym 30 czerwca 2020) wobec 189,46 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Nestmedic

podpisał umowę o wartości 430 tys. zł netto z Consonance na opracowanie rozwiązań bezprzewodowych dotyczących produktu Pregnabit, podała spółka.

VRG

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu br. przez grupę VRG wyniosły ok. 75,2 mln zł i były niższe o ok. 5,1% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku wyniosła około 621,7 mln zł i była niższa o około 15,5% r/r.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas