Menu
A+ A A-

Badania na rynek – nowy nabór, nowe zasady, 1,25 mld zł na wsparcie Wyróżniony

Badania na rynek – nowy nabór, nowe zasady, 1,25 mld zł na wsparcie Siedziba PARP przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie fot. Wikipedia.org

20 marca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji w poddziałaniu Badania na rynek.

W tej edycji zaszły istotne zmiany, które sprawiają, że o wsparcie może ubiegać się więcej firm z sektora MŚP.

Idea konkursu pozostaje ta sama i odzwierciedla ją hasło „od pomysłu do rynku”, a celem jest zwiększanie innowacyjności polskiej gospodarki, której motorem mają być mikro-, małe
i średnie firmy. Ubiegać się o wsparcie mogą firmy, które zrealizowały wcześniej wewnętrzne prace badawcze, albo prowadziły je we współpracy z uczelniami i planują na podstawie wyników tych prac wprowadzić do sprzedaży nowy produkt o innowacji na skalę co najmniej krajową. Nowy produkt musi być zawsze oparty na wynikach prac B+R.

Nowością w tej edycji konkursu jest możliwość uzyskania dofinansowania  na wdrożenie innowacji opartych na wynikach prac B+R zakupionych przez firmę na rynku, ale premiowane będą prace samodzielnie przeprowadzone lub na zlecenie przedsiębiorcy ponieważ otrzymać można dodatkowe 2 punkty.

 

Istotne jest, by ich efektem było wprowadzenie na rynek nowych, albo znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Ulepszenie może dotyczyć charakterystyki technicznej, materiałów, wbudowanego oprogramowania oraz funkcjonalności, o ile produkt będzie posiadał dzięki temu cechy lub funkcje, których wcześniej nie miał, a jednocześnie będzie produktem innowacyjnym, co najmniej na rynku krajowym.

Podobnie jak w ubiegłym roku, nabór będzie prowadzony w rundach – tym razem pięciu. Pierwsza potrwa do 9 maja, ostatnia zakończy się 5 grudnia 2018 r. Wnioski
o dofinansowanie projektu można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie internetowej PARP.

Badania na rynek dla MŚP - podstawowe informacje

Termin składania wniosków:
od 20 marca do 5 grudnia 2018 r.

Pula środków:
konkurs ogólny - 750 mln zł
konkurs dla średnich miast* – 500 mln zł

Maksymalne wsparcie jednego projektu:
20 mln zł

 

Większy budżet, większy zasięg

O znaczeniu konkursu w programie Inteligentny Rozwój świadczy jego budżet. Na wsparcie wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych przez małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa przewidziano w tym roku 1,25 mld zł. Działanie, podobnie jak w ubiegłym roku, jest podzielone na dwie części – konkurs na inwestycje w średnich miastach oraz konkurs ogólny. O ile pula środków skierowana do wszystkich MŚP nie uległa zmianie
i wynosi 750 mln zł to, aż o 100 mln zł, zwiększono środki przeznaczone na projekty realizowane przez firmy w miastach średniej wielkości.

Jeszcze większe znaczenie z punktu widzenia przedsiębiorców ma rozszerzenie Listy miast średnich* o miejscowości i gminy do nich przylegające. W poprzedniej edycji konkursu lista liczyła około 250 pozycji, teraz ponad 800.

- W drugiej edycji konkursu dla średnich miast wzięto pod uwagę fakt, że tereny inwestycyjne dość często znajdują się na obrzeżach miast oraz w przylegających do nich gminach . Dlatego lista lokalizacji, które obejmuje konkurs została poszerzona o te właśnie obszary. Dzięki temu o dofinansowanie projektów może ubiegać się większa liczba firm
z sektora MŚP – mówi Jadwiga Lesisz, zastępca prezes PARP.

Małe, średnie oraz mikroprzedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu
w wysokości nawet 20 mln zł.

Kolejne zmiany w zasadach finansowania projektów dotyczą minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych. W poprzednich naborach limity ustanowiono na poziomie 5 mln zł dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 10 mln zł dla średnich. Teraz wynosi ona 5 mln zł bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.

Poziomy dofinansowania różnią się w zależności od rodzaju wydatków. Maksymalna intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określana jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020 i może sięgać nawet 70% inwestycji.

Liczy się skala innowacyjności

Rozstrzygającym kryterium oceny wniosków jest innowacyjność. Oznacza to, że
w przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów przez kilka projektów, w pierwszej kolejności wsparcie otrzyma ten, który będzie cechował się większą innowacyjnością. Warto pamiętać, że ocena w kryterium innowacyjności odbywa się na podstawie wskaźników odnoszących się do nowych cech produktu lub jego funkcjonalności, które zawarto we wniosku.

We wskaźnikach należy zadeklarować zmianę, która zajdzie w produkcie w wyniku zrealizowania projektu. Jeśli np. produkt będzie charakteryzował się niższą energochłonnością, należy wskazać poziom wyjściowy energochłonności produktu
w odpowiedniej jednostce, a następnie poziom docelowy w tej samej jednostce, ewentualnie w procentach w odniesieniu do tej jednostki.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, premiowane będą projekty związane z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych, objętych ochroną patentową. Dodatkowe punkty uzyskają projekty z sektora tzw. wysokich technologii, oraz te których innowacyjność wykracza poza skalę krajową lub kiedy zastosowane rozwiązania mają potencjał pozwalający na rozwój danej branży.

- Do uzyskania minimalnej liczby punktów w kryterium innowacyjności konieczne jest spełnienie jednocześnie warunku innowacyjności produktu na poziomie krajowym
i wykazania znaczenia innowacji dla ostatecznego odbiorcy. Na dodatkowe punkty mogą liczyć produkty innowacyjne w skali międzynarodowej, np. Europy Środkowo-Wschodniej, dotyczące wysokich technologii, albo rozwiązania, które przyczynią się do rozwoju danej branży lub rynku – mówi Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji
w Przedsiębiorstwach PARP.

Warto pamiętać, że…

Dokumentacja B+R kluczowa w procesie rozpatrywania aplikacji konkursowej. W momencie składania wniosku o dofinansowanie kosztów związanych z wprowadzeniem na rynek nowych produktów, przedsiębiorca musi dysponować wynikami prac badawczo-rozwojowych, które mają bezpośredni związek z wdrażaną innowacją.

Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy  jest udokumentowanie i uzasadnienie innowacyjności produktu lub usługi za pomocą obiektywnych weryfikowalnych wskaźników.

Przedsiębiorca musi również udokumentować zdolność do sfinansowania projektu. Należy bowiem pamiętać, że w montażu finansowym znajdzie się nie tylko dofinansowanie, ale również wkład własny przedsiębiorcy, który może wynieść od 20 do 80% w zależności od lokalizacji inwestycji oraz wielkości firmy.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że błędy i braki właśnie w tych trzech obszarach były najczęstszymi przyczynami negatywnej oceny aplikacji.

Szczegółowy katalog kosztów i informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się na stronie internetowej https://poir.parp.gov.pl/badania/badania-na-rynek.

Ostatnio zmienianyczwartek, 22 marzec 2018 11:50
Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas