Menu
A+ A A-

Tygodniowy przegląd informacji: biznes i finanse: rynek Wyróżniony

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne ws. przeglądu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa w zakresie wdrażania sieci szerokopasmowych Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne ws. przeglądu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa w zakresie wdrażania sieci szerokopasmowych Photo by Jefferson Santos on Unsplash

Tygodniowy przegląd informacji z sektora cyber-technologicznego przygotowany przez ISBNews. Telekomunikacja, cyfryzacja, legislacja wiadomości z rynku gier, emisje akcji giełda i duże firmy zajmujące się elektroniką.

Telekomunikacja:

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne ws. przeglądu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa w zakresie wdrażania sieci szerokopasmowych, poinformowała Komisja. KE chce ocenić, czy przepisy będą wymagały aktualizacji z uwagi na najnowsze zmiany technologiczne i rynkowe. "Cyfrowa transformacja Europy zależy od wysokiej jakości sieci. Są one kluczowe dla połączenia regionów w Unii Europejskiej i przyczyniają się do bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej społecznej gospodarki rynkowej. Konsultacje społeczne pomogą Komisji ocenić, czy istniejące zasady pomocy państwa dotyczące wsparcia publicznego na rzecz budowy sieci szerokopasmowych są nadal odpowiednie do celu i czy są przygotowane do sprostania wyzwaniom cyfrowej przyszłości Europy " - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie. Źródło: ISBnews

Cyfryzacja

W okresie lipiec – sierpień 2020 r. Polacy założyli ponad 624 tysiące nowych profili zaufanych, co oznacza, że z profilu zaufanego, a także i z e-administracji korzysta już blisko 8 mln Polaków, wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji (MC). Od początku 2020 r. liczba korzystających z profilu zaufanego zwiększyła się o 3,2 mln osób.  Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: W efekcie epidemii koronawirusa 1 na 5 pracowników znacznie zwiększył czas spędzany z telefonem w ręku, wynika z badania Krajowego Rejestru Długów (KRD). Zmiany widać także w długach firm wobec telekomów. W czasie epidemii - od lutego do lipca br. - takie zadłużenie wzrosło o ponad 46 mln zł. W sumie firmy mają obecnie do uregulowania prawie 364 mln zł.Źródło: ISBnews

Legislacja: Ministerstwo Rozwoju chce, by już w przyszłym roku przedsiębiorcy, dzięki uldze, mogli dodatkowo odliczać od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycjami w robotyzację. Dotyczyć to ma nabycia lub leasingowania nowych robotów i kobotów wraz z osprzętem i urządzeniami BHP, czy szkoleń. Projekt ulgi - jako element szerszego pakietu podatkowego Ministerstwa Finansów - niebawem trafi do prac legislacyjnych - poinformował ISBnews wiceminister rozwoju Marek Niedużak. Już jesienią projekt będzie przesłany do Sejmu.Źródło: ISBnews

Legislacja: Kierowcy nie będą musieli od 5 grudnia mieć przy sobie prawa jazdy - wystarczy, że będą mieć telefon z aplikacją mObywatel. Minister cyfryzacji Marek Zagórski podpisał dziś dokument, dzięki któremu staje się to możliwe, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji (MC). Źródło: ISBnews

Reklama: Projekt ustawy o Radiofonii i telewizji zakłada elastyczniejsze limity czasu reklam w TV - Obecnie reklamy mogą trwać maksymalnie 12 minut w ciągu godziny. - Nowa propozycja zakłada podział doby na trzy części: w godz. 6:00-18:00 i 18:00-24:00 reklamy mogą zajmować maksymalnie 20% (łącznie odpowiednio 144 i 72 minuty), w godz. 24:00-6:00 reklamy mogą trwać dowolnie długo. - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w projekcie ocenia że proponowane zmiany mogą pozwolić na zahamowanie spadku udziału reklamy TV w rynku reklamy. Źródło: Trigon

Media: Zamiast projektu dotyczącego dekoncentracji mediów możliwe są inne rozwiązania – J. Sasin. Źródło: Trigon

Reklama: Rząd rozważa wprowadzenie podatku od reklamy – Dziennik Gazeta Prawna. Progi podatkowe ani proponowany wymiar podatku nie są znane. Firmy miałyby odprowadzać do budżetu określony procent obrotów ze sprzedaży reklam.  Źródło: Trigon

Legislacja: Przebudowanie krajowego modelu cyberbezpieczeństwa i możliwość poddawania procedurze sprawdzającej dostawców sprzętów i oprogramowania zakłada projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz prawa zamówień publicznych, który został skierowany do konsultacji publicznych. Projekt nowelizacji zakłada przebudowę obecnego modelu, powołanie krajowych sektorowych zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSRIT sektorowe) i sektorowych operacyjnych centrów bezpieczeństwa (SOC), które zastąpią dotychczasowe sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa i podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. Ma zostać dodany nowy rodzaj podmiotu – ISAC – który ma umożliwić nawet niewielkim, wyspecjalizowanym podmiotom na dołączenie się do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt zakłada wzmocnienie pozycji pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa poprzez nadanie konkretnych uprawnień do wydawania os trzeżeń i poleceń zabezpieczających. Z projektu wynika, że dostawcy sprzętu lub oprogramowania będą mogli zostać poddani procedurze sprawdzającej pod kątem zagrożeń dla społeczno-ekonomicznego bezpieczeństwa państwa. Jeżeli zostaną zidentyfikowani jako źródło zagrożenia, zostaną wyłączeni z systemu zamówień publicznych w Polsce. Taka ocena będzie też mogła skutkować zobowiązaniem podmiotów krajowego systemy cyberbezpieczeństwa do ograniczenia z korzystania produktów, oprogramowania i usług danego dostawcy sprzętu lub oprogramowania. Zgodnie z projektem, ustawa (dotycząca cyberbezpieczeństwa) weszłaby w życie 21 grudnia 2020 r. wraz z ustawą prawo komunikacji elektronicznej, natomiast przepisy z zakresu prawa zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 roku. Założono, że powołanie CSIRT sektorowych nastąpi w ciągu 18 miesięcy od wejścia ustawy w życie. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Projekt nowelizacji ustawy o systemie cyberbezpieczeństwa – urządzenia od dostawców wysokiego ryzyka trzeba usunąć w ciągu pięciu lat - W przypadku dostawcy „wysokiego ryzyka" telekomy nie mogą nabywać jego produktów i w ciągu 5 lat muszą wycofać z eksploatacji już używane. Status wysokiego ryzyka stwierdza się w przypadku kiedy istnieje „poważne zagrożenie" bezpieczeństwa i nie można mu przeciwdziałać. - Dostawca „umiarkowanego ryzyka" – zakaz korzystania z nowych produktów ale możliwość eksploatacji już używanego sprzętu i oprogramowania. Status umiarkowanego ryzyka oznacza że „poważne zagrożenie" jest zidentyfikowane ale można je zmitygować. - Pozostałe kategorie ocen to „niskie ryzyko" i „brak ryzyka". - Podmioty „umiarkowanego" i „niskiego" ryzyka mogą przedstawiać kolegium ds. cyberbezpieczeństwa środki zaradcze co może skutkować zmianą oceny. < em>Źródło: Trigon

Telekomunikacja: Jak podaje Reuters, Federalna Komisja Łączności (FCC) sporządziła listę operatorów telekomunikacyjnych z USA, którzy deklarują, że ich sieć jakimkolwiek stopniu korzysta z urządzeń lub usług Huawei i ZTE. Operatorzy ci z kolei podsumowują koszty ewentualnego usunięcia sprzętu Huawei i ZTE ze swoich sieci i oczekują od władz refundacji. Całkowite usunięcie i wymiana sprzętu Huawei i ZTE z sieci amerykańskich operatorów kosztowałyby nawet 1,8 mld USD. Według szacunków, firmy kwalifikujące się do refundacji przymusowej wymiany sprzętu, mogą wymagać łącznie nawet 1,6 mld USD zwrotu od rządu USA. Źródło: xxx

AI: Dokument „Polityka dla rozwoju sztucznej Inteligencji w Polsce od roku 2020" jest ważny i potrzebny, aby stworzyć realną perspektywę dla sztucznej inteligencji w naszym kraju – uważa Konfederacja Lewiatan. Pracodawcy proponują jednak, aby partnerami przy realizacji różnych przedsięwzięć były również organizacje biznesowe. Wskazują też na brak jasnej deklaracji ze strony administracji publicznej, że będzie ona katalizatorem wdrożeń sztucznej inteligencji w Polsce na wzór innych krajów. „Uważamy, że jest to ważny dokument dla rozwoju sztucznej inteligencji (AI) w naszym kraju, co z pewnością przełoży się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw tworzących sztuczną inteligencję oraz tych, które korzystają z rozwiązań na niej opartych" – mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.  Źródło: Lewiatan

Cyberobrona: Analitycy z firmy Barracuda zidentyfikowali i przeanalizowali w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 71 incydentów ransomware. W ubiegłym roku analiza ataków ransomware na władze lokalne pokazała, że stały się one jednymi z głównych celów cyberprzestępców. Tak jest i teraz: większość analizowanych w tym roku ataków ransomware dotyczyła struktur lokalnych, w tym organów samorządowych, szkół, bibliotek, sądów i innych podmiotów. Tegoroczna analiza obejmuje również dane dotyczące instytucji związanych z opieką zdrowotną i logistyką – czyli z dwiema branżami kluczowymi dla naszej sytuacji zdrowotnej i ekonomicznej. Cyberprzestępcy atakują organizacje rządowe, ochrony zdrowia i edukacyjne za pomocą oprogramowania ransomware. Choć spodziewano się wzrostu liczby ataków ze względu na nadchodzące wybory prezydenckie w USA, do siania spustoszenia w instytucjach i zakładach pracy cyberprzestępcy wykorzystują też pandemię COVID-19 i znaczną popularność pracy zdalnej. Wprawdzie oprogramowanie ransomware istnieje już od ponad dwóch dekad, w ostatnich latach zagrożenie cyberatakami tego typu gwałtownie wzrosło. Zdaniem Tomasza Rota, dyrektora sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Barracuda, także w naszym regionie liczba ataków wzrosła od początku pandemii COVID-19 kilkanaście razy. Przykładem były niedawne głośne ataki m.in. na infrastrukturę szpitali w Ostrawie i Ołomuńcu.  Źródło: spółka

Cyberobrona: Ataki phishingowe na pracowników zdalnych, ransomware czy naruszenia bezpieczeństwa technologii operacyjnych – to według analityków Fortinet najpoważniejsze problemy z cyberbezpieczeństwem zaobserwowane w ciągu ostatnich miesięcy. Pierwsze półrocze 2020 roku to czas bezprecedensowych zmian związanych ze sposobami dokonywania cyberataków. Ich skala dramatycznie szybko rosła, a ewolucja metod dowodziła sprawności hakerów w szybkim dostosowywaniu taktyki do bieżących wydarzeń skupionych wokół pandemii COVID-19.  Źródło: spółka

Rozrywka: Z roku na rok zwiększają się przychody klubów grających w rozgrywkach Pierwszej Ligi Piłkarskiej. W 2019 roku wyniosły 91,0 mln zł. Jak wynika z trzeciej edycji raportu firmy doradczej Deloitte „1 Liga finansowa", przygotowanego we współpracy z Pierwszą Ligą Piłkarską, w 2019 roku na finansowym czele znalazły się Miedź Legnica, Podbeskidzie Bielsko-Biała i GKS Tychy. W strukturze przychodów klubów piłkarskich najistotniejszą rolę odgrywają wpływy komercyjne (68 proc.). Gdyby rozgrywki nie zostały przerwane przez pandemię, w porównaniu do sezonu 2018/19 frekwencja wzrosłaby o ok. 7%. Źródło: Deloitte

Hub Technologiczny: Ministerstwo Rozwoju zgłosiło do Krajowego Planu Odbudowy kilka projektów, w tym m.in. wsparcie produkcji mikroprocesorów w Polsce, czy budowę hubu biotechnologicznego, poinformował ISBnews wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur. Krajowy Plan Odbudowy - będący podstawą do uzyskiwania środków z unijnego Funduszu Odbudowy - może zostać przyjęty przez rząd w październiku lub w listopadzie tego roku.   Źródło: ISBnews

GAMING

Creepy Jar: Jest w zaawansowanej fazie preprodukcji nowego projektu "Chimera", poinformował ISBtech prezes Krzysztof Kwiatek. Creepy Jar szykuje się do zaprezentowania roadmapy dla marki "Green Hell", poinformował ISBtech prezes Krzysztof Kwiatek. Zaprezentowany na Gamescom dodatek "The Spirits of Amazonia'' będzie miał możliwość interakcji z tubylcami.  Źródło: ISBnews

Vivid Games w restrukturyzacji: Skonsolidowany zysk netto za sierpień 2020 spodziewany jest na poziomie 0,02 mln zł (narastająco 1,82 mln zł zysku od stycznia 2020), podała spółka, prezentując szacunkowe wstępne dane. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2020 spodziewane są na poziomie 2,15 mln zł (18,4 mln zł narastająco od stycznia 2020).  Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Zawarł z Red Dev Studio umowy wydawnicze dot. gier "Powertris", "Gravity Maze" i "Space Shift" na platformę Nintendo Switch i PC (Steam), podała spółka. Data premiery gry "Rekt! High Octane Stunts" na platformie Steam została ustalona na 6 listopada, podała spółka. Gra "Connection Haunted" wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot wszelkich wydatków na produkcję portu i wydanie gry, podało No Gravity Games.  Źródło: ISBnews

T-Bull: Gra "Birding Simulator" zostanie ukończona i opublikowana na platformie Steam w 2021 r., podała spółka.  Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Podpisał umowę licencyjną z Goblinz Studio SAS z Francji, podała spółka. Na mocy tej umowy Forever Entertainment otrzymał wyłączną licencję do dystrybucji gry "A Long Way Down" na platformie Nintendo Switch, PS4, Xbox One.  Źródło: ISBnews

ECC Games: Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zadecyduje 1 października o przeprowadzeniu emisji akcji do 2 mln akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. W jej ramach spółka planuje pozyskać środki na produkcję i reklamę gier mobilnych, w tym "Car Mechanic Simulator Racing".  Źródło: ISBnews

CI Games: Otwarcie nowego studia deweloperskiego Hexworks w Barcelonie i Bukareszcie - Zespół tworzy obecnie około 25 deweloperów - Pierwszym projektem studia jest Lords of the Fallen 2.   Źródło: ISBtech

Movie Games: Prezentacja na platformie Steam nowej gry Winter Survival Simulator - Producentem gry będzie Drago Entertainment, a wydawcą Movie Games.  Źródło: spółka

Artifex Mundi: Przychody ze sprzedaży w sierpniu 2020 wyniosły 1,7mln PLN (+19% r/r). Gry HOPA 1,4mln PLN (+11% r/r), premium 0,05mln PLN (-56% r/r); F2P 0,3mln PLN (+221% r/r).   Źródło: spółka

Forever Entertainment: Podpisanie umowy licencyjnej z Jujubee na wyłączną dystrybucję gry Kurs na platformie Nintendo Switch. Przewidywany termin premiery gry to IV kwartał 2020 roku.  Źródło: spółka

Klabater: Zawarł aneks do umowy na wydanie gry Skyhill 2: Black Mist - Aneks obniża minimalną gwarancję płatną producentowi IP Kisterev Evgeniy Konstantinovich z 100tys. EUR do 35tys. EUR. Przesunięcie terminu premiery gry „This is the Zodiac Sepaking" na dzień 15 października 2020 roku Gra zostanie wydana w wersji na PC i na platformy Microsoft Xbox One, Sony Playstation 4 oraz Nintendo Switch.  Źródło: spółka

TopLevelTennis.com: Zawarł list intencyjny z austriacką spółką VR Motion Learning GmbH & Co KG, zgodnie z którym spółki rozpoczęły negocjacje odnośnie budowy gry tenisowej w technologii VR.  Źródło: spółka

DRAGO entertainment: Zapowiada nowy tytuł ze swojego portfolio produkcyjnego – Winter Survival Simulator, inspirowany wyprawami podróżnika Marka Kamińskiego. Premiera symulatora przetrwania w górach Mount Washington w USA, planowana jest na I połowę 2021 roku. Jednocześnie DRAGO entertainment pracuje nad średniobudżetową grą o survivalowej tematyce – Red Frost. Aktualnie spółka buduje „mocną" wishlistę swoich autorskich gier oraz przygotowuje się do przeprowadzenia oferty publicznej.  Źródło: spółka

Jujubee: Wraz z wydawcą 1C Entertainment opublikowali nowy dziennik dewelopera z ich nadchodzącej gry politycznej Realpolitiks II, której premiera odbędzie się już tej jesieni na PC na Steam oraz innych platformach dystrybucyjnych. Jujubee podpisał umowę z Forever Entertainment na adaptację oraz dystrybucję gry "Kursk" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. Przewidywany termin premiery to IV kw. 2020 r.  Źródło: ISBtech

Live Motion Games: Umacnia silną wishlistę swoich autorskich tytułów. Na TOP Wishlist platformy Steam trafił następny projekt studia – Builders of China. Premiera produkcji typu city–building w wersji na komputery stacjonarne planowana jest na drugą połowę 2021 roku. W promowaniu gry z popularnej serii Buiders of… studio wspiera spółka Strategy Labs – twórca tytułu Builders of Egypt. Rolę wydawcy pełni PlayWay. Obecnie LMG zakończyło proces przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i oczekuje wpisu do KRS. Debiut na rynku NewConnect planowany jest w pierwszej połowie przyszłego roku.  Źródło: ISBtech

CI Games: Dokonał przydziału 21 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I, oferowanych podczas sierpniowej emisji akcji po cenie 1,2 zł. W jej ramach do spółki trafiło 25,2 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na produkcję gier w zakresie marek "Lords of the Fallen" oraz "Sniper Ghost Warrior".   Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Kolejny etap rozwoju Unsolved rozpoczęty. Spółka zdecydowała o udostępnieniu użytkownikom urządzeń z systemem iOS aplikacji umożliwiającej darmową grę w bestsellery HOPA z portfolio spółki. Unsolved, rozwijamy od początku roku, sukcesywnie zyskuje na popularności. W ocenie Zarządu giełdowej spółki Unsolved ma potencjał, by stać się filarem biznesu Grupy i skokowo zwiększyć sprzedaż w tym obszarze.   Źródło: spółka

True Games: Zapowiada Gangster Simulator. Będzie to pierwsza gra spod szyldu True Games, nowej spółki deweloperskiej Movie Games, która na bazie sukcesu Drug Dealer Simulatora będzie tworzyć gry o tematyce ulicznej.  Źródło: spółka

Gaming Factory: Ogłosił datę premiery Commander '85. Gra z portfolio wydawniczego spółki 30 września zadebiutuje jednocześnie w wersji na komputery stacjonarne oraz konsole XboxOne. Wraz z ogłoszeniem daty premiery, na platformie Steam, zamieszczony został zwiastun zapowiadający tytuł. Producentem gry jest studio The Moonwalls. Rolę współwydawcy pełni Ultimata Games.  Źródło: ISBnews

Robotyka: Rynek robotyki chirurgicznej w Polsce wzrośnie w latach 2020-2025 ze 166 mln zł do prawie 570 mln zł, co oznacza, że średnioroczny wzrost wartości (CAGR) tego segmentu wyniesie 28%, poinformowała wiceprezes firmy doradczej Upper Finance Joanna Szyman. Dynamika rynku byłaby jeszcze wyższa w razie wprowadzenia osobnego programu finansowania tych procedur przez NFZ, wynika z przygotowanego przez Upper Finance i PMR raportu pt. "Rynek robotyki chirurgicznej w Polsce 2020".   Źródło: ISBnews

Ulga na B+R: Z ulgi na badania i rozwój (B+R) skorzystało w ub.r. ok. 2,5 tys. firm, które odliczyły łącznie ponad 2 mld zł, poinformowała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.   Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Huawei: Chce intensyfikować współpracę z europejskimi uczelniami, w tym w Polsce, poinformował ISBtech szef centrum badań i rozwoju Huawei w Zurichu Bill McColl. Koncern chce także rozbudowywać europejską sieć centrów badawczych. "Europa, pomimo wyzwań, które przed nią stoją, nadal lideruje w wielu obszarach naukowych, jak chociażby w matematyce, biologii, medycynie, materiałach czy optyce. Ma natomiast zaległości w przetwarzaniu danych czy komunikacji. Jest to również okazja dla Huawei, aby jednocześnie wzmocnić, ale i wykorzystać potencjał naukowy Europy do rozwoju systemów komputerowych przyszłości. Chcemy rozwijać współpracę z uczelniami w całej Europie, w tym m.in. w Polsce. Sojusze z uczelniami są dla nas bardzo ważne. Wierzymy w długoterminową współpracę na tym polu" - powiedział ISBtech McColl.  Źródło: ISBtech

DataWalk: Celem nie jest szybkie uzyskanie rentowności, za to zamierza zwiększyć tempo inwestycji i maksymalizować dynamikę wzrostu udziału w rynku, poinformował prezes Paweł Wieczyński. Wysokość oczekiwanych przychodów Data Walk zakontraktowanych do zafakturowania w 2020 r. wynosi obecnie 15 713 tys. zł, podała spółka.   Źródło: ISBnews

OEX: Odnotowało 3,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Źródło: ISBnews

Polkomtel: Operator sieci Plus rozpoczął nabór startupów 5G w ramach Akceleratora S5, podał Plus. Poszukiwane są rozwiązania startupów, które mają pomysł na wykorzystanie technologii 5G. Zgłoszenia można nadsyłać do 21 września 2020 r. , zaś najlepsze rozwiązania zyskają szansę przejścia na wyższy poziom - komercyjnego wdrożenia.  Źródło: ISBnews

Uber: Zobowiązał się do transformacji w bezemisyjną platformę transportową do roku 2040, zapowiedział operator platformy. "W ramach transformacji firma planuje rozwój produktu Uber Green oraz wdrożenie strategii bezemisyjnej we wszystkich 10 000 miastach na 6 kontynentach, w których działa aplikacja. Kolejnym krokiem do realizacji właśnie ogłoszonego zobowiązania, będzie realizowanie aż połowy kursów w siedmiu najważniejszych miastach Europy przez pojazdy elektryczne do 2025 r." – czytamy w komunikacie.  Źródło: ISBnews

Telewizja Polska, Emitel: Prowadzą testy emisji telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2, podały spółki. Pierwszy etap zaplanowany jest wstępnie na 3 miesiące. Sygnał jest emitowany z obiektów Emitel w Krakowie i Katowicach. Jest dostępny dla ponad 6 mln mieszkańców województw śląskiego i małopolskiego. Testy nowego standardu pomogą widzom sprawdzić poprawność odbioru programów, a Emitelowi pozwolą przygotować się do migracji do nowego standardu.  Źródło: ISBnews

Oponeo.pl: Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych w sierpniu 2020 roku wyniosła 44,18 mln zł, co oznacza wzrost o 16% r/r, podała spółka.  Źródło: ISBnews

Microsoft: W ramach wieloletniego programu wsparcia start-upów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), zachęca do udziału w konkursie UiPath Automation Awards 2020. Uczestnictwo w rywalizacji to duża szansa dla firm na wczesnym etapie rozwoju, które chcą zwiększyć skalę działania i zdobyć globalne rynki. W zeszłym roku laureatem konkursu była polska firma Edward.ai, która stworzyła system wykorzystujący algorytmy AI do wsparcia obsługi klienta w systemach CRM. Rodzime start-upy specjalizujące się w tworzeniu rozwiązań do automatyzacji procesów staną w szranki o nagrodę główną w wysokości 50 tys. USD, która przyznana będzie przez Microsoft. Zwycięzcy zostaną również objęci opieką mentorską w zakresie sprzedaży i marketingu oraz wsparciem technicznym przez firmę UiPath – pierwszego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej „dekakorna", czyli młodą firmę, której wartość przekroczyła 10 mld dolarów.  Źródło: spółka

Uber: Do 2040 wszystkie przejazdy zamawiane przez aplikację Uber będą bezemisyjne. W ramach transformacji firma planuje rozwój produktu Uber Green oraz wdrożenie strategii bezemisyjnej we wszystkich 10,000 miastach na 6 kontynentach, w których działa aplikacja. Kolejnym krokiem do realizacji właśnie ogłoszonego zobowiązania, będzie realizowanie aż połowy kursów w siedmiu najważniejszych miastach Europy przez pojazdy elektryczne do 2025 r.  Źródło: spółka

Play: Do zespołu dołączył Martin Stysiak, obejmując stanowisko eksperta ds. public affairs. Jest to nowo utworzone stanowisko w ramach powstałego w zeszłym roku departamentu komunikacji korporacyjnej.  Źródło: spółka

Bolt: Michał Dubisz został Country Managerem Bolt Food, aplikacji do zamawiania jedzenia, w Polsce. Będzie odpowiadał za rozwój aplikacji i jej usług w kraju.  Źródło: spółka

Somfy Polska: Do zespołu dołączył Marcin Kubiszak, obejmując nowo utworzone stanowisko dyrektora marketingu. Jednym z wyzwań stojących przed zespołem, którym będzie zarządzał jest konsolidacja obszarów komunikacji marketingowej oraz product marketingu.  Źródło: spółka

NTT System: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku - Przychody ze sprzedaży 289,4mln PLN - Zysk netto 4,1mln PLN.   Źródło: spółka

Unilever: W I półroczu 2020 r. właściciel marek Dove, CIF, Domestos, Coccolino czy Lipton, istotnie zwiększył globalną sprzedaż poprzez kanał e-commerce. Lokalnie, prym wiodła Polska, która zanotowała najwyższy wzrost w Europie Wschodniej, dostarczając aż 38% całego wzrostu w tym regionie.  Źródło: spółka

ASBISc Enterprises Plc: Podpisał umowę dotyczącą dystrybucji projektu DELL EMC w Serbii, wzmacniając tym samym swoją pozycję dystrybutora wartości dodanej w rejonie Adriatyku.  Źródło: spółka

Poland. Business Harbour: Polska inauguruje program zawierający komplementarny zestaw narzędzi i usług, promujący budowę biznesu Białorusinów na terytorium RP, w oparciu o wiedzę, nowoczesne standardy i bliskie relacje handlowe z sąsiadami oraz światem. Program Poland. Business Harbour to czteroelementowy pakiet, ułatwiający freelancerom, startupom, MŚP, jak i dużym firmom bezproblemową relokację na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rozwoju i Polska Agencja Inwestycji i Handlu, we współpracy z GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Startup Hub Poland.   Źródło: spółka

Simple: Odnotowało 1,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 0,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,51 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 20,52 mln zł rok wcześniej.   Źródło: ISBnews

Wasz Sklep SPAR: Z dniem 10 września 2020 roku do zespołu zarządzającego dołączył Tomasz Waligórski, który obejmie stanowisko dyrektora handlowego (CCO-Chief Commercial Officer). Będzie on odpowiedzialny za takie obszary, jak: zakupy i jakość, marka własna SPAR, marketing, zarządzanie asortymentem i cenami oraz e-commerce. Zostanie on również powołany na członka zarządu spółki.  Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Nexera: Rozszerza zasięg swojej sieci szerokopasmowej w województwie świętokrzyskim. Firma sfinalizowała zakup infrastruktury światłowodowej od firmy Telcent, obejmującej 1500 gospodarstw domowych zlokalizowanych w gminie Jędrzejów. To już druga transakcja pozyskania aktywów, którą Nexera przeprowadziła w 2020 r.  Źródło: ISBnews

Daftcode: Uruchamia startup w branży turystycznej. Spółka Stery, pomimo pandemii, w sześć miesięcy przeszła od fazy pomysłu przez pozyskanie Grupy eSky jako partnera strategicznego aż po znalezienie pierwszego inwestora, a większość prac nad startupem odbywała się zdalnie. Stery ma pomóc firmom w organizacji podróży służbowych i pozwoli zaoszczędzić na rezerwacji lotów czy hoteli.  Źródło: spółka

Oponeo: Rockbridge TFI zmniejszył udział w spółce do 4,65% z 5,002%.  Źródło: spółka

SoftBlue: Skierowało prywatną emisję akcji do swojego partnera biznesowego, firmy InventionMed i wyemitowało 19 mln akcji serii E w ramach kapitału docelowego po cenie 1,42 PLN za akcje. Tym samym spółka zwiększyła udział w akcjonariacie InventionMed do 50 proc. Jednocześnie InventionMed objęło 19 mln akcji SoftBlue. Ponadto bydgoska firma IT uruchomiła program motywacyjny, w ramach którego wyemitowała 2,6 mln warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D, z czego 1,2 mln warrantów zamieniła na akcje. Walory zostały objęte przez kilkanaście osób fizycznych, w tym przez pracowników i współpracowników firmy.  Źródło: spółka

Labo Print: Podpisał list intencyjny w sprawie nabycia większościowego pakietu akcji firmy Reakcja Flagi Reklamowe Strony określiły warunki zawarcia transakcji, na podstawie których Labo Print nabędzie 50%+1udział w Reakcji za kwotę 1,05mln zł.   Źródło: spółka

KBJ: Zawarł z Danielem Gawłem-Karwatką umowę inwestycyjną, na mocy której KBJ objęła 32% udziałów w BTech Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu. BTech będzie spółką stowarzyszoną KBJ i będzie konsolidowana z emitentem metodą praw własności. Całkowita wartość umowy wynosi 1,1 mln zł, z czego ok. połowa wartości umowy pokrywana jest przez KBJ gotówką w dacie Umowy, pozostała część w terminie do 2 lat od daty transakcji zostanie pokryta gotówką lub akcjami KBJ, w zależności od decyzji zarządu emitenta. BTech osiągnęła w 2019 roku 7,4 mln zł przychodów. Zarząd emitenta szacuje, że w roku 2020 BTech zrealizuje przychody powyżej 8 mln zł.  Źródło: spółka

MZN Property: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę w sprawie wycofania akcji MZN Property z obrotu na rynku głównym GPW, podało MZN Property. 1 września br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wycofanie akcji MZN Property z obrotu na rynku głównym GPW z dniem 14 września.  Źródło: ISBnews

Dadelo: Należąca do Grupy Oponeo spółka złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z rozważaną przez spółkę pierwszą ofertą publiczną i rozpoczęciem notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Dadelo jest jednym z największych podmiotów działających na polskim rynku e-commerce wyspecjalizowanym w sprzedaży rowerów, części i akcesoriów oraz odzieży rowerowej. Spółka prowadzi sprzedaż online przez sklep internetowy działający pod marką centrumrowerowe.pl.   Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

BLIK: Zanotował najwyższy wskaźnik indexu siły marki Brand Power w kategorii płatności - na poziomie 37% w II kw. br., wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar. 3/4 użytkowników bankowych aplikacji mobilnych zadeklarowało, że korzysta - przynajmniej czasami - z BLIK-a, kolejne 23% zna markę, mimo, że jeszcze nie korzysta z usługi.  Źródło: spółka

Sygnity: Konsorcjum z Makeitright podpisało ze spółką Aplikacje Krytyczne umowę ramową, której przedmiotem jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień wykonawczych na świadczenie przez wykonawcę kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego, podała spółka. Limit wynagrodzenia z tytułu realizacji umów wykonawczych wyniesie ok. 12,9 mln zł brutto.  Źródło: spółka

COIG: Spółka zależna Wasko podpisał umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Wdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów w ramach realizacji Projektu 'Nowoczesna Policja dla Małopolski'", podała spółka.  Źródło: ISBnews

Colliers International: We współpracy z firmą Upflex, wprowadza na globalny rynek biurowy nową usługę - Colliers Mobility Pass - wirtualną platformę, która pozwala rezerwować przestrzenie coworkingowe za pośrednictwem łatwej w nawigacji aplikacji na smartfony. Przestrzenie elastyczne są doskonałym uzupełnieniem posiadanych bądź wynajmowanych przez firmy biur, a Colliers Mobility Pass to dostęp do globalnej sieci ponad 5 000 przestrzeni w 70 krajach.  Źródło: spółka

Logitech: Ogłosił premierę zestawu MK295 Silent Wireless Combo – trwałego i wygodnego sprzętu z nową opatentowaną technologią SilentTouch, która usuwa 90% odgłosów pisania i klikania w porównaniu z Logitech MK270.  Źródło: spółka

Samsung: Na polskim rynku debiutuje kolejny telewizor z kategorii Lifestyle. The Serif ma przyciągać innowacyjnym wzornictwem, a ponieważ został zaprojektowany zgodnie z konceptem 360 design.   Źródło: spółka

Play: Poszerzył ofertę telewizji internetowej Play TV Oferta powiększyła się o nieodpłatne kanały TVP 1, TVP 2, TVP 3 Warszawa, TVN i TV Puls.  Źródło: spółka

Sony: W październiku udostępni kolejne rozwiązanie chmurowe: Media Analytics Portal. Rozwiązanie sprawi, że możliwości te znajdą się na wyciągnięcie ręki. Zapewni automatyzację procesów oraz dodatkowo pozwoli na oszczędność czasu i zwiększenie efektywności. Media Analytics Portal uzupełnia obecną ofertę chmurowych rozwiązań Sony, dzięki którym stacje telewizyjne i twórcy treści mogą zastąpić nieliniowe systemy rozwiązaniami w pełni rozproszonymi i opartymi na chmurze. Organizując transmisję na żywo z koncertu, festiwalu lub wydarzenia z życia firmy, można skorzystać z działającego w chmurze miksera produkcyjnego Sony Virtual Production, który zapewnia obsługę wielu kamer bez żadnej dedykowanej infrastruktury. Dzięki modelowi opłat za rzeczywiste wykorzystanie (pay as you go) użytkownik może używać miksera odpowiednio do własnych potrzeb. W październiku 2020 r. pojawi się nowa wersja z takimi możliwościami, jak wejście współdzielonego ekranu, wejście kamery internetowej, lista odtwarzania ujęć i wiele innych. „W tym wyjątkowym roku byliśmy świadkami ogromnych wyzwań, przed jakimi stanęła cała branża medialna, a także  ogromnej energii i kreatywności, z jaką pokonywano te wyzwania, by dostarczać znakomite materiały odbiorcom o coraz większych oczekiwaniach. Obecnie widzimy, że klienci odchodzą od doraźnych środków, zastosowanych wskutek nagłej zmiany sytuacji na początku lata, na rzecz trwalszych rozwiązań wprowadzanych poprzez długoterminowe inwestycje i oparte na technologiach 5G, AI i IP. Firma Sony współpracuje z klientami, dostarczając innowacyjne technologie, zwłaszcza z dziedziny rozwiązań zdalnych i chmurowych. Służy także wiedzą i doświadczeniem — mówi Hiroshi Kajita, dyrektor działu Media Solutions w Sony Professional Solutions Europe. Sony zapowiedziało także wprowadzenie na ryn ek trzech projektorów do kina domowego z panelami SXRD o natywnej rozdzielczości 4K. Źródło: spółka

ESL: Mistrzostwa Polski Jesień 2020, w której najlepsze polskie zespoły Counter-Strike: Global Offensive powalczą ze sobą o część z puli nagród wynoszącej 50 000 zł oraz cenne awanse do międzynarodowych turniejów.  Źródło: spółka

MediaMarkt: Sieć postanowiła wesprzeć placówki oświatowe w rozwiązywaniu tego problemu poprzez przekazanie 100 laptopów najbardziej potrzebującym podstawówkom w Polsce. 10 szkół z najlepszym wynikiem w ogólnopolskim głosowaniu klientów otrzyma od MediaMarkt po 5 laptopów, 10 kolejnych placówek wybierze komisja konkursowa. „Dla wielu z nas nieograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu wydaje się czymś oczywistym, tymczasem w wielu szkołach jest on ograniczony. Mając świadomość, jak korzystanie z nowych technologii ułatwia poznawanie świata i zdobywanie wiedzy, postanowiliśmy wesprzeć 20 szkół podstawowych na terenie całej Polski i przekazać im laptopy" – mówi Alpay Güner, prezes MediaMarktSaturn Polska.  Źródło: spółka

Vertiv: Koszty przestojów pracy centrów danych sięgają nawet setek tysięcy dolarów. Na niezawodnym działaniu tego typu obiektów polega wiele gałęzi gospodarki: sektor bankowy, usługi IT, firm telekomunikacyjne, branża usługowa czy komunalna. Eksperci z firmy wskazują najważniejsze obszary, które pozwalają uniknąć przestojów oraz zoptymalizować pracę centrów danych. Wśród nich znajdują się m.in. zabezpieczenie systemu zasilania awaryjnego, poprawa wydajności chłodniczej czy optymalizacja wydajności instalacji elektrycznej. Vertiv został sklasyfikowany przez analityków Omdia jako jeden z wiodących producentów na rynku prefabrykowanych modułowych (PFM) centrów danych, z drugim co do wielkości udziałem w rynku na świecie. W opublikowanym przez Omdia na początku 2020 r. raporcie „Prefabrykowane modułowe centra danych" oszacowano wartość tego rynku na ponad 1,2 mld USD w 2018 r., zaś wzrost liczby wdrożeń w 2019 r. na ponad 65%. Analitycy powiązali ten silny wzrost z kilkoma czynnikami, m.in. ze skalowalnością, szybkością wdrożeń oraz korzyściami płynącymi z możliwości montażu i integracji poza siedzibą klienta.  Źródło: spółka

Cisco: W minionym roku szkolnym najwięcej uczniów i studentów spośród wszystkich krajów UE, które brały udział w programie edukacyjnym Cisco Networking Academy, pochodziło z Polski. Młodzi Polacy najliczniej w całej UE zdobywali umiejętności cyfrowe niezbędne do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na specjalistów ICT, uczestnicząc w zajęciach w szkołach, na uczelniach i kursach online. W globalnej klasyfikacji uczestników programu Cisco Networking Academy Polska zajęła 10. miejsce. To doskonały wynik, gdyż wyżej znalazły się jedynie kraje o znacznie większej liczbie ludności, takie jak Chiny, Stany Zjednoczone czy Brazylia.  Źródło: spółka

GIAP: Wzrasta zapotrzebowanie na cyfrowe mapowanie dróg. Technologia ta będzie już niedługo wykorzystywana powszechnie przez administrację publiczną oraz GDDKiA. Pilotażowy projekt przeprowadzony będzie w gminie Lubawa na Mazurach. GIAP wspólnie z estońskim startupem EyeVi Technologies zrealizują projekt mapy 3D o wysokiej rozdzielczości do analizy, zarządzania i planowania prac budowlanych i remontowych. Dzięki połączeniu kompetencji czas przetwarzania danych skrócony zostanie kilkanaście razy. Rynek usług mapowania cyfrowego w Polsce według wstępnych szacunków sięga 300 mln zł.  Źródło: spółka

Straal: Poszerzył ofertę o nową funkcjonalność, jaką są wypłaty na kartę w trybie rzeczywistym (OCT). Jest to globalne rozwiązanie, umożliwiające szybkie i swobodne przesyłanie środków do posiadaczy kart płatniczych, która ma zastosowanie w wielu branżach - od portfeli elektronicznych przez MaaS (Mobility as a Service). Proces odbywa się z zachowaniem najwyższego poziomu zabezpieczeń globalnych sieci płatniczych oraz mechanizmów szyfrujących dostarczanych przez Straal, zaznacza firma.  Źródło: spółka

Huawei: Nawigacja TomTom GO dołączyła do AppGallery i jest dostępna dla użytkowników najnowszych smartfonów i tabletów Huawei opartych o Huawei Mobile Services, autorski ekosystem marki. To już kolejna aplikacja z mapami i nawigacją, która jest w pełni zintegrowana z HMS.  Źródło: spółka

Cyfrowy Polsat: Przygotował „zupełnie nową, prostą i elastyczną" ofertę telewizyjną. W ramach telewizji satelitarnej oraz telewizji kablowej IPTV dostępne są teraz nowe pakiety podstawowe: pakiet S, pakiet M i pakiet L, do których można swobodnie dobrać dodatkowe pakiety tematyczne. Dodatkowo, klient otrzyma 1 miesiąc pełnej oferty m.in. z kanałami HBO, Eleven Sports i Polsat Sport Premium bez opłat, możliwość wyboru między nowoczesnymi dekoderami z funkcjami umożliwiającymi oglądanie telewizji na własnych zasadach już od 1 zł oraz mobilną aplikację Cyfrowy Polsat GO.  Źródło: spółka

Nanovo: Bartosz Grabowski, R&D Director w Nanovo, wskazuje że fakt, że w przypadku edge computing przetwarzanie danych odbywa się lokalnie, a nie w chmurze, może mieć znaczenie dla doświadczenia użytkownika danej nieruchomości. Dodatkowo edge computing ogranicza ilość generowanych i przesyłanych w sieciach danych, co pozytywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa informacji. A stanie się to tym bardziej kluczowe, jak będzie rosła liczba aplikacji odpowiedzialnych za poszczególne funkcje np. nieruchomości biurowych czy handlowo-usługowych.   Źródło: spółka

Avis Budget Group: Wprowadza „Digital Check-In", aby maksymalne ograniczyć kontakt między obsługą wypożyczalni samochodów i wynajmującym.  Źródło: spółka

Tauron: Ponad 300% więcej klientów Tauron Ciepło skorzystało w ciągu ostatnich sześciu miesięcy z elektronicznych form kontaktu. Największy wzrost odnotowano wśród korzystających z e-faktury, a jednocześnie prawie 50% więcej klientów skorzystało z elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK).  Źródło: spółka

Santander Bank Polska: Jak podał, jako pierwszy bank w Polsce wdrożył CRM oparty o chmurę, korzystając z systemów Salesforce CRM. Nowa platforma ma zapewnić jeszcze lepszą i szybszą obsługę klientów firmowych, a bankierzy zyskają m.in. zdalny dostęp do wszystkich najważniejszych informacji dotyczących spraw klientów.  Źródło: spółka

Office Depot Europe: Dostawca materiałów biurowych i usług biznesowych obecny w 27 europejskich krajach, rozszerza strategiczną współpracę z SAP i wdraża liczne rozwiązania chmurowe SAP Customer Experience, które zastąpią wykorzystywane dotychczas systemy. Partnerstwo SAP ma wspomóc firmę w procesie cyfrowej transformacji – usprawnieniu działań na rynku e-commerce i kreowaniu lepszych doświadczeń zakupowych klientów.  Źródło: spółka

Revolut: Wszedł na rynek japoński. „Mieszkańcom kraju kwitnącej wiśni obiecał tańsze przewalutowania i transfery międzynarodowe", wskazano.  Źródło: spółka

Audioteka: W ramach akcji "Usłysz kulturę" zdecydowała się przeznaczyć 4 mln zł na sfinansowanie autorskich produkcji audio. Pierwsze scenariusze zostały już wybrane i są realizowane.  Źródło: spółka

Carsmile: Liczba samochodów dostępnych na platformie przekroczyła barierę tysiąca. Tylko w tym salonie internetowym użytkownicy znajdą modele aż 30 marek.  Źródło: spółka

T-Mobile: Ruszyła przedsprzedaż najnowszego smartfona firmy Samsung – składanego Galaxy Z Fold2 5G, który odznacza się nie tylko odważnym designem, ale i licznymi nowinkami technologicznymi. Przedsprzedaż flagowca skierowana jest zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych TMobile i potrwa do 17 września. Dzień później rozpocznie się standardowa sprzedaż tego modelu oraz wysyłka zamówionych urządzeń. Deutsche Telekom B2B Europe wprowadza nowe rozwiązanie: usługi SDWAN, upraszczające budowę sieci rozległych oraz umożliwiające lepszą integrację z chmurą. Nowa usługa jest także dostępna w Polsce pod nazwą SD-WAN od T-Mobile.  Źródło: spółka

Ardigen: Firma stosująca technologie sztucznej inteligencji (AI) w rozwoju nowoczesnej medycyny spersonalizowanej, zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę na dofinansowanie autorskiego projektu. Spółka otrzyma 12 mln zł na stworzenie technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję do projektowania receptorów TCR jako kluczowego składnika nowoczesnych przeciwnowotworowych immunoterapii komórkowych TCR-T. Całkowity budżet projektu opiewa na kwotę ponad 20 mln zł i będzie prowadzony przez trzy lata.  Źródło: ISBnews

MSI: Zaprezentowało pierwszą w historii firmy serię laptopów biznesowych „Business and Productivity". Dodatkowo MSI zapowiedziało inne ciekawe modele, w tym MSI Summit E13 Flip, czyli notebooka z wyświetlaczem, który obraca się o 360 stopni. Nowe notebooki wyróżnia zwiększona mobilność i wydajność, dzięki zastosowaniu najnowszej, 11. generacji procesorów firmy Intel oraz najpotężniejszych zintegrowanych kart graficznych w historii Intela – Intel iRIS Xe. Oba podzespoły znalazły się w smukłej, aluminiowej obudowie, spełniającej wojskowe standardy wytrzymałości. Z kolei moduł TPM 2.0 gwarantuje bezpieczeństwo klasy korporacyjnej, w celu zapewnienia poufności danych biznesowych.  Źródło: spółka

TCL: Podczas targów IFA zaprezentował najnowszy Inteligentny Procesor Audiowizualny 2020, wykorzystując w pełni potencjał technologii TCL QLED i Mini-LED. Premiera procesora AiPQ drugiej generacji potwierdza strategię firmy TCL nazwaną AIxIoT, która dostarcza użytkownikom innowacyjne możliwości dzięki udoskonaleniom w zakresie wyświetlania.  Źródło: spółka

M/platform: Upowszechnia nową aplikację mobilną wspierającą sprzedaż w małych, tradycyjnych sklepach na terenie całego kraju.  Źródło: spółka

Infobip: Nowe rozwiązanie – Moments – jest kompleksowym rozwiązaniem optymalizującym i automatyzujące proces zaangażowania klienta. Rozwiązanie zaproponowane przez Infobip umożliwia marketerom budowanie trwałych relacji z klientami w ramach szerokiego zakresu najpopularniejszych na świecie cyfrowych kanałów komunikacji.  Źródło: spółka

Kinder: Wprowadza nową aplikację mobilną Applaydu, w której królują ożywione zabawki z Kinder Niespodzianki! Aplikacja została opracowana wspólnie z pedagogami z Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz z francuskim producentem gier Gameloft for brands. Celem aplikacji jest zachęcenie rodziców i ich dzieci do wspólnego, wzmacniającego więzi spędzania czasu, w trakcie którego będą oni mogli razem bawić się i odkrywać nowe doświadczenia. Środowiska, postacie i opowieści są przemyślane i zbudowane tak, aby pobudzać wyobraźnię dzieci i stymulować ich zdolność do uczenia się nowych rzeczy.  Źródło: spółka

Kaufland: Rozpoczął internetową sprzedaż produktów we współpracy z firmą Everli, realizującą i dostarczającą zakupy online, podała sieć. Pierwsi z nowego rozwiązania mogą korzystać klienci z Wrocławia.   Źródło: ISBnews

Pyramid Games: Notowany na NewConnect producent gier wideo z grupy PlayWay stworzył e-sportową wersję gry Rover Mechanic Simulator. Tytuł w nowej odsłonie po raz pierwszy zostanie zaprezentowany na rozpoczynającym się dziś e-turnieju ERC Rover Mechanic Challenge, opartym na jedynym na świecie symulatorze naprawy łazików marsjańskich. Po zakończeniu zawodów, których współorganizatorem jest Pyramid Games, gra będzie dostępna dla wszystkich. Studio jednocześnie pracuje nad kilkoma grami na zlecenie, a także autorskimi tytułami, z których największą uwagę przyciąga Occupy Mars: The Game.    Źródło: spółka

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas