Menu
A+ A A-

PARP przeznaczy 70 mln zł na wdrożenia innowacji z „Bonów” Wyróżniony

PARP przeznaczy 70 mln zł na wdrożenia innowacji z „Bonów” Siedziba PARP przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie fot. Wikipedia.org

17 kwietnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór w konkursie na inwestycje w ramach „Bonów na innowacje dla MŚP”.

Firmy mogą uzyskać wsparcie w wysokości nawet 560 tys. zł na wdrożenie projektu zakończonego sukcesem we wcześniejszych konkursach w zakresie usług.

Celem programu „Inteligentny Rozwój” jest zwiększanie poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Nie tylko na etapie opracowania nowatorskich produktów i usług, ale także ich wdrożenia. Dlatego w tegorocznej edycji Bonów na innowacje MŚP pojawiła się nowość –  Konkurs na inwestycje. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczyła w nim 70 mln zł na dofinansowanie inwestycji związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej). Warunkiem jest, że została ona opracowana w ramach usługi dofinansowanej w jednym z dotychczasowych naborów poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W praktyce oznacza to, że ze wsparcia będą mogli skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową w jednym z dotychczasowych Bonów na Innowacje dla MŚP.

- O wsparcie na opracowanie nowych lub ulepszonych, wyrobów lub usług ubiegają się głównie mikro- i małe przedsiębiorstwa. Nie mają one często wystarczającego potencjału finansowego do sprawnego wdrożenia produktów lub technologii, które opracowali dzięki wsparciu z Bonów na innowacje. Dlatego w 2018 r. ogłosiliśmy konkurs, w którym możliwe będzie dofinansowanie kosztów inwestycji, które pomogą rynkowo wdrożyć te innowacje – mówi Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych PARP.

Nabór w ramach nowego instrumentu wsparcia rozpoczyna się 17 kwietnia, a aplikacje będzie można składać do 4 stycznia 2019 r. Podobnie, jak w przypadku konkursu na usługi wnioski będą przyjmowane w czterech rundach.

Górna granica kosztów kwalifikowanych projektu to 800 tys. zł, co daje maksymalnie 560 tys. zł dofinansowania, przy intensywności wparcia na poziomie 70%. Trzeba przy tym pamiętać, że minimalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może być niższa, niż zatwierdzona w ocenie wniosku o dofinansowanie złożonym w etapie usługowym „bonów”.

Wsparcie obejmuje wyłącznie realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie wnioskodawcy innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową [link] w ramach konkursu usługowego Bonów na innowacje dla MSP. Dotację można więc wykorzystać, m.in. na zakup albo wytworzenie środków trwałych innych, niż grunty oraz nieruchomości, czyli np. maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji. Dofinansowane mogą być także wydatki poniesione na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie m.in. patentów, licencji czy know-how.

Inwestycje wdrożeniowe mogą być związane z:

  • · założeniem nowego zakładu (forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji technologicznej produktowej oraz procesowej),
  • · zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu (dotyczy wdrażania innowacji technologicznej procesowej),
  • · dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie (forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji technologicznej produktowej oraz procesowej),
  • · zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu (dotyczy wdrażania innowacji technologicznej procesowej).

Bony na innowacje MSP – Konkurs na inwestycje

Termin składania wniosków: 17.04.2018 – 4.01.2019

Pula środków: 70 mln zł

Maksymalne wsparcie jednego projektu: 560 tys. zł

Szczegółowy katalog kosztów i informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się na stronie internetowej https://poir.parp.gov.pl/poir232/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas