Menu
A+ A A-

Rząd będzie mógł zmienić przeznaczenie pieniędzy unijnych - COVID-19 Wyróżniony

Projektowane w ustawie rozwiązania będą finansowane w ramach środków, które zostały już przypisane do realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich w ramach programów operacyjnych, lub środków podlegających reużyciu Projektowane w ustawie rozwiązania będą finansowane w ramach środków, które zostały już przypisane do realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich w ramach programów operacyjnych, lub środków podlegających reużyciu mat.pras

Rząd przyjął w trybie obiegowym Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Projekt ten został już skierowany do Sejmu.

"Projektowana ustawa wprowadza regulacje, których celem jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią SARS-CoV-2, zwanej dalej COVID-19. Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania dają podstawę prawną instytucjom uczestniczącym w systemie wdrażania środków europejskich do elastycznego podejścia we wdrażaniu i realizacji projektów objętych dofinansowaniem w ramach programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19" - czytamy w uzasadnieniu.

Projekt ustawy uwzględnia szczególne okoliczności, w jakich znaleźli się wnioskodawcy programów operacyjnych i beneficjenci realizujący projekty, na których negatywnie wpłynie wystąpienie COVID-19. Z uwagi na wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności projektowana ustawa wprowadza regulacje stanowiące odstępstwa i wyjątki od obowiązujących zasad wdrażania, realizacji i rozliczania projektów w ramach programów operacyjnych, wskazano także.

Projekt ustawy wprowadza m.in. możliwość wydania, zmiany lub zawieszenia wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w trybie wyjątkowym, a także reguluje możliwość zmiany kryteriów wyboru projektów w każdym czasie oraz stosowanie odstępstw od zatwierdzonych kryteriów w trakcie realizacji projektu. Przewidziane są również odstępstwa w zasadach przeprowadzania konkursu oraz naboru wniosków w trybie pozakonkursowym, w szczególności wydłużają terminy przewidziane w ustawie wdrożeniowej na składanie wniosków o dofinansowanie, jak też możliwość aktualizacji harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów.

"Projektowane w ustawie rozwiązania będą finansowane w ramach środków, które zostały już przypisane do realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich w ramach programów operacyjnych, lub środków podlegających reużyciu. Rozwiązania te mają posłużyć instytucjom uczestniczącym w systemie wdrażania środków europejskich lub środków podlegających reużyciu do bardziej elastycznego podejścia do zagrożeń dla prawidłowej realizacji projektów będących następstwem wystąpienia COVID-19, a jednocześnie pozwolą uwzględnić szczególne okoliczności, w jakich znaleźli się beneficjenci realizujący projekty, na które negatywnie wpłynęło wystąpienie COVID-19" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

"Zaproponowane w projekcie rozwiązania wpisują się w podejmowane przez Rząd RP działania związane z rządowym pakietem antykryzysowym, który zostanie wprowadzony w drodze specustawy gospodarczej mającej na celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19. Projektowana ustawa będzie stanowiła specustawę regulującą zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności w związku z wystąpieniem COVID-19" - podkreślono także w uzasadnieniu.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas