Menu
A+ A A-

Coraz gorsza jakość powietrza na terenach wiejskich Wyróżniony

Coraz gorsza jakość powietrza na terenach wiejskich fot. Pexels.com

Polska jest jedynym państwem UE, gdzie wykazywany jest trend wzrostowy udziału tzw. pyłu zawieszonego PM10 na terenach wiejskich - wynika z najnowszego raportu „Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na terenach wiejskich” przygotowanego przez Institute for Security, Energy and Climate Studies (ISECS) Polska na zlecenie Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP).

- Smog to cichy zabójca, który grasuje po naszych wsiach i małych miasteczkach Co roku wywołane nim choroby zabijają 400 000 Europejczyków, w tym 45 000 Polek i Polaków. Problem jest szczególnie palący na terenach wiejskich, zamieszkanych w Polsce przez ponad 15 mln ludzi – mówi Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego oraz przewodniczący Rady Programowej Fundacji EFRWP.

W Polsce prawie 90 proc. domów jednorodzinnych na wsi ogrzewanych jest paliwami stałymi. To właśnie najgorszej jakości opał  odpowiada za fatalną jakość powietrza na polskiej wsi.

Domy jednorodzinne, stanowią prawie 60 proc. wszystkich budynków na obszarach wiejskich. Większość z nich wyposażona jest w węglowe piece zasypowe o przestarzałej technologii generujące dziesięciokrotnie więcej pyłów niż piece najnowszej generacji. A smog to przede wszystkim konsekwencja tzw. niskiej emisji, która wynika głównie ze spalania opału w piecach, kominkach i podobnych paleniskach. Jeżeli do tego dodamy, że na wsiach wykorzystywany jest opał niskiej jakości, ale także, niestety, dalej śmieci i tworzywa sztuczne, to mamy czytelną diagnozę przyczyn smogu na terenach wiejskich – mówi Krzysztof Podhajski, Prezes Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

O ile dzięki wdrażanemu od września 2018 roku rządowemu programowi „Czyste Powietrze” i zakładanej w nim kompleksowej termomodernizacji budynków jednorodzinnych uda się zredukować emisję głównych składników smogu, to dopiero wymiana źródeł ciepła na zerooemisyjne pomoże zmniejszyć ten poziom prawie dwukrotnie, tj. benzo(a)piremu o 78 proc., pyłów PM2,5 o 41 proc. i pyłów PM10 o 40 proc.

Zdaniem ekspertów kompleksowa modernizacja budynków wraz z zastosowaniem pompy ciepła wspartej instalacją OZE (odnawialne źródła energii) i działającą w systemie prosument, (w którym prąd jest wytwarzany przez jego odbiorców dzięki np. ogniwom fotowoltaicznym) stanowi najtańsze źródło pozyskania ciepła.

 -Powinien to być obecnie pożądany i modelowy sposób pozyskiwania ciepła z perspektyw administracji publicznej, której priorytetem jest walka ze smogiem. Obecnie tylko taki model technologiczny daje trwałe i odczuwalne ograniczenie zjawiska smogu – dodaje dr Krzysztof Księżopolski, Prezes ISECS, autor raportu.

Rozwijając odnawialne źródła energii – a zwłaszcza energetykę prosumencką – na obszarach wiejskich w Polsce i całej Unii Europejskiej, mamy szansę zrealizować jednocześnie trzy niezwykle istotne cele. Po pierwsze, osiągnąć zaplanowany 32 proc. udział OZE w unijnym koszyku energetycznym do roku 2030. Po drugie, wypełnić zobowiązania nałożone przez Porozumienie Paryskie. I po trzecie, najważniejsze: poskromić smog – mówi Jerzy Buzek.

Raport „Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na terenach wiejskich” to kolejna inicjatywa Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Od 2016 roku Fundacja jest również organizatorem cyklu międzynarodowych konferencji „Energia, Środowisko, Rolnictwo” poświęconego problematyce bezpieczeństwa energetycznego, środowiska i rolnictwa – fundamentom zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Ich celem jest wypracowanie rozwiązań służących zmniejszeniu ubóstwa energetycznego na terenach wiejskich, podnoszeniu stanu świadomości ekologicznej, aktywizacji lokalnych społeczności oraz ożywieniu gospodarczemu na polskiej wsi.   

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas