Logo
Wydrukuj tę stronę

Dodatkowe możliwości dofinansowania kosztów z zakresu B+R Wyróżniony

Dodatkowe możliwości dofinansowania kosztów z zakresu B+R fot. freeimages.com

Końcówka 2019 r. obfituje w możliwości pozyskania dofinansowania kosztów projektów i infrastruktury badawczo-rozwojowej. Szanse mają również firmy z Mazowsza.

Firmy z woj. mazowieckiego w ostatnim czasie mogły ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie kosztów projektów badawczo–rozwojowych (B+R) jedynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – informuje firma doradcza Deloitte Polska. W najbliższych miesiącach pojawią się dodatkowe możliwości również dla projektów zlokalizowanych w tym regionie. 14 sierpnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”. Konkurs dla województwa mazowieckiego ruszył 23 sierpnia 2019 r. – poinformowała firma Deloitte Polska.

Projekty zlokalizowane w pozostałych 15 województwach będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Szybka Ścieżka) – nabór wniosków rozpocznie się 16 września 2019 r. W ramach Szybkiej Ścieżki przewidziano również konkursy tematyczne dedykowane projektom B+R dotyczącym tworzyw sztucznych, technologii kosmicznych, innowacyjnych nawozów przyjaznych środowisku oraz urządzeń grzewczych. W ramach tych konkursów bezzwrotną dotację uzyskać mogą projekty zlokalizowane w całej Polsce.

Beneficjami dotacji w ramach wszystkich konkursów mogą być przedsiębiorstwa oraz konsorcja, w tym z udziałem jednostek naukowych. Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe prowadzić muszą do innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju. Wsparciu podlegać mogą także prace przedwdrożeniowe. Dodatkowo, 26 września 2019 r. rozpocznie się kolejny już nabór wniosków w ramach Działania 2.1 POIR – wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Konkurs dedykowany jest przedsiębiorcom (bez względu na wielkość) planującym tworzenie lub rozwój Centrów B+R poprzez zakup infrastruktury niezbędnej do prowadzenia prac B+R. O środki mogą ubiegać się również przedsiębiorcy z woj. mazowieckiego.

Proces oceny wniosków został zaplanowany tak, aby potencjalni Beneficjenci otrzymali informację w ciągu 90 dni od zamknięcia rundy/naboru (75 dni w przypadku Działania 2.1).
Terminy naborów:

  • Ścieżka dla Mazowsza od 23.08.2019 r. do 23.09.2019 r.
  • Szybka Ścieżka – konkurs ogólny od 16.09.2019 r. do 16.12.2019 r.
  • Szybka Ścieżka – Tworzywa sztuczne oraz Technologie kosmiczne od 02.09.2019 r. do 15.11.2019 r.
  • Szybka Ścieżka – Innowacyjne nawozy przyjazne środowisku oraz Urządzenia grzewcze od 14.11.2019 r. do 14.01.2020 r.
  • Działanie 2.1 od 26.09.2019 r. do 14.10.2019 r.
Realizacja i wykonanie Fanaberie.eu