Menu
A+ A A-

Biotechnologia jest szansą dla polskiej gospodarki

Biotechnologia jest szansą dla polskiej gospodarki

Rozwój krajowego sektora biotechnologicznego w Polsce, zainicjowany przez rządowy Program Rozwoju Biotechnologii, był jednym z najważniejszych tematów rozmów ekspertów podczas II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP.

Biotechnologia stanowi jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki na świecie.

Wartość tego rynku na koniec 2017 r. szacuje się na 414 mld dolarów. Podczas, gdy w 2013 r. wynosiła 270,5 mld dolarów.

Szczególne miejsce zajmuje tu biotechnologia medyczna. Firm farmaceutyczne w Europie przeznaczają na badania i rozwój ok. 16 proc. przychodów na badania i rozwój, z czego duża część to właśnie inwestycje w biotechnologię.

Wartość rynku leków biotechnologicznych w 1999 roku wynosiła jedynie 5 proc., w 2004 r. już 20 proc., a w 2010 roku osiągnęła 50 proc. To pokazuje bardzo dynamiczny trend rozwojowy. Zgodnie z nowym raportem Grand View Research szacuje się, że do 2025 r. światowy rynek biotechnologii osiągnie 727,1 mld USD, z czego około 60 proc. generować będzie branża farmaceutyczna.

Rozwój sektora biotechnologicznego wpisuje się w podstawowe założenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W 2015 r. w Polsce prowadziło działalność w dziedzinie biotechnologii 160 przedsiębiorstw, a nakłady poniesione na działalność B+R wyniosły 850 mln zł.

Kluczowym elementem sektora biotechnologicznego w Polsce jest sektor biofarmaceutyczny. Jego rozwój w dużej mierze może wesprzeć transfer know-how od międzynarodowych innowacyjnych firm farmaceutycznych, a także wsparcie przez ten sektor szerokiej komercjalizacji produktów krajowych firm biotechnologicznych.

- Biorąc pod uwagę specyfikę procesu rozwoju nowych leków czy wielkość niezbędnych inwestycji, należy zastanowić się nad rolą innowacyjnych firm farmaceutycznych. Ich aktywność badawczo-rozwojowa, kadry o wysokich kompetencjach czy współpraca z ośrodkami badawczymi wpływają na transfer wiedzy istotny do budowy odpowiedniego ekosystemu biznesowego. Odpowiedzialny rozwój to także mądre inwestycje – podkreśla Dorota Hryniewiecka-Firlej, wiceprezydent Pracodawców RP i prezes zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Na tle innych państw Europy poziom innowacyjności polskiej gospodarki jest stosunkowo niski. Nasz kraj zajmuje 23. miejsce w rankingu European Innovation Scoreboard 2016 tworzonym przez Komisję Europejską. Indeks innowacyjności jest w Polsce dwa razy niższy niż u liderów rankingu - krajów skandynawskich, Niemiec i Holandii.

Eksperci zgodnie twierdzą, że szybki i stabilny rozwój polskiej gospodarki musi w dużej mierze być oparty na podnoszeniu jej innowacyjności. W tym kontekście branża farmaceutyczna, w tym, w szczególności międzynarodowe, innowacyjne firmy farmaceutyczne działające w Polsce mogą stać się jednym z motorów polskiej gospodarki, jednak aby do tego doszło potrzebne są działania ze strony rządu, które byłyby zachętą dla przedsiębiorców, zarówno krajowych, jak i zagranicznych do zwiększenia zaangażowania kapitałowego w Polsce, w projekty biotechnologiczne o charakterze innowacyjnym. Stworzenie odpowiednich warunków do inwestowania w naszym kraju wiązałoby się ze zwiększeniem przejrzystości przepisów refundacyjnych oraz przyjęciem długofalowych rozwiązań w tej kwestii.

Podczas II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, który odbył się w Warszawie 26 kwietnia, w wyniku wielostronnej dyskusji, przyjęte zostały wnioski dotyczące ukształtowania optymalnego ekosystemu i warunków inwestycyjnych, które mogą przyczynić się zwiększenia zaangażowania międzynarodowych, innowacyjnych firm farmaceutycznych działających w Polsce, w rozwój krajowej biotechnologii.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas