Menu
A+ A A-

Statystyki Sądu Arbitrażowego w 2018 roku Wyróżniony

Statystyki Sądu Arbitrażowego w 2018 roku fot. Pixabay

158 nowych spraw wpłynęło w ubiegłym roku do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Ponad 10 proc. z nich miała charakter międzynarodowy. W 2018 r. arbitrzy wydali 131 decyzji kończących postępowanie.

Najczęściej arbitrzy zajmowali się sporami dotyczącymi sprzedaży, obrotu handlowego i komisu – to 29,11 proc. ogółu wszystkich postępowań prowadzonych w ubiegłym roku przez Sąd Arbitrażowy (46 spraw). Kolejna grupa to najem, dzierżawa – 23,42 proc. (37 spraw). Usługi (w tym usługi finansowe) to 22,78 proc. postępowań (36 spraw), a budownictwo (roboty budowlane) – 15,19 proc. (24 sprawy).

Sąd polubowny rozstrzygał także 1 spór z zakresu prawa spółek (corpo) – co stanowi 0,63 proc. ogółu spraw prowadzonych przez SA przy KIG. 8,86 proc. (14 spraw) to spory z innych kategorii.

89,24 proc. wszystkich postępowań prowadzonych w 2018 roku przez Sąd Arbitrażowy to sprawy krajowe, a 10,76 proc. – sprawy zagraniczne.

- W minionym roku udało nam się maksymalnie skrócić czas trwania arbitrażu. Wszystko dzięki wprowadzonemu w połowie 2018 roku przepisowi regulującemu szybką ścieżkę proceduralną. Szybkość postępowania i przewidywalny z góry czas wydania rozstrzygnięcia, to z punktu widzenia przedsiębiorców bardzo istotne czynniki. Doceniają oni także doświadczenie w sporach oraz szeroki wachlarz arbitrów orzekających w naszym Sądzie – mówi Agnieszka  Durlik, dyrektor generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

W założeniu procedury przyspieszone tworzy się do rozwiązywania drobnych i nieskomplikowanych sporów. SA przy KIG do procedury przyspieszonej automatycznie kieruje sprawy o wartości przedmiotu sporu (WPS) nieprzekraczającej 80 tys. zł. W pozostałych przypadkach nastąpi to, jeżeli strony wyrażą na to zgodę. Niezależnie od WPS, na każdym etapie postępowania, strony mogą podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania procedury przyspieszonej, co jest równoznaczne z rozpoznaniem sprawy na zasadach ogólnych. Postępowanie przyspieszone to także znacznie krótsze terminy poszczególnych czynności i uproszczony podstawowy tryb procedowania. W ramach procedury przyspieszonej wyrok  powinien zostać wydany w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia lub podpisania protokołu posiedzenia organizacyjnego.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie został powołany 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych.

Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Jest najbardziej uznanym i renomowanym stałym sądem polubownym w Polsce, a jego popularność w tej części Europy wciąż rośnie. Na liście arbitrów, oprócz najlepszych polskich prawników, figurują także nazwiska zagranicznych specjalistów od arbitrażu. Sąd administruje również postępowania ad hoc stosownie do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL, prowadzi mediacje, zajmuje się również promocją idei arbitrażu w środowiskach akademickich i gospodarczych.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zawarł szereg porozumień o współpracy z instytucjami arbitrażowymi znanymi na całym świecie. Jest członkiem  i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie.

Sąd arbitrażowy może rozstrzygać we wszystkich sporach o prawa majątkowe lub niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Wydany przez arbitrów wyrok ma moc wyroku sądu państwowego.

Ostatnio zmienianyczwartek, 21 luty 2019 11:51
Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas