Menu
A+ A A-

Pacjent i jego bezpieczeństwo warunkiem odpowiedzialnego rozwoju Wyróżniony

Pacjent i jego bezpieczeństwo warunkiem odpowiedzialnego rozwoju Hotel Sheraton, miejsce organizacji Kongresu fot. Wikipedia.org

Zrównoważony rozwój kraju będzie zależał od zdrowia polskich pracowników – oto motto II Kongresu Zdrowia Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

26 kwietnia w Warszawie spotkają się eksperci, przedsiębiorcy branży medycznej, przedstawiciele administracji państwowej oraz pacjenci – aby porozmawiać o zależności rozwoju ekonomicznego Polski od efektywności systemu ochrony zdrowia.

Drugi Kongres Zdrowia Pracodawców RP skupi się na roli służby zdrowia w całości systemu gospodarczego. Eksperci Pracodawców RP uważają, że system ochrony zdrowia ma szansę stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Poprawa zabezpieczenia zdrowotnego Polaków jest także warunkiem odpowiedzialnego rozwoju kraju.

Ten cel można jednak osiągnąć tylko przez koordynację działań wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia - pracodawców, organizacji reprezentujących pacjentów, organizacji pozarządowych, a także podmiotów prywatnych. Tylko szerokie „konsylium” ma szanse wypracować skuteczną „terapię” dla polskiej służby zdrowia i wskazać jej miejsce w nowoczesnej, zrównoważonej gospodarce.

- Jako Pracodawcy RP chcemy mieć pewność, że decydenci biorą pod uwagę postulaty pozostałych uczestników zaangażowanych w budowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce – mówi Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

Czy taka debata może przynieść potrzebne rozwiązania? Jak najbardziej! Pierwsza edycja Kongresu Zdrowia, zorganizowana pod hasłem „Zdrowy obywatel, zdrowa Polska”, była dowodem ogromnych możliwości merytorycznego dialogu. Zaowocowała opracowaniem Księgi Rekomendacji, której postulaty znalazły się w najnowszych planach resortu zdrowia. Ministerstwo zapowiedziało bowiem zwiększenie publicznych nakładów na służbę zdrowia do 6 proc. PKB w perspektywie 6 lat oraz podwyżki dla rezydentów.

- Cieszą kolejne deklaracje zmian, które sugerowaliśmy podczas poprzedniego Kongresu Zdrowia. Jestem pewien, że tegoroczne dyskusje również zakończą się sukcesami - podkreśla Malinowski.

Zdaniem Pracodawców RP podniesienie finansowania to dopiero pierwszy krok na drodze do prężnej gospodarki i zdrowego społeczeństwa. Konieczny jest plan następnych posunięć – i tym zajmie się właśnie II Kongres Zdrowia.

- Nominalny wzrost wydatków nie rozwiąże problemów ochrony zdrowia, jeśli nie określimy konkretnych celów, na które dodatkowe środki mają zostać przeznaczone. Powinniśmy też systematycznie mierzyć efektywność podejmowanych działań i inwestycji – mówi Anna Rulkiewicz, wiceprezydent Pracodawców RP i prezes Grupy LUX MED. Jej zdaniem wciąż nie wykorzystujemy w pełni zasobów już istniejących na rynku.

Według Pracodawców RP prywatni świadczeniodawcy posiadają infrastrukturę, kadry oraz doświadczenie, które są istotnym wsparciem publicznej służby zdrowia. Tego potencjału nie można marnować. Niezbędne jest też wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego i rejestrów medycznych. Potrzebne są także inwestycje w profilaktykę i edukację na poziomie co najmniej średniej OECD. Słowo „inwestycje” jest kluczowe: każda złotówka wydana na skuteczny system ochrony zdrowia zapobiegnie znacznie wyższym kosztom w przyszłości.

Strategiczne planowanie kształtu systemu ochrony zdrowia jest niezbędne tym bardziej, że Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że nie planuje podnosić składki zdrowotnej. Oznacza to, że wzrost nakładów będzie wprost uzależniony od dynamiki całej gospodarki. Ta z kolei jest uzależniona między innymi właśnie od skuteczności systemu ochrony zdrowia.

Pracodawcy RP argumentują także, że Polska potrzebuje poważnych inwestycji w badania i rozwój. Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) podjęło prace w zakresie Programu Rozwoju Biotechnologii, traktowanej jako jedna z branż strategicznych. Mają one wzmocnić znaczenie i rolę przemysłu farmaceutycznego poprzez wzrost liczby badań nad nowymi lekami czyli wytworzenia wartości dodanej w gospodarce. 

- Biorąc pod uwagę specyfikę procesu rozwoju nowych leków czy wielkość niezbędnych inwestycji, należy zastanowić się nad rolą innowacyjnych firm farmaceutycznych. Ich aktywność badawczo-rozwojowa, kadry o wysokich kompetencjach czy współpraca z ośrodkami badawczymi wpływają na transfer wiedzy istotny do budowy odpowiedniego ekosystemu biznesowego. Odpowiedzialny rozwój to także mądre inwestycje – podkreśla Dorota Hryniewiecka-Firlej, wiceprezydent Pracodawców RP i prezes zarządu Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Służba zdrowia wymaga więc spojrzenia nie tylko jako oddzielna branża – ale przede wszystkim jako jeden z głównych elementów gospodarki. Nie można mówić o rozwoju pomijając funkcjonowanie ochrony zdrowia, a z niego nie możemy być obecnie zadowoleni. Jakimi sposobami najlepiej to zmienić – okaże się w trakcie II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP 26 kwietnia 2018 r. w Warszawie.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas